Monitor och Fysisk ekonomi, maj 2011: Kommer vårt agerande i juni att lösa dramat från maj?

Monitor och Fysisk ekonomi, maj 2011 Innehåll
1) Ledare: Kommer vårt agerande i juni att lösa dramat från maj?
2) IMF-chefens fall slutet på bankstödspolitiken
3) Ökat stöd för Glass-Steagall i USA:s kongress
4) Glass-Steagall förordas av (s)-tidningar
5) Tysklands nya energiomställningsplan: Miljöfascism i global skala
6) Sverige gav Kunglig Nobelglans åt Tysklands nye Hitler
7) Demo mot Folkmordsymposium i Stockholm
8) Nobelpristagare vägrade dansa efter Schellnhubers pipa
9) Protesterna fortsatte
Fysisk ekonomi maj 2011
10) Försvara människovärdet!
11) Klimatsvindeln - lika "vetenskaplig" som rasbiologin
12) En hälsning till världens nationer
13) Skriv på uppropet: Mot Schellnhuber och hans Gröna Mein Kampf!

Monitor (pdf)

Fysisk ekonomi (pdf)

Monitor och Fysisk ekonomi, maj 2011

1) Ledare: Kommer vårt agerande i juni att lösa dramat från maj?

Avgörande frågor för hela världen lades på bordet under maj månad. Hela bankstödspolitiken sattes symboliskt och bokstavligt bakom lås och bom när Internationella valutafondens chef Dominique Strauss-Kahn greps av polisen i New York misstänkt för våldtäkt på en hotellstäderska. Strauss-Kahn skulle ha rest till Europa den dagen, den 14 maj, för att träffa först Frankrikes president Nicola Sarkozy och sedan Tysklands förbundskansler Angela Merkel för att diskutera de sista detaljerna i ett nytt stödpaket till Grekland och andra krisande euroländer. Detta skulle vara ett sista-chansen-försök. Det som först såg ut som en simpel men grovt kriminell handling visade sig ha en baksida av dramatisk betydelse för hela världsekonomin (se insidorna).

Nu står både Europa och USA handfallna inför det förfallande finanssystemet och de verkningslösa räddningsförsöken, som var dömda att misslyckas från början, som Lyndon LaRouche varnade. Eurons avveckling och en återgång till nationella valutor är "uppe på bordet", som EU:s grekiska fiskerikommissionär Maria Damanaki uttryckte det i ett uttalande den 25 maj.

- Antingen kommer vi överens med kreditgivarna om hårda uppoffringar, eller så återgår vi till drachmen. Allt annat kommer i andra hand, sade Damanaki, samtidigt som tiotusentals ungdomar demonstrerade i Aten, liksom ungdomar i Spanien gjorde hela veckan, mot att folket krävs på uppoffringar för att göra bankirerna i London och andra EU-länder nöjda.

Spelet är över! Men lyckligtvis finns det en lösning på sammanbrottet av världens finanssystem och den reala ekonomin. Denna lösning, som LaRoucherörelsen kämpat för sedan krisens utbrott, är en ny banklag, grundad på samma principer som Franklin D. Roosevelts Glass-Steagall-lag. I början av året debatterades den häftigt i USA:s kongress. Den 12 april förde kongresskvinnan Marcy Kaptur (demokrat från Ohio) återigen upp den på kongressens bord, genom att lägga en motion om en ny Glass-Steagall-lag (se förra Monitor). Tack vare La­Rouche­rörelsens mobilisering växer stödet för denna lösning, och elva kongressmän ställer sig nu bakom Kapturs motion. Men mer är på gång. Med USA:s befolkning hårt drabbad av orkaner och översvämningar ovanpå de hårda budgetnedskärningar som president Barack Obama stått bakom, är det väldigt få som kommer att tolerera en fortsättning av bankräddningspolitiken och den förstörelse av viktiga samhällstjänster och institutioner som den politiken medför. Det amerikanska folket liksom det europeiska har ett tydligt val att göra.

