Monitor juni 2009: Låt inte grön fascism och nazistisk åtstramning ta över världen

Monitor (pdf)

Fysisk ekonomi (pdf)

------------------------------------------

Innehåll:

Ledare: låt inte grön fascism och nazistisk åtstramning ta över världen!
1. LaRouche om Obamas svek,
2. Bakom Obama: Den brittiska kungafamiljen,
3. Miljardärernas folkmordsplan avslöjad,
4. Miljöfascister ser demokratin som hinder,
5. Verkliga syftet med klimatsvindeln är att slå sönder nationernas suveränitet,
6. LaRouche om deflation och hyperinflation,
7. Lettland offras för spekulanternas skull,
Fysisk ekonomi
8. Afrikas utveckling, arbete för oss,
9. Kenyanska bönder mobiliserar mot outsourcing och miljödårar,
10. ESS till Lund öppnar för isotopekonomin,
11. Borg skyddar sommarrånarna.

Ledare: Låt inte grön fascism och nazistisk åtstramning ta över världen

Det genom finanskrisen dödligt sårade, världsvida brittiska finansimperiet gynnades av utgången av Europavalet: de gröna, finansliberala och invandrarfientliga partierna stärkte sin ställning. Om inte den utvecklingen stoppas, kommer levnadsvillkoren för över 6 miljarder människor att kollapsa och göra WWF-grundaren prins Philips sataniska dröm om att minska världsbefolkningen till mindre än två miljarder människor till verklighet.
Europavalet visar hur det står till intellektuellt och moraliskt med Europa. Nästan 60 procent av väljarna avstod från att rösta, i avsky för politikerna och desperation inför den värsta finansiella och ekonomiska krisen i modern tid. Många som röstade föll för den galna propagandan om ett av människan orsakat klimathot, som ska ursäkta en sänkning av levnadsstandarden i i-länderna och stopp för utvecklingen i u-länderna. Klockan vrids tillbaka till en mörk tidsålder av fattigdom, vidskepelse och ignorans.
Detta passar det brittiska finansimperiets mål perfekt: att till varje pris rädda det alltjämt rådande spekulationssystemets banker och finansinstitutioner från den hotande kollapsen och säkerställa privata finansintressens fortsatta kontroll över världsekonomi, valutor, råvaror och människor. För dem handlar det om att förhindra att nationalstaternas regeringar utnyttjar sin legitima befogenhet att skydda sin befolkning genom att låta det bankrutta finanssystemet underkastas ett konkursförfarande under kontrollerade former, såsom Lyndon LaRouche föreslog redan i juli 2007. I USA leder nu Lyndon LaRouche striden för att befria Obama-administrationen från inflytandet från ekonomer och ideologer, som är beredda att ta till nazistliknande metoder för att förhindra en sådan lösning på finanskrisen.
Här i Europa är dessa nazistmetoder redan i bruk. Titta bara på Lettland. Där tvingas regeringen av IMF, påhejat av EU och Sverige, att strypa landets ekonomi för att betala de ruttna spelskulderna till svenska och andra banker. Att hälften av alla sjukhus stängs, de statsanställdas löner sänks med 35 procent och tusentals lärare avskedas är steg på vägen mot fascism och en "slutlig lösning".
Den brittiska finansoligarkin och dess allierade i USA och Europa, som förde Hitler och Mussolini till makten under 1930-talet för att rädda sig själva i den tidens finanskris, vill kopiera samma politik igen. Men det är inte så lätt att sälja Hjalmar Schachts, Hitlers och Mussolinis åtstramningspolitik en gång till med romantiska rasbiologiska paroller. Därför har rasbiologin bytts ut mot en ideologi om att "rädda miljön och klimatet". Efter mer än 50 års tjat om Goebbelslögnen att "världen är överbefolkad", och att varje försök att utveckla ekonomin med ny teknik betyder miljöförstöring, har befolkningen i i-länderna mjukats upp för tanken på att tillåta en minskning av världsbefolkningen med brutala metoder.
Detta ställer oss inför stora utmaningar. Vi måste fortsätta att bygga upp och stärka vårt rikstäckande nätverk av seriösa medborgare och dynamiska politiska ledare, som kan hjälpa till att föra ut LaRouches unikt korrekta analys av civilisationens kris och hur den kan lösas. Detta i en tid då alla andra politiska partier visat sig vara fullkomliga nollor, som tycks ha gaddat ihop sig mot mänskligheten genom sin brittiska, malthusianska klimatsvindel och sin fascistiska åtstramningspolitik som den "slutliga lösningen" på den kris som de själva medverkat till att skapa.
Vi tackar alla som röstade på, eller på annat sätt stödde Europeiska arbetarpartiet, EAP, i EU-valet! Trots att det som vanligt var en enorm medieblockad mot oss från Goebbelspressens sida, har vi lyckats nå fler människor än någonsin med den lösning på krisen som måste till om Sverige, Europa och världen ska ha någon framtid. Vi har även lagt grunden för nästa års riksdagsval, då EAP:s alternativ måste diskuteras öppet.
Med förnyad kraft efter valrörelsen vill vi mobilisera alla medborgare och ge dem verktygen för att stoppa det brittiska imperiet och dess fasoner en gång för alla. Häng med! Eller bli hängd på din egen fason.
Hussein Askary, ordf. LaRoucherörelsen i Sverige - EAP

OBS! Internationell webcast med Lyndon LaRouche lördag 27 juni kl. 19. Gå in på www.larouchepac.com

LaRouche om Barack Obamas svek

Hela världen har svindlats av det amerikanska presidentvalet. Nu visar det sig vem som köpte det. Lyndon LaRouche är den ende som vågar säga sanningen. Följande analys av läget gick han ut med den 24 maj, här återgiven starkt förkortad.

