Monitor och Fysisk ekonomi, september 2018. Ledare: Ny finanskris kräver annat än valdebatten

Monitor - ladda ned som pdf
Fysisk ekonomi - ladda ned som pdf

Innehåll:
1. Ledare: Ny finanskris kräver annat än valdebatten
2. BRIKS-länderna i centrum för en ny, rättvis ekonomisk världsordning!
3. Helga Zepp-LaRouche på Mandelainstitutet: En mänsklig lösning på flyktingkrisen - Afrika kan bli det nya Kina
4. Bakgrund till Schillerinstitutets upprop för Nytt Bretton Woods
5. Trump och Putin bedriver fredspolitik!
6. Internationella Schillerinstitutets initiativ för medlemmarna. Bli medlem i Schillerinstitutet! Följ svenska Schillerinstitutet!

Fysisk ekonomi:
7. Internationellt upprop från Schillerinstitutet: USA:s, Rysslands, Kinas och Indiens ledare måste agera!
8. Afrika kan bli det nya Kina

Ledare: Ny finanskris kräver annat än valdebatten

Nu krävs andra frågor till politikerna:
Tänker du skydda människor och näringsliv i den kommande finanskrisen?
Eller tänker du låta folket offras för att banker och internationella spekulanter skall räddas?
Är du beredd att införa bankdelning, kreditsystem och infrastrukturprojekt för att hålla liv i landets näringsliv och befolkning?
Är du beredd att skydda folket från valutaspekulanters överfall genom att samarbeta med BRIKS-länderna och USA för stabilisera valutasystemet med fasta växelkurser i ett nytt Bretton Woods?
Är du beredd att ansluta Sverige till Sidenvägsinititativet och sätta ungdomen i fullt produktivt arbete för att bygga världen i stora infrastrukturprojekt?
Vill du lösa flyktingkrisen genom att avskaffa världsfattigdomen istället för att jaga bort flyktingar?

Världen är på väg in i en ny global finanskris som kommer att styra allt i den svenska politiken framöver.  

Finansflödena har vänt som en tidvattenvåg. Det tidigare flödet av nollräntelån från västvärlden och Japan till hungriga tillväxtländer med högre ränta har vänt. Tillväxtländer har torrlagts på utländskt kapital och blivit till ett globalt minfält av nationella kriser vilka när som helst kan detonera de gigantiska spekulationsbubblorna av derivat och allsköns exotiska finansiella instrument i de stora finanscentren i Londons City och Wall Street. Kriserna i Turkiet och Argentina är bara början, och i spåren av dessa ekonomiska kriser kan ckså militära incidenter blossa upp till farliga internationella konflikter.

Inte ett spår av denna realitet har hörts i den valdebatt som svenska massmedia styrt så hårdhänt, trots att Sverige är så exportberoende och dessutom har lånat upp enorma summor utomlands för bostadsköp och gjort sig beroende av stabila räntor och växelkurser. Politikerna och massmedierna gör i stället sitt bästa för att ytterligare destabilisera världspolitiken genom att fortsätta stöda regimförändring (krig) i länder som Syrien och Jemen. Med sitt oinskränkta stöd till det pågående brittiskstyrda statskuppförsöket mot president Trump, medverkar man till att pressa Trump till äventyrliga utrikesutspel för att samla inrikespolitiskt stöd inför mellanårsvalet i november.

Lösningen finns inte i Turkiet, utan i en omläggning av hela det internationella valutasystemet. Sedan valutakurserna lämnades att flyta fritt på 1970-talet, saknar länderna möjligheter att stoppa spekulanternas överfall. Särskilt sedan derivaten växte och gav spekulanterna hävstänger som är mycket större än varje lands varuhandel och valutareserver. Lyndon LaRouche och hans rörelse har talat om detta problem och pekat på lösningar, men finansmarknadernas makt har bara växt sig starkare.BRIKS-länderna har börjat diskussionen att försvara sig med nya valutamekanismer och övergång till handel i egna valutor. Det räcker dock inte för att skydda någon från en finanskrasch idag. Vad som krävs är att västvärldens stater samverkar med BRIKS-länderna och använder nationernas makt för att ta tillbaka kontrollen av sina valutor och kreditsystem. Detta är vad ett Nytt Bretton Woods handlar om. Det kräver att staterna tar kontroll över sina kreditsystem genom bankdelning, riksbanksutlåning, nationella utvecklingsbanker och går med i nya Sidenvägsprojektet för att skapa arbete.

Skriv på Schillerinstitutets upprop för ett Nytt Bretton Woods för att sanera och stabilisera det internationella finanssystemet! (Se nedan!)

Se vidare här i Monitor och i Fysisk ekonomi!