Denna sköna maj slog LaRoucherörelsen i Sverige ett slag inte bara för nationen Sverige utan för hela mänskligheten både politiskt och intellektuellt. Genom en välplanerad och vältajmad intervention mot det s.k. Nobelpristagarsymposiet "för hållbarhet", avslöjades och desarmerades en plan för att tvinga på hela mänskligheten en grön fascistisk diktatur (se sid. 2-3 och bilagan Fysisk ekonomi). Interventionen väckte ett helt skikt i samhället som vill komma ut och kämpa mot denna gröna galenskap.

Att den tyska regeringen tog det vansinniga beslutet att avveckla all kärnkraft till år 2022 betyder bara en sak: En krigsförklaring mot allt som är mänskligt i det moderna samhället. "Kommer detta att lyckas?" är fel fråga. "Vad skall vi göra för att stoppa det?" är den rätta.

Existentiella frågor kommer att avgöras i juni månad och alla medborgare är kallade att lägga sin röst och sitt agerande i vågskålen för moralisk och fysisk överlevnad för hela mänskligheten. Ungdomsrevolterna kommer att sprida sig och öka i styrka. Vår uppgift är att ge riktning och idéer till detta masstrejksfenomen, och inspirera både vanliga medborgare och politiska ledare med våra modiga interventioner. Se larouche.se/eaptv för videorna om interventionen vid Kungliga Vetenskapsakademin och fler filmproduktioner om fysisk ekonomi och klassisk kultur.

2) IMF-chefens fall slutet på bankstödspolitiken

Avsikten bakom anhållandet av IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn för kvinnoöverfall på ett lyxhotell i New York var att få slut på bankstödspolitiken. Det hävdar den amerikanske ekonomen och politikern Lyndon LaRouche. Vissa kretsar i USA och på andra håll har dragit samma slutsats som Lyndon LaRouche gjort sedan länge: Ännu ett bankräddningspaket i Europa eller USA skulle omedelbart ha blåst ut hela det globala finanssystemet.

Efter anhållandet och det politiska slutet för Strauss-Kahn blir det inga fler bankräddningspaket. Systemet är slut och den enda intressanta frågan är vad som kommer att ersätta det. Det går nu inte längre att argumentera mot bankdelningslagen Glass-Steagall. Det enda motståndet beror på ren feghet. De politiker som håller fast vid det har inte förstått att trycket de känt från finansvärlden, från London, från Wall Street, från högsta ort i USA från president Obama, Fed-chefen Bernanke och finansministern Geithner, är borta. Det finns inte längre något bakom deras prat. De som inte stöder Glass-Steagall nu i USA och annorstädes gör sig själva till åtlöje.

Beslutet att göra slut på Strauss-Kahn politiskt går inte att göra ogjort. Han kommer att dömas i en rättssal på Manhattan så småningom, men han är redan "förbrukad". Det betyder att Obama, Bernanke och Geithner också är slut. Det är inte längre möjligt att få ihop ytterligare ett bankräddningspaket åt detta döda system.

Nu när Strauss-Kahn är borta, finns det ingen som kan få ihop något nytt bankräddningspaket. Vinden har vänt. Om man inte redlös skall invänta undergången i stormen, är det bara att hissa Glass-Steagall-seglen för att åter få styrfart och sätta sig i säkerhet.

3) Ökat stöd för Glass-Steagall i USA:s kongress

Marcy Kapturs motion "H.R. 1489" om att återinföra Franklin D. Roosevelts Glass-Steagall-principer som lag i USA, får efter vändpunkten med arresteringen av Dominique Strauss-Kahn fler och framför allt fler tunga medmotionärer. Den 28 maj hade elva kongressledamöter givit sitt formella stöd till motionen som Kaptur (demokrat från Ohio) lade den 12 april.

Lyndon LaRouches Political Action Committee, som har drivit en kampanj för att återinföra Glass-Steagall som det enda sättet att befria USA från bankernas och finansbolagens gigantiska spelskulder, har intensifierat sitt arbete i stora delar av USA.

Det visar sig i att Glass-Steagall-lösningen har börjat få uppbackning från många politiska ledare och organisationer på delstats- och även nationell nivå, som t. ex. från metallarbetarfacket International Association of Machinists och lantarbetarfacket National Farmers Union.

LaRoucherörelsen mobiliserar alla kongressledamöter och senatorer oberoende av partitillhörighet, eftersom detta är en fråga som angår hela nationen och inte en speciell grupp. Bland de nya tunga understödjarna av Marcy Kapturs Glass-Steagall-motion märks Maxine Waters, demokrat från Kalifornien och ledande medlem i finansutskottet, och Louise Slaughter, ledande ledamot i lagutskottet. Tidigare har en ledande ledamot i bevillningsutskottet, Jim McDermot, skrivit på.

Följande kongressledamöter stöder Glass-Steagall-motionen: Louise Slaughter (D-N.Y.), Edolphus Towns (D-N.Y.). Jim McDermott (D-Wash.), Lynn Woolsey (D-Calif.), James Moran (D-Va.), John Conyers (D-Mich.), Jesse Jackson Jr. (D-Ill.), Walter Jones (R-N.C.), Maxine Waters (D-Calif.), Marcia Fudge (D-Ohio), Kurt Schrader (D-Ore.)

4) Glass-Steagall förordas av (s)-tidningar

Glass-Steagall-debatten i Sverige har tagit ett stort steg framåt genom flera mycket viktiga tidningsartiklar. Den 23 april skrev t.ex. Svante Säwen en historisk ledare i både Länstidningen i Östersund och Dagbladet med titeln "Dela upp bankerna".

Ledaren börjar med Sveriges "nära döden-upplevelse finansiellt" i samband med den lettiska finanskollapsen: "Finansminister Anders Borg (M) berättade i januari på ett SNS-seminarium hur nära det var att svenska staten under den akuta krisen i Lettland i juni 2009 hade tvingats ta över Swedbank och S-E-banken. Det hade räckt med att ingen överenskommelse hade nåtts mellan Lettland och G7-länderna. Under sex timmar stod det och vägde. Hade Lettland tvingats skriva ner lån, hade de svenska storbankerna som finansierat den våldsamma kreditexpansionen varit illa ute. Liksom Sverige. Sverige har en statsskuld på väg ner mot 30 procent. Men, skriver Ann-Marie Lindgren i en analys från Arbetarrörelsens Tankesmedja (och hänvisar till Andreas Cervenka i SvD Näringsliv 17 april): De fyra svenska storbankernas utlandsupplåning är i dag 1,5 gånger Sveriges BNP ".

Det Lindgren pekar på, är de svenska bankernas akilleshäl vid en ny Lehmankris orsakad av Greklands förestående statsbankrutt. När den internationella bankmarknaden gick i baklås, gick det inte att låna alls på den internationella bankmarknaden och eftersom lånen var mycket korta, var det endast genom att vända sig till Riksbanken som de högt spelande svenska bankerna överlevde.

Säwen fortsätter sedan med att att jämföra med bankkriserna på Irland och Island. Han konstaterar att "i dag är det bara Schweiz, Storbritannien och Nederländerna som har större banksektor än Sverige."

Till slut tar Säwen klart och tydligt ställning för en bankdelning av Glass-Steagall-typ - ett historiskt uttalande från en ledande socialdemokrat: "När staten sätter upp dåliga eller obefintliga regelverk kommer driftiga personer alltid att utnyttja och försvara dem precis som på den el-'marknad' som bara gynnar elproducenterna på bekostnad av hushåll och industri. I banksektorn talar bankerna om hur lånen blir dyrare om kapitaltäckningskraven höjs. Men man talar tyst om hur de själva tar vinsterna när det går bra samtidigt som förluster 'socialiseras'. I Lettland fick letter och ryssar ta hela smällen. Det var tur för svenska skattebetalare det. På Island får skattebetalarna ta smällen för ett antal storkapitalisters misslyckande. Detta kan inte fortsätta. Börja med att dela upp bankerna. Skilj normal bankverksamhet utan vilket samhället inte fungerar, från spekulationsekonomin i den finansiella sektorn. Då kan deras aktieägare ta smällen när det krisar, i stället för som nu skattebetalarna."

5) Tysklands nya energiomställningsplan: Miljöfascism i global skala

Den tyska regeringens beslut den 29 maj att avveckla kärnkraften till 2022 kom som en överraskning för många. Schillerinstitutet har däremot mobiliserat stort mot det redan från slutet av april, då det blev känt att ett sådant förslag var på gång. Då publicerades "Sammanfattning för beslutsfattare: Värld i förändring: Ett samhällskontrakt för en stor omställning" utgiven av den tyska regeringens Vetenskapliga råd för globala miljöförändringar (WBGU). Huvudfiguren i forskningsrådet är dess ordförande, prof. Hans Joachim Schellnhuber. Han har arbetat för den i Climategate skandalomsusade Klimatforskningsenheten vid East Anglia Universitetet i Storbritannien och tilldelades den brittiska imperieorden av drottning Elizabeth II när hon kom till Berlin 2004.

Det var Schellnhubers WBGU-plan som Tysklands förbundskansler Angela Merkel började anta, när hon i sin regering drev igenom beslutet om avstängningen av all tysk kärnkraft till 2022. Schellnhuber vill gå ännu längre. Förutom kärnenergin vill han också stänga all kraftproduktion från kol, olja och gas, för att år 2050 enbart ha "förnybar"energi. Efter att Tyskland gått först, skall därefter hela världen tvingas hålla sig till samma energikällor. Att förutom vattenkraft förlita världens energiförsörjning på sol och vind, innebär med dess låga kvalitet, fr.a. låga energittäthet, att jorden endast kommer att kunna försörja 2 miljarder människor. Minskningen från dagens 7 miljarder blir ett globalt folkmord.

Lyndon LaRouche har sagt att WBGU-planen måste stoppas: "Det som Hitler gjorde var beskedligt jämfört med det man vill göra nu ... Om man lyckas genomföra det här i Europa så kan man säga att civilisationen går mot sitt slut." LaRouche konstaterade att "Sammanfattningen för beslutsfattare" är en "produkt av den brittiska underrättelsetjänsten, avsedd att lägga Europa under en fascistisk nolltillväxtdiktatur".

I en artikel med rubriken "Global likriktning?" uppmanar Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche tyskarna att göra den 17 juni (dagen då Förbundsdagen skall behandla regeringens förslag) till den tyska motståndsrörelsens dag. Hon beskriver WBGU-planen som "ett oblygt förslag till global miljöfascism, en grön världsdiktatur i traditionen från Thomas Hobbes, H.G. Wells och Carl Schmitt". Tyskarna, och alla andra människor i världen, får inte upprepa misstaget som många begick på 1920-talet, när de inte läste Adolf Hitlers Mein Kampf och tog den på allvar, skriver hon.

I det följande återges några smakprov ur WBGU:s och Schellnhubers 32-sidiga "Sammanfattning för beslutsfattare":

Demagogiskt framställer WBGU sin folkmordsplan som livad av samma anda som de "demokratiska" upproren mot olika diktatoriska regimer, och hävdar: "Omställningen till ett koldioxidreducerat samhälle är därför ett etiskt imperativ i lika hög grad som avskaffandet av slaveriet och fördömandet av barnarbete." Man likställer alltså användningen av fossila bränslen och kärnkraft med slaveri, och tycker att mänskligheten ska befrias från både kärnkraft och fossila bränslen. "Kärnkraftskatastrofen i Japan visar att vi måste välja snabbspåret till en koldioxidreducerad framtid utan kärnkraft."

Om det ska bli möjligt måste den nationella suveräniteten avskaffas. "Omställningen kan bara lyckas om nationalstaterna låter globala samarbetsmekanismer gå före sina egna kortsiktiga intressen. Vid seklets mitt måste de globala energisystem till stor del vara koldioxidfria. All koldioxidreduktionsstrategi måste bygga på en kraftigt ökad användning av förnybara energikällor, och den infrastruktur som fordras för det."

"WBGU avråder bestämt från användning av kärnkraft. Befintliga kraftverk bör snarast möjligt ersättas av hållbar energiteknik. Kärnkraftsavvecklingen får inte kompenseras genom att energiproduktion baserad på brun- eller svartkol återupptas eller intensifieras."

Ett annat inslag i planen är att man inte bara vill få bort fossila bränslen och kärnkraften, utan också hindra utvecklingen av fusionskraften: "Anslagen till energiproduktion med hjälp av kärnfusion kan sträckas ut över en längre tid så att medel frigörs för mer prioriterade uppgifter."

Det man vill ha är handel med utsläppsrätter: "WBGU anser handel med utsläppsrätter vara ett verksammare instrument" än t.ex. skatter.

WBGU föreslår dessutom detta inte bara för den industrialiserade delen av världen utan också för utvecklingsländerna. "Även de fattigare utvecklingsländerna måste på medellång sikt rikta in sig på en utvecklingsväg med låga utsläpp."

Rapporten föreslår sedan en fascistisk omställning av den tyska staten på alla nivåer på grundval av en människofientlig, industrifientlig, vetenskapsfientlig grön ideologi: "De tyska myndigheterna bör genomgå en klimatanpassning på statlig, delstatlig och kommunal nivå."

Samtidigt som den tyska nationen ska "anpassas" till underkastelse, ska själva den suveräna nationalstaten helt och hållet underställas övernationella organ som ytterst sett styrs av det brittiska imperiet. "Staten som sådan går utöver nationsgränser och suveränitet, särskilt i frågor som gäller klimatet, energin och miljön; även här fordras nya över- och transnationella institutioner."

Vad FN anbelangar i den omfattande katalogen av institutionella förändringar föreslår WBGU "en översyn av FN-stadgan" och "en fullständigt omstrukturerad FN-organisation". Där ingår "inrättandet av ett råd för hållbar utveckling, på samma nivå som FN:s säkerhetsråd."

WBGU medger: "På det politiska planet krävs det att man går utöver vedertagna suveränitetsbegrepp på ett sätt som aldrig tidigare skett i historien."

Och som avslutning, efter allt prat om demokrati och privata initiativ, slår WBGU-rapporten diktatoriskt fast: "Industrisamhällets fossila-nukleära metabolism har ingen framtid ... Alltså måste man komma överens om inget mindre än ett nytt samhällskontrakt."

6) Sverige gav Kunglig Nobelglans åt Tysklands nye Hitler

Den nya tyska samhällsorganisatören, klimatgurun Hans-Joachim Schellnhuber, matchades fram med Sveriges högsta hedersbetygelser under ett symposium till hans ära. Kung Carl XVI Gustaf bjöd alla deltagare till slottsmiddag. Ett tjugotal hitlockade nobelpristagare inbjöds för att skriva på symposiets slutdeklaration. Finlands president och en FN-panel tog emot den. Kungliga Dramatiska teatern deltog. Slutmålet var att ge stöd till den "Stora omställningen" för att lämna Tysklands välfärdssamhälle i nya ruiner, samtidigt som vi här i Sverige skall få ett klubbslag med nya tyska fördubblade elpriser de närmaste vintrarna, s.k. "Kungliga elpriser".

Spektaklet kallades "Nobelpristagarsymposiet för global hållbarhet" och initierades av Schellnhuber med ett första symposium 2007 i Berlin. Det andra hölls i London 2009, med kunglig glans i form av den miljötokige prins Charles och i S:t James Palats. Britterna, genom vetenskapsakademin Royal Society, har styrt upp symposierna för att, med hjälp av den svenska Nobelglansen, återigen trycka på tyskarna en ny Hitler. I Stockholm stod Schellnhuber i centrum för symposiet som ordförande, tillsammans med den bleke svenske värden Johan Rockström. Alla presentationer av symposiet andades Schellnhubers högdragna och skruvade jargong, speciellt första dagens "Rättegång mot mänskligheten".

Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) höll symposiet i sina lokaler i Lilla Frescati den 16-19 maj. Som en erinran om sin tradition att driva Tyskland i fördärvet, har KVA helt skamlöst i sin park behållit ett minnesmärke över detta. Det är en staty över Anders Retzius, den svenska "rasvetenskapens" fader och skallmåttets uppfinnare. KVA och kungahuset knöt omedvetet på detta pedagogiska sätt an till hur hela vetenskapsetablissemanget gick överstyr med "rasvetenskapen" vid förra seklets början, precis som man nu gjort med "klimatvetenskapen". Det är dessutom inte så stor skillnad, eftersom båda bygger på samma brittiska malthusianska grundförutsättning, vilken i första fallet formulerades som begränsat "Lebensraum", och nu som begränsad "hållbarhet" för jordens resurser. De svenska och brittiska kungahusen tillförde också sin egen historia av vurm för dessa idéer.

Det kan inte vara kungahusets och regeringens uppgift att driva fram en tysk energipolitik som med Schellnhubers nietzscheanska kreativa förstörelse, i form av den "Stora omställningen", drar undan grunden för det tyska välfärdssamhället. Kraftigt höjda elpriser kommer att slå sönder den tyska industrin och dess för världens industrialisering och fattigdomsbekämpning så viktiga maskinindustri. Hela Europas industri kommer att försvagas.

En tysk industriledare har i affärstidningen Handelsblatt pekat på att elpriserna kommer att stiga med 212 procent i Tyskland. Vattenfalls VD Öystein Löseth såg inte ledsen ut när han i TV-Rapport den 5 maj sa att de tyska elpriserna kommer att slå igenom i Sverige. Han framställde det som en naturlag pga att Sverige är sammankopplat med Tyskland genom många elkablar.

Bland klimatalarmisterna finns många storspekulanter och hedgefondsägare, som ser fram emot att handla i utsläppsrätter. Gigantiska skogar som Amazonas skulle kunna säljas som utsläppsrätter, utan att behöva huggas ned. Världsnaturfonden och andra spekulanter försöker lägga beslag på utsläppsrätter som nu är värdelösa men som i den "Stora omställningen" plötsligt skulle generera enorma arbetsfria inkomster. Det finns förhoppningar i finanskretsar att denna kortsiktiga bubbla helt byggd på luft, skulle kunna tillföra det globala finanssystemet tillräckligt med kapital, utpressat från alla industrier och vanliga medborgare, för att hålla uppe finanssystemets globala bubblor ytterligare någon tid. Allt tal om uppoffringar för den "Stora omställningen" kan också användas för att piska igenom de europeiska krisländernas åtstramningspolitik, så att bankerna får sina pengar från beslutade och kommande "räddningspaket" till Grekland, Irland, Portugal, Spanien, Italien osv.

Det effektivaste sättet att stoppa denna ondskefulla "klimatpolitik" är att ändra maktförhållandena genom att införa bankdelningslagen Glass-Steagall. Då behövs inga folkmordiska lögner för att hålla igång bubblorna och det globala brittiska finanssystemet.

7) Demo mot Folkmordsymposium i Stockholm

Tidigt på morgonen den 17 maj samlades demonstranter från LaRoucherörelsen i Sverige - EAP utanför Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm för att protestera mot Hans-Joachim Schellnhubers Nobelpristagarsymposium. På en stor banderoll stod det "Vad Schellnhuber inte vill veta: Människolivet är heligt" fast på engelska. På plakaten stod "Människor mot Grön Global Fascism" och "Läxa nummer ett från Köpenhamn: Tredje världen avvisar CO2-kolonialism".

Den förste som kom var huvudpersonen själv Schellnhuber, som knöt ihop munnen på sitt karakteristiska sätt och med näsan i vädret snabbt gick rakt in . Sedan kom journalister, som genast började filma och fotografera. Flera tog också bilder på statyn av Anders Retzius. En funktionär för Vetenskapsakademin försvarade helt skamlöst Retziusstatyn fortfarande år 2011!

Miljöminister Andreas Carlgren tog emot flygbladet och informerades om att man protesterade mot att vår regering stödde detta galna symposium i namn av alla svenska medborgare. Hela gruppen av nobelpristagare kom och tog villigt flygbladen. De började genast skämta om det. En av dem vände sig om mot banderollen och suckade med glimten i ögat: "Stackars Schellnhuber". Denne är ju allmänt känd för sin högfärd.

En som verkligen hade sådana problem var Anders Wijkman, som är en av världens mest ondskefulla miljöaktivister eftersom han anser att världen bara håller för en halv miljard människor. Han är därmed fyra gånger värre än den brittiska drottningens gemål prins Philip, som vill dra ned mänskligheten till två miljarder, vilket från dagens världsbefolkning på cirka sju miljarder innebär ett folkmord hundra gånger värre än vad Hitler åstadkom. Wijkman tillfrågades varför han kom i flott bil, och inte på cykel för att spara miljön. Han knyckte på nacken och sa: "Ja, det kan bero på att jag behöver vara väldigt rörlig idag." Han hade bara hunnit några steg upp för trappen när han fick den naturliga följdfrågan: "Det kanske det är många i u-länderna som också behöver?" Wijkman blev märkbart irriterad och blängde länge mot demonstranterna, innan han svarslös vände om och lommade in på symposiet.

Wijkman kom långt efter nobelpristagarna och var därmed nästan lika fin som prinsessan Victoria som kom strax efteråt. Hon såg banderoll och plakat, och fick höra att hon måste sluta hålla på med politik, eftersom det inte är tillåtet för kungahuset.

8) Nobelpristagare vägrade dansa efter Schellnhubers pipa

Helt sensationellt vägrade någon eller några av nobelpristagarna att skriva under på Schellnhubers plan att avskaffa all kraftproduktion med kol, olja, gas och kärnkraft, inklusive framtida utveckling av fusionskraft. I konklusionen av mötet, som kallades "Stockholm Memorandum", fanns detta krav inte med; i punkt 2 om energi talades bara om kravet på en kraftig utbyggnad av "förnybar energi".

Detta betyder att Schellnhuber misslyckades få Nobelpristagarsymposiets prestigeladdade stöd för att genomdriva sin katastrofala självmordsplan för Tyskland. I stället fick han sitt eget initiativ, det med pompa och ståt omgärdade Stockholm Memorandum, emot sig. Dessutom är det överlämnat till FN:s Högnivåpanel för hållbar utveckling, ledd av Finlands president Tarja Halonen, så att det skall forma FN:s nästa Miljökonferens i Rio de Janeiro 2012 mot Schellnhubers riktlinjer i WBGU.

Vad som hade hänt inne på symposiet är ännu inte klargjort. Enligt en nyhetsnotis på SVTs hemsida uppstod stora diskussioner som ledde till hårda förhandlingar om innehållet i Stockholm Memorandum, vilka drog ut på kvällen och långt in på natten. Anders Wijkman beklagade sig över att ha att göra med "primadonnor", enligt SVT. Så stor var hans "respekt" för nobelpristagarna, när de inte dansade efter Schellnhubers pipa.

En som var på plats och säkert var aktiv i detta motstånd var den förre kampanjgeneralen för Linje två i kärnkraftsomröstningen 1980 och sedermera chef för det internationella atomenergiorganet IAEA Hans Blix, som på plats samma kväll uttalade sig klart och tydligt mot Schellnhubers försök att stänga all världens kärnkraft. I en intervju till AFP/France 24, den franska nyhetsbyrån, sa han:

- Om man frågar regeringar som är de som till syvende och sist kommer att fatta besluten, så tvivlar jag inte på att majoriteten kommer att använda kärnkraft.

9) Protesterna fortsatte

Protesterna mot Nobelpristagarsymposiet för hållbar utveckling fortsatte utanför fd Skeppsholmskyrkan. Där hölls det en Folkmordskonsert med mängder av representanter för statliga och privata institutioner och sponsorer. Stämningen utanför var glättig som på ett cocktailparty med leenden och skålande i champagneglasen. De flesta hade inte en aning om att de stödde ett försök att upprätta en Grön Mein Kampf, innan demonstranterna kom och delade ut flygblad och diskuterade. De fick helt klart en extra tanke­slurk att sätta i halsen, när de fick se banderollen, plakaten och flygbladen.

Andra dagen fortsatte protesterna utanför Vetenskapsakademin. Igen fick hela symposiet höra av protesterna, men även hela FN-panelen med Tarja Halonen i spetsen.

Sista dagen, den 19 maj, skulle Nobelpristagarsymposiets konklusioner föras ut till ungdomen i en "dialog" på Kungliga Dramatiska Teatern vid Nybroplan. Igen möttes åhörarna av protesterna, denna gång med flygbladet på svenska (se Fysisk ekonomi). I privata diskussioner inne på Dramaten höll de flesta med dem som tog upp kritik mot Schellnhuber och försvarade mänskligheten. Ingen sådan diskussion tilläts från scenen.

Läs och skriv på Helga Zepp-LaRouches upprop mot WBGU och Schellnhubers Gröna Mein Kampf, på larouche.se.

Fysisk ekonomi maj 2011

10) Försvara människovärdet!

Hur kan man peka ut mänskligheten som naturens fiende? Blir världen en bättre plats om man tar bort människor, eller försämrar deras levnadsvillkor?
Är det inte vi människor som bär på lösningarna? Är inte människans kreativa ­skapande av nya resurser en del av naturen? I så fall är det väl bättre ju fler vi är ... Eller är råttorna bättre rustade att rädda planeten?

Följande uttalande av Hussein Askary, ordf. LaRoucherörelsen i Sverige, delades ut som flygblad i samband med Hans-Joachim Schellnhubers besök i Sverige och Nobelpristagarsymposiet på Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm den 16-19 maj 2011.

På Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm samlas nu vissa personer med onda avsikter till det s.k. Tredje nobelpristagarsymposiet om global hållbarhet.

Detta symposium har förut hållits i Potsdam i Tyskland år 2007 och i St. James Palace i Storbritannien under prins Charles beskydd 2009.

Symposiet leds av Hans-Joachim Schellnhuber, som leder den tyska regeringens s.k. Forskningsråd om global omställning, WBGU, och det sponsras av bl.a. kung Carl XVI Gustaf. Målet är att bakom stängda dörrar, utan debatt eller diskussion, slå ett slag för ett globalt grönt fascistiskt manifest, med en världsregering som ska tvinga nationer att stoppa vetenskaplig, teknisk och ekonomisk utveckling för att mota ett påstått klimathot och använda påstått begränsade naturtillgångar på ett "hållbart" sätt.

Varför hålls detta symposium i denna slutna och isolerade byggnad, som för tankarna till termodynamikens andra sats, där allting bara bryts ner och avtar, där det inte finns plats för mänsklig kreativitet som spränger de begränsade resursernas begränsningar?

Orsaken är att det finansiellt bankrutta brittiska imperiet och dess lakejer