Ända sedan sitt besök för att krama om den otäcka lilla drottningen i London utger sig president Barack Obama inte längre för att vara den person han verkade vara, under den inledande, korta "smekmånadsfasen" av hans presidentskap. Utan en total omkastning, mycket snart, av varenda politik han lagt fram sedan han gjorde den där pilgrimsfärden för att knäfalla inför det imperiala Buckingham Palace hotar fruktansvärda konsekvenser för världen. Den verkliga nyheten är de hemska saker som kommer att ta över världen, saker som kan vara här fortare än du hinner säga "Adolf Hitler", såvida inte vissa specifika och mycket radikala förändringar som jag föreslår genomförs mycket snart.
Precis som jag sa skulle hända i min internationella webcast den 25 juli 2007, har en oavbrutet fortskridande, allomfattande fysisk-ekonomisk sammanbrottskris svept över världen alltsedan dess. Jag inte bara varnade för detta, jag angav också de direkta åtgärder som behövde sättas in för att förhindra en accelererad sammanbrottskris i ekonomin i stort.
Alla någorlunda insatta personer erinrar sig att min första ekonomiska prognos - en varning i mitten av 1956 för att en djup recession var att vänta från och med februari-mars 1957 - sedan följdes av en allmän prognos, framförd 1959-60, om att systemet med fasta växelkurser kunde komma att börja upplösas under 1960-talets senare hälft; en prognos om nedgången i oktober 1987; en prognos om ett "ekonomiskt lerskred" som skulle spoliera president George H.W. Bushs omvalskampanj; en prognos om att systemet skulle börja bryta samman kring decennieskiftet 1999-2000; samt min prognos den 3 januari 2001 om att man det året kunde vänta sig ett stort terroristdåd mot USA. Alla prognoser som jag gjort under åren 1956-2007 har alltid slagit in inom den i prognosen angivna tidsrymden.
Man skulle därför ha trott att president Barack Obama skulle ha varit både smart och förnuftig nog att undvika att råka i konflikt med mina varningar. Han har uppenbarligen misslyckats, som president, hittills, på den punkten. Om han ogillar det jag sagt, och jag har knappast skäl att betvivla att han gör det, har han huvudsakligen sig själv att skylla.
Faktum är att vi, och hela världen, med valet av president Obama, har blivit svindlade av ett köpt presidentval med den dyraste prislappen i världshistorien. Det har till stor del visat sig vara "det bästa presidentskapet som kunde köpas för den internationella knarklangaren George Soros och andra internationella storsvindlares internationella knarkpengar."
Det snällaste man kan säga om president Obamas nu förda politik är att den inte bara är ondskefull sett till de specifikt fascistiska intentioner som kommer till uttryck i praktiken, till exempel i de fall där den i princip är en exakt kopia av Adolf Hitlers politik, till exempel hans rådande politik på sjukvårdsområdet och i s.k. "miljöfrågor": även om den skulle kunna betraktas som ett ärligt misstag begånget av rena dårar. Det som för övrigt bör påpekas i denna fråga är att han helt klart har blivit hjärntvättad av de "beteendeekonomer" han för närvarande valt att omge sig med. Om inte dessa hjärntvättare och deras rent ut sagt fascistiska kumpaner i finanssektorn berövas sitt inflytande finns det inget hopp för USA under innevarande kalenderår, och inte för resten av världen heller.
Så mycket pengar har kastats ner i Londons och Wall Streets svarta hål, i räddningspaket för internationella storsvindlare, att nästan ingenting finns kvar, enligt Obamas egen utsago, för vare sig en produktionsökning eller sjukvård. I valet mellan att tjäna svindlarna eller det amerikanska folket har president Obama ställt sig på svindlarnas sida, samma svindlare som gjorde så mycket för att köpa in sig i hans numera mer än värdelösa presidentskap.
Det enda hoppet nu för hans presidentskap är att han måste svika de svindlare som köpte valet åt honom; han måste göra detta för att tjäna medborgarna i USA, vilkas förtroende han nu har svikit, och vilka han är skyldig kärnan i den ämbetsed han svurit.
Du frågar mig: "Kommer han att ställa upp på detta?"
Han kommer att göra det om medborgarna och institutionerna i vårt USA är fast beslutna att inte ge honom något annat val. Alla världens nationers framtid hänger nu på ett sådant förhållandevis omedelbart ingripande, från vårt USA, för att snabbt ändra den här presidentens agerande, om inte annat så för att din syster inte ska råka hamna i en gaskammare nånstans. Den gången försäkrade man att "det kan inte hända", men det hände i alla fall. Nu säger vi att det var Hitlers fel, och det har vi rätt i; men vi borde också ha tagit itu med den kraft som skapade Adolf Hitlers regim, samma brittiska monarki som står bakom prins Philips Världsnaturfond i dag, en monarki som vi i USA senare var tvungna att rädda som priset för att världen skulle befrias från britternas skapelse Adolf Hitler, den gången.
Den enda räddningen för planeten undan de faror som nu hotar är det nationalekonomiska s.k. amerikanska systemet, som är ett kreditsystem, till skillnad från de i grund och botten alltid imperialistiska, rent monetaristiska penningsystemen. Endast kombinationen USA, Ryssland, Kina och Indien kan samverka till att bilda den första kärnan som behövs för att rädda hela planeten från att sjunka rakt ned i helvetet.
Det finns bara två system att välja mellan. Det ena är ett system med nationsstater som var och en är fullkomligt suverän. Det andra, den suveräna nationsstatens fiende, benämns monetarism, eller frihandel. Imperiemakten som måste krossas, om någon enda nation ska kunna bli suverän igen, är monetarismen i alla dess former.
Monetarism innebär ett system där penningvärdena är frikopplade från nationell suveränitet, och därmed utgör den imperiemakt som alla nationer som accepterar monetarismen är underkuvade under såsom varande dess rena kolonier.
Vad gäller den nuvarande världskrissvindeln beror den helt och hållet på föreställningen att monetaristiska fordringar har företräde framför ländernas ekonomier. Ett gäng landsförrädare på centrala poster i USA:s regering och Federal Reserve-system har faktiskt agerat som medbrottslingar till en främmande monetaristisk finansmakt, en makt att plundra och ruinera många nationer som borde ha varit suveräna, inbegripet vårt eget USA.
I den meningen är den politik som nu förs av USA, under rådande omständigheter, landsförrädisk till sina konsekvenser, konsekvenser som kanske rentav är den medvetna avsikten hos de avskyvärda dårar som låtit denna situation uppstå.
I den här meningen är jag en äkta patriot till vår republik. Kan du ärligt säga detsamma om dig själv.
Läs hela LaRouches artikel på:
http://www.larouche.se/artikel/obamas-quot-skalpund-kott-quot

Samtidigt som president Obama vräkt ut tusentals miljarder dollar för att täppa till finanssystemets svarta hål, har han personligen angripit de stigande sjukvårdskostnaderna. "Som USA:s president tänker jag inte tillåta det", säger han. Obamas sjukvårdsreform handlar om att minska de totala sjukvårdskostnaderna med 2 000 mdr dollar på tio år. Från den offentligt betalda sjukvården för pensionärer och fattiga, Medicare och Medicaid, vill han ta bort 950 mdr i "onödiga utgifter". Det ska enligt presidentens rådgivare ske genom att läkare fråntas rätten att besluta vilka behandlingar som ska tillåtas. I stället ska byråkrater väga behandlingskostnaden mot hur mycket den ökar värdet på patientens återstående levnadsår. Med nedskärningarna kommer tusentals amerikaners liv att upphöra eftersom en ren nazistideologi införts, nämligen att "vissa människoliv inte är värda att rädda".

Bakom Obama: den brittiska kungafamiljen
En artikel i Daily Telegraph den 7 juni, som beskrev hur anhängare till Tony Blair försöker avsätta den brittiske premiärministern Gordon Brown, gav en ledtråd till sambandet mellan president Obama och det brittiska kungahuset. Det står nu klart att när Obama tycktes göra motstånd mot det brittiska imperiet, genom sin respektlösa behandling av Gordon Brown när denne besökte Washington, så visade han i själva verket bara sin motvilja mot Gordon Brown, samtidigt som han höjde Tony Blair till skyarna, och Blair är en talesman för drottning Elizabeth och hennes mordiska gemål prins Philip.
Det brittiska kungahuset, med Blair som sin nuvarande talesman, är den viktigaste kraften bakom den stora folkmordsplanen som nu tvingas på världen, en folkmordspolitik som representeras av prins Philips Världsnaturfond (WWF) och som avspeglas i Obamas Hitler-lika sjukvårdsplaner. Genom sina nära band med Blair gör sig Obama i realiteten till talesman för den brittiska drottningen.
Samtidigt som imperiet försöker genomdriva sin folkmordspolitik i USA med hjälp av Obamas sjukvårds- och energipolitik, har Lyndon LaRouche pekat på en annan sida av bilden. Brittiska rådgivare ingriper nu direkt i Ryssland för att få Ryssland och sedan Kina att dumpa dollarn - ett snabbt och säkert sätt att skapa totalt ekonomiskt kaos i världen.
LaRouche förklarade: "Om det brittiska imperiet lyckas sänka dollarn med alla de dollarskulder som finns i världens monetära system, så kommer systemet att falla sönder i en världsvid kedjereaktion. Det kommer att betyda slutet för civilisationen så som vi nu känner den."
Begrunda inställningen hos denna lilla drottning, hennes man prins Philip och deras son, Charles. Ett citat av prins Philip: "För den händelse jag skulle återfödas skulle jag vilja komma tillbaka som ett dödligt virus för att kunna bidraga till att stoppa överbefolkningen." Detta är ingen akademisk fråga. Titta på folkmorden i Afrika, som är ett direkt resultat av WWF:s dominans där. Hundratals miljoner liv som gått till spillo på grund av imperiepolitiken.
Det är därför som LaRouches mobilisering för att slita bort Obama från drottningens nazistiska sjukvårdsplan är så viktig.

Miljardärernas folkmordsplan avslöjad
Brittiska The Times avslöjade att folkmord stod på dagordningen vid ett "topphemligt" möte som hölls den 5 maj med 14 av världens rikaste människor. Artikeln i The Times hade titeln "Miljardärsklubb i färd med att stoppa befolkningsökning".
Lyndon LaRouche kallade mötet för "ett slags bekännelse" om massmord mot jordens befolkning.
Mötet hade sammankallats av den enligt Forbes rikaste mannen i världen, Bill Gates, Microsofts grundare, som hjärntvättat miljoner ungdomar på Facebook; Warren Buffett, rankad nummer 2, som lovat 31 miljarder dollar, lejonparten av sin förmögenhet, till Bill Gates stiftelse; och David Rockefeller. Mötet hölls hemma hos Rockefelleruniversitetets rektor i New York.
Deltog gjorde också bl.a. New Yorks borgmästare Michael Bloomberg; George Soros; Peter G. Peterson; f.d. hedgefondförvaltaren Julian H. Robertson jr; John och Taisha Morgridge; fastighetsklipparna Eli och Edythe Broad; David Rockefeller jr; Tom Turner och Oprah Winfrey.
"Deltagarna vägrade till en början att avslöja detaljer om mötet och åberopade ett avtal om att skydda diskussionens integritet", skrev The Times. Det fem timmar långa mötet började med att var och en fick 15 minuter att tala om sina "angelägenheter". Efter middagen "var alla överens om att överbefolkning" var "paraplyändamålet" som allas hjärtefrågor skulle kunna underordnas under.
Sammankomsten var, enligt The Times, så "diskret" att miljardärerna sagt till sina närmaste medarbetare att de skulle på en "säkerhetsbriefing".
Miljardärsmötet avslöjades först av irishcentral.com den 20 maj följt av ABC News. Den 21 maj skrev New York Times och New York Post om det. Ingen av dessa lyckades dock nämna att befolkningsminskning var ämnet för sammankomsten och att man kom överens om en handlingsplan för hur de icke-önskvärda ska mördas.
Det faktum att dessa planer publiceras i de stora nyhetsmassmedierna visar att de inte alls är särskilt hemliga utan en öppen programförklaring att mörda miljarder människor. Att leta efter hemliga konspirationer är bara löjeväckande när dessa mänsklighetens fienders fnask till journalistkår närmast skriker ut sina herrars nazistiska budskap.

Miljöfascister ser demokratin som hinder
Den som fortfarande tvivlar på att det brittiska imperiet vill införa miljöfascism, behöver endast titta på den konferens som hölls i den tyska staden Essen den 8-10 juni, vilka som talade där och vad de sa.
Under rubriken "Hur kan demokratin hantera klimatkrisen?" inleddes Panel IV med följande uttalande:
"Teknologisk innovation och politisk styrning kan endast fungera effektivt om ‘vanliga människor' engagerar sig i sina olika roller som nedsmutsare, producenter och konsumenter av varor, medborgare och väljare. Demokratiska regimer är inte väl förberedda för det engagemang som krävs: Kan fria demokratiska samhällen hantera verkningarna av stora förändringar i det globala klimatet, eller skulle auktoritära regimer eventuellt vara bättre skickade att tvinga fram de nödvändiga åtgärderna?"
Konferensen, på temat "Den stora omvandlingen: Klimatförändring som kulturförändring", sponsrades av Mercatorstiftelsen i samarbete med Kulturvetenskapliga institutet i Essen, Potsdaminstitutet för forskning om klimatpåverkan och Wupperthalinstitutet klimat, miljö och energi. Ordföranden för Potsdaminstitutet, Hans Joachim Schellnhuber, är förbundskansler Angela Merkels klimatguru och gästades nyligen på institutet av prins Charles för en expertpanel om "Hållbar utveckling". Schellnhuber har till och med dubbats till Commander of the Order of the British Empire.
Konferensen var ett av imperiets alla arrangemang för att utnyttja ett påhittat "klimathot" för att hjärntvätta människor till att säga nej till industri och acceptera folkmord i miljöpolitikens namn. Huvudtalet i panelen hölls av professor David Held, som tillsammans med Mary Kaldor är ordförande för Centre for the Study of Global Governance vid London School of Economics. Held är expert på "kosmopolitanism", d.v.s. världsregering. En nära kollega till Held, som även han talade på konferensen, är lord Anthony Giddens, New Labours och Tony Blairs skapare (Blair adlade honom 2004).

Verkliga syftet med klimatsvindeln är att slå sönder nationernas suveränitet
Den inflytelserike brittiske lorden Christopher Monckton sa i en intervju den 2 juni för 21st Century Science & Technology att det verkliga syftet med pratet om en påstådd klimatförändring aldrig har handlat om klimatet, utan alltid om att införa en världsregering.
Lord Monckton upprepade sin uppfattning att motivet bakom den trefaldiga svindeln - det påstådda klimathotet, kampanjen för biobränslen och de påstådda farorna med DDT - är att få till stånd en minskning av världsbefolkningen i folkmordsdimensioner, särskilt i nationerna i den s.k. tredje världen.
Lord Monckton åtnjuter en särskild auktoritet när han säger detta. Hans farfar spelade en avgörande roll i ansträngningarna för att få kung Edward VIII, den främste symbolen för den brittiska nazistälskande aristokratin, att avsäga sig tronen 1936, som ett led i anti-fascisternas arbete för att krossa Hitler-projektet i Storbritannien.
Monckton säger nu att klimathotskabalen tänker använda det stora klimatmötet i Köpenhamn i december 2009 till att växla upp FN:s klimatpanel IPCC till ett organ som ska driva fram en världsregering.
- De bryr sig ärligt talat inte så mycket om ifall de kommer fram till vem som ska minska de globala utsläppen hur mycket. Det handlar inte om det, och har aldrig handlat om det, säger Monckton.
Monckton vidhåller att propagandan kring "klimathotet" är det tredje folkmordet som förövas mot världsbefolkningen. Människor dör redan, överallt i världen, av svält orsakad av satsningen på biobränslen, som är ett resultat av det påstådda klimathotet. De andra två folkmorden Monckton talar om är:
1. Förbudet mot DDT, som hittills har tagit livet av 40 miljoner människor, och gjort att ytterligare flera miljoner, mestadels barn, fortfarande bär på malariasmitta.
2. Att man inte svarat på aidspandemin på rätt sätt, med väl beprövade smittskyddsåtgärder, inbegripet allmän testning, och isolering och behandling av smittbärarna. Denna avsiktliga folkmordspolitik har lett till att 25 miljoner människor har dött i onödan, och minst 40 miljoner är smittade.
Moncktons skrämmande siffra över hur många människor som bär på HIV-viruset är bara WHO:s publicerade skattning. Den verkliga spridningen av HIV-viruset i världen är okänd, eftersom det fortfarande finns ett motstånd mot politiken att testa alla.

LaRouche om deflation och hyperinflation
"Under tiden närmast efter första världskriget sjönk den tyska ekonomin snabbt ned i en faktiskt deflationistisk fas, innan den gick in i den hyperinflationistiska fasen. Detta skedde under de artificiella Versaillesvillkor som Tyskland hade påtvingats av en kartell med centrum i samma Bank of England som snart skulle föra fram sin egen skapelse, Adolf Hitlers nazistparti, på världsscenen exakt vid den tidpunkt då hyperinflationen nådde sin kulmen. Nu närmar vi oss snabbt en liknande process som leder fram till en global hyperinflationistisk urblåsning. Slutsatsen man måste dra är att regeringarna i både USA och Storbritannien just nu beter sig som idioter..."
Detta skrev Lyndon LaRouche den 23 april i en uppsats med titeln "Först deflation, sedan snart hyperinflation", som finns i svensk översättning (se nedan).
Priserna sjönk (deflaterades) helt naturligt i början av finanskollapsen, när efterfrågan på varor sjönk. När nu produktionen också kollapsat och dessutom massor med nya sedlar i form av bankstöd givits ut, finns ännu mindre täckning för sedlarna och det driver fram ett slutligt sammanbrott i ekonomin i form av en hyperinflation (om nu inte sammanbrottet kommer ännu snabbare genom en dollarkollaps). Eftersom bankstöden inte investeras i någon real produktion satsas de nu i spekulation i valutor, olja, aktier eller realtillgångar, vilket driver fram hyperinflationen.
Huvudrubriken på nr 19 av Focus, som är Tysklands näst största veckotidning efter Spiegel, var "INFLATION!" Omslagsbilden visar en hand som håller i bortsmältande sedlar. På insidorna i den München-baserade borgerliga tidningen beskrivs rätt ingående hur det var i Tyskland 1923, när ett franskbröd ena dagen kostade 14 miljoner riksmark och nästa dag 18 miljoner. Efter klockan tolv tog affärerna inte emot några sedlar, eftersom centralbanken justerade värdet dagligen vid den tiden. Människorna var tvungna att ta med sig sedelbuntar bara för att kunna köpa några småsaker och arbetarnas inkomster sjönk i samma takt.
Förstasidesrubriken är inte bara en torr historisk påminnelse. Tidningen skriver uttryckligen att läsarna inte ska låta sig luras av vissa deflationstendenser nu, utan varnar för att inflationen väntar runt hörnet. EAP:s systerparti i Tyskland, Medborgarrättsrörelsen Solidaritet (BüSo), har sedan längre erbjudit en DVD om de verkliga orsakerna bakom den katastrofala hyperinflationen 1923 med titeln "Brandmauer" (Brandvägg).

Lettland offras för spekulanternas skull
Den finanskris som LaRoucherörelsen ensam varnat för, har nu fått även den svenska regeringen att erkänna att det behövs krisåtgärder. Men det som finansminister Anders Borg nu förbereder, är att förstatliga svenska storbanker och överta deras spekulationsförluster. Regeringens uppgift är att säkra banksystemet, säger Fredrik Reinfeldt. Vi vill att London skall fortsätta vara Europas finanscentrum, säger finansmarknadsminister Mats Odell (till The Guardian inför G8-mötet 13-14 juni).
Som alla kan se leder denna politik till ett sammanbrott av den svenska industrin som nu även slår in i den offentliga servicen med skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Detta är ändå en västanfläkt mot vad de svenska bankerna ställt till med i Lettland. Om den nuvarande politiken fortsätter är det dock bara en tidsfråga innan vi befinner oss i samma situation som letterna.
Om Lettland säger Borg: "Ansvaret ligger hos dem och de skall i första hand uppfylla de krav som finns från EU-kommissionen och Internationella valutafonden." Detta betyder en 40-procentig nedskärning av statsbudgeten, lönesänkningar med 45 procent för alla statsanställda och massnedläggningar av skolor och sjukhus. Döda och sjukare letter skall rädda svenska statens, Wallenbergs och sossarnas banker, enligt Borg .
Eftersom det internationella finanssystemet är minst 40 gånger större än världens samlade BNP (d.v.s. totalt konkursmässigt) och just nu bara hålls vid liv med konstgjord andning kommer dessa räddningsförsök att misslyckas. Efter alla räddningspaket (på totalt 12 500 miljarder dollar = 1/4 av världens BNP) är situationen precis lika krisartad som i slutet av augusti förra året, om inte värre. Aktörernas beteende har inte ändrats. Politiken som ledde till sammanbrottet har inte ändrats. Inriktningen är fortfarande spekulation och inte produktion. All likviditet som centralbankerna pumpar in i systemet går till spekulation. Som exempel kan nämnas att den svenska valutamarknaden, som bara är en pytteliten del av världens valutahandel, omsätter runt 500 miljarder kronor - om dagen.
Förstörelsen av Lettland måste stoppas. Regeringens och oppositionens samstämmiga prioritering av bankernas spekulationsförluster före människor och företag är en fascistisk ekonomisk politik. Krisen för människor och företag är helt onödig både i Lettland och Sverige, om man följer Lyndon LaRouches visa råd att sätta hela finanssystemet under konkursförvaltning. Bankerna kan då omedelbart återöppnas och med medel från statens insättargaranti kan bankernas nödvändiga funktioner hållas i gång, d.v.s. betalningssystemet, inlåningskonton och kreditgivning till privatpersoner och företag. Bankerna måste förbjudas att ägna sig åt spekulation och kreditströmmarna måste i stället gå till produktiva investeringar. Ett liknande förslag (SOU 2000:66) att lösa framtida bankkriser stöddes av ALLA riksdagspartier efter 1990-talskrisen. Nu har ALLA riksdagspartier ändrat sig och offrar människor i Lettland hellre än att nollställa spekulationsförluster.

http://www.larouche.se/nyheter/2009/05/06/krav-pecoraundersokning-av-vad-bankerna-gjorde-i-lettland
http://www.larouche.se/nyheter/2009/05/26/eap-alternativet-till-svenska-regeringens-bankernas-fascism-mot-lettland

Fysisk ekonomi juni 2009

Afrikas utveckling, arbete för oss!

I kampanjen för att ställa om och rädda den svenska bilindustrin genom att utveckla Afrika har Hussein Askary engagerat sig på båda kontinenterna för att få fram lösningen på detta problem.
När Hussein Askary besökte Sudan i april i år begärde han att få se Afrikas för närvarande största utvecklingsprojekt, vattenkraftsdammen Merowe över Nilen i norra Sudan. Detta utvecklingsprojekt förverkligas under kinesisk ledning med hjälp av teknologi från Europa. Franska Alstom levererar generatorerna, en tysk konsultbyrå drog upp planen och Sverige bidrog genom ABB med kraftledningarna och transformatorerna. När alla generatorerna är i bruk i slutet av 2010 kommer dammen att öka kraftförsörjningen i Sudan med 1250 MW. Detta kommer att fördubbla energiförsörjningen i Sudan och även producera färskvatten som man kan dricka eller bevattna marken med, där det i dag är öken.
Projektet är ett utmärkt exempel på vad Sverige genom sina lediga verkstäder skulle kunna göra för Afrika, om svenska ministrar började resa ut i världen för att teckna bytesavtal om svensk teknik mot afrikanska produkter. Tyvärr måste svensk industri smyga sig med i detta projekt, som underleverantör till ett kinesiskt ingenjörsföretag. Regeringen och oppositionen var upptagna med att stöda den brittisk-franska politiken att sabotera Sudans utveckling genom att försöka få igång ett inbördeskrig i Sudan med utgångspunkt från den franskstödda regimen i grannlandet Tchad. Därifrån levereras vapen och understöd till rebellrörelsen JEM i Sudans Darfurregion. Sverige har, till priset av nedläggning av regementen i Sverige, även skickat trupper för att i Tchad stöda de gamla kolonialmakternas politik att försöka dela Sudan och därifrån destabilisera Egypten och hela arabvärlden. Sverige stödde också lydigt den av George Soros grundade Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) i Haag, i dess barocka åtal mot Sudans president Omar al-Bashir. Bashir är den tredje afrikanska ledaren som ICC åtalar, medan ICC inte har lyckats finna någon som brutit mot folkrätten på någon annan kontinent.
Det var det sudanesiska studentförbundet som hade bjudit in Lyndon LaRouche, känd som den ekonom som i flera årtionden kämpat för Sudans utveckling, för att tala på deras "Världskonferens för internationell rättvisa och enighet mot rättskipningens politisering" i huvudstaden Khartoum den 5-7 april 2009. LaRouche kunde själv inte deltaga, men fyra medlemmar av hans rörelse deltog i hans ställe: Lawrence Freeman, chef för EIR:s afrikaavdelning; Douglas DeGroot, afrikaexpert på EIR; Summer Shields, LaRouches ungdomsrörelse (LYM); och som sagt Hussein Askary, ordförande för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP. Under loppet av några dagar fick LaRouche-delegationen möjlighet att presentera ett antal konstruktiva idéer för hundratals deltagare på konferensen, och för det sudanesiska folket genom media. Det var Askary som i direktsändning fick summera konferensens resultat för de sudanska TV-tittarna.
I Sudan kunde Askary själv på plats se hur president Bashir besökte en stad i Darfur och gick omkring utan livvakter bland folk. Det pågick inget krig där och inget folkmord. I stället hördes talkörer med denna fras: "Arrad Arrad, kabari wa sad!", d.v.s. "Vårt svar [till ICC] är broar och en damm!" Folket där hade genomskådat kampanjen mot Sudan och dess president, som en attack mot Sudans utveckling. Sudan har valt att svara på attackerna med att planera ytterligare en gigantisk damm över Nilen, andra dammar och broar. Ett utmärkt val av vapen för en nation som har genomlidit 30 år av inbördeskrig och invasioner av dess territorium, men som lyckats besegra dem alla.
Askary har sammanfattat intrycken från sin resa i artikeln "Sudans ‘TVA': En utvecklingsmodell för hela Afrika" i den internationella tidskriften Executive Intelligence Review (EIR). Han har också med föredrag i Sverige visat hur den svenska bilindustrins verkstäder skulle kunna sättas i fullt arbete med hjälp av denna typ av projektsamarbete och finansiering. Kontakta redaktionen för att få tillgång till EIR:s artiklar och nå Hussein Askary!
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2009/2009_10-19/2009-16/index.html

Kenyanska bönder mobiliserar mot outsourcing och miljödårar
Under helgen den 2-3 maj demonstrerade kenyanska bönder i huvudstaden Nairobi mot regeringens plan på att sälja 40 000 hektar värdefull jordbruksmark vid Tanaflodens stränder och deltaområde till gulfstaten Qatar. Qatar önskar använda området för att odla sockerrör för produktion av etanol, och bygger i utbyte en hamnanläggning på den närliggande kenyanska ön Lamu.
Medan medierna och medelklassen, som inte precis älskar jordbruket, inte motsätter sig planen i nämnvärd grad, är bönderna rasande. Miljöorganisationer motsätter sig helt rätt planen, men de gillar inte heller jordbruk; de vill avsätta området "endast för naturlivet". En rasande demonstrerande bonde sade den 3 maj: "Vi behöver ingen hjälp att äta och leva i harmoni med naturen, varken från dem som föredrar djuren framför våra barn eller från qatariernas dollar."
Ungefär 20 miljoner hektar värdefull afrikansk jordbruksmark (en yta motsvarande Frankrikes storlek) är på väg att säljas, leasas eller lånas ut till utländska investerare. Samma vecka började afrikanska ministrar dra upp en utvecklingsplan för "rättvisa avtal med utländska investerare". I juni förra året avslöjade Monitor/Fysisk ekonomi att svenska kommunägda SEKAB var en av många aktörer involverade i denna process, genom bl.a. sina köp av stora egendomar i Tanzania och Mocambique för biobränsleproduktion. Vårt avslöjande och EAP:s demonstrationer mot miljörörelsens etanolbluffprojekt har nu lett till att kommunerna tvingat SEKAB att överge detta nykoloniala projekt. Användning av mat för att driva bilar är djupt omoraliskt, och riskerar att hjälpa den internationella spannmålskartellens bolag att driva upp matpriserna. Högre matpriser hjälper spekulanter i finanskrisen till priset av att flera hundra miljoner människor ytterligare drivs till svält.
Nästa gång frågan om stölden av mark och outsourcing av jordbruket kommer att diskuteras, är vid de afrikanska staternas toppmöte i juli.

ESS till Lund öppnar för isotopekonomin
Det är med stor glädje Fysisk ekonomi välkomnar beslutet att förlägga neutronspallationsanläggningen ESS till Lund. Detta har LaRoucherörelsen i Sverige - EAP också arbetat för.
Detta stora instrument och allt internationellt forskningssamarbete som medföljer öppnar för LaRouches idé om framtidens ekonomi som en isotopekonomi. Den värld av 60 000 isotoper, som grundämnena består av, har knappt börjat upptäckas. Massor med intressanta materialegenskaper finns där att utveckla.
Vad det handlar om är kärnteknologins uveckling till att inte enbart användas för att koka vatten, utan också som en arbetshäst för råvarutillverkning. Med transmutationer kan grundämnen ändras, klyvas eller kompletteras, till att bilda andra grundämnen och deras olika isotoper. Kärnkraftverk och accelleratorer kan användas i denna tillverkning av helt nya, intressanta material.
Sverige har, utan att man ens tagit vara på det, redan i många år använt kärnteknik för att tillverka en massa råvaror. Det har skett i kärnkraftverken och råvarorna ligger nu i kärnkraftsavfallets lager i Oskarshamn.
Kärnkraftsavfallet innehåller massor med både radioaktiva och icke radioaktiva grundämnen som är mycket värdefulla. Tänk på hur Sveriges Radio under Lennart Hylands ledning på 1950-talet samlade ihop pengar i Röda fjädern-insamlingen för att ett gram radium skulle kunna köpas till Radiumhemmet för cancerbehandling. Sådana värdefulla ämnen finns i det så kallade avfallet. Med upparbetning kan de utvinnas och många intressanta isotoper studeras. Kärnkraftverken kan sedan ställas in eller nytillverkas så att de, vid sidan av värme, kan masstillverka just de isotoper som efterfrågas.
Med beslutet att lägga slutlagret för kärnkraftsavfall i Östhammar kommer det dessutom att finnas massor med material för att utveckla studierna av isotoper även vid Uppsala universitet liksom genom CLAB i Oskarshamn vid Linköpings universitet. Förutsatt givetvis att LaRouches trestegslösning på finanskrisen genomförs, ger ESS-anläggningen och svensk kärnteknik möjlighet för svensk forskning och industri att kliva in stort i framtidens isotopekonomi.
Läs mer om LaRouches förslag i artikeln "Framtidens ekonomi är en isotopekonomi":
http://www.larouche.se/artikel/framtidens-ekonomi-ar-en-isotopekonomi

Borg skyddar sommarrånarna!
I denna sommar när bensinpriserna återigen skenar och regering och opposition vägrar att skydda svenska folket mot oljespekulanternas rån vid bensinpumparna, visar Ryssland att det finns metoder att lagligt stoppa detta. I slutet av maj uttalade sig den ryske energiministern Sergej Sjmatko för ett förbud mot oljespekulation genom förbud mot derivathandel med olja. Sjmatko vill i stället att mellanstatliga överenskommelser ska träffas för att undvika nya katastrofala olje- och bensinprishöjningar. Lyndon LaRouche har länge varit ensam om att kräva detta för att eliminera den spekulation som drivit upp oljepriserna helt i onödan. LaRouches förslag presenterades i Monitor/Fysisk ekonomi juli 2008 under rubriken: "Skall Anders Borg stoppa rånarligorna vid bensinstationerna?"
Sjmatko var i Rom för att delta i energiministrarnas G8-möte och gav en intervju till Corriere della Sera. Han sa bl.a.: "Vi förhandlar enskilt med producentländerna om möjligheterna att förhindra kreativ finansiering, trots att det är svårt att reglera marknaden. Man handlar t.ex. inte med derivat på New York-börsen, utan på Londonbörsen. Jag anser att Ryssland, som åtgärd på regeringsnivå i syfte att förebygga oljekriser, borde stödja ett förbud mot att handla med sådana finansinstrument utan säkerhet i verklig olja."
Detta räcker emellertid inte för att förhindra att oljepriset stiger till över 100 dollar per fat: "Vi måste träffa långsiktiga leveransavtal mellan producent- och konsumentländer för att undvika prisinstabilitet. Ryssland kommer t.ex. att leverera 15 miljarder kubikmeter olja per år till Kina fram till 2030. Det är första gången som ett sådant avtal har träffats."
Sjmatko sa också att Ryssland är missnöjt med EU:s energipolitik: "Vi skulle vilja ha ett långfristigt och mer överblickbart förhållande för att kunna investera i utvinning och transport av gas. Vi skulle vilja ha klara besked om hur mycket vi ska leverera. Just nu är det för mycket prat om att South Stream (oljeledningen under Svarta havet) kommer att bli en konkurrent till Nabucco (oljeledningen genom Turkiet)."
Nyligen tecknades stora avtal mellan Italien och Ryssland: "Italien är vår pålitligaste strategiska partner i dialogen med Europa. Under det senaste mötet (mellan Berlusconi och Putin) avslutades förhandlingar om South Stream och nya projekt för samarbete om gas från Libyen ... nu skulle vi också vilja samarbeta om kärnkraft." Hittills har Ryssland "köpt många italienska produkter från Ansaldo för kärnkraftverk som Ryssland har byggt utomlands. Vi skulle vilja föra upp detta samarbete på en högre politisk nivå."
Ett samarbete med Ryssland och andra producentländer om långsiktiga gas- och oljeleveranser genom direkta mellanstatliga avtal, kring bygget av t.ex. den tysk-ryska gasledningen i Östersjön, skulle alltså kunna leda till inte bara lägre olje- och bensinpriser utan också andra former av industriellt samarbete. Det är regeringens skyldighet att skydda befolkning och företag från de fullständigt oskäliga överpriser på olja som oljebolagen, men främst spekulanter i finanssektorn, driver upp. Det borde ingå i ett statligt räddningspaket för bilindustrin, men också i kravet på en garanterad råvaruförsörjning för alla länder i ett internationellt program för en ny, rättvis ekonomisk världsordning.

http://www.larouche.se/artikel/sa-kan-oljepriset-pressas-ned
http://www.larouche.se/artikel/pappersolja-far-varldsekonomin-pa-fall
http://www.larouche.se/svenska/media/A4MON08_juli_1.pdf
http://www.larouche.se/svenska/media/200609-fysek_0.pdf
http://www.larouche.se/artikel/sa-kan-saab-krisen-tacklas