När går Sverige med?

Den grupp länder som har bestämt sig för att överleva den nuvarande civilisationskrisen växer sig allt starkare. Fastare samarbetsstrukturer tar form, med inriktning på en realekonomisk utveckling, där stora infrastruktursatsningar är motorn.

Överlevnadsklubben består framför allt av den "strategiska triangeln" Ryssland-Kina-Indien men därutöver många andra länder i Asien. Den 14-15 2001 juni bildade Kina, Ryssland och fyra centralasiatiska länder ett nytt viktigt samarbetsorgan, Shanghais samarbetsorganisation, SCO, med den Nya Sidenvägen på dagordningen. Man vill skapa en ny politisk och ekonomisk världsordning baserad på "demokrati, rättvisa och rationalitet".

Det var med SCO:s bildande i ryggen som Rysslands president Putin reste till första möte med president Bush i Ljubljana den 16 juni.

Shanghaiorganisationen var tidigare ett samarbete mellan Kina och dess grannländer i Centralasien mot den terrorism som spreds från Afghanistan in i området med stöd av brittiska och amerikanska underrättelsetjänster. Efter den s.k. Asienkrisen 1997-98 har tonvikten förskjutits från säkerhetsfrågorna till ekonomiska och handelsfrågor med transportkorridorerna i fokus. De första medlemmarna var Kina, Ryssland, Kazachstan, Kirgisistan och Tadzjikistan. När nu Uzbeki-stan anslutit sig omfattar Shanghaiorganisationen 3/5 av jordens yta och 1/4 av jordens befolkning.

Varje aspekt på toppmötet i Shanghai visar att vänskapen och samarbetet mellan staterna fördjupas. Man slår en bro mellan den konfucianska kulturen i Kina, genom det historiskt viktiga muslimska Centralasien till Ryssland med dess kristna grundvalar.

Förutom den "strategiska triangeln", som varit den förre ryske utrikes- och premiärministern Primakovs långsiktiga mål, har det nu också bildats en Eurasisk transportunion, EATU, som också Sverige och Europa kan gå med i.

(Ny Solidaritet, juni 2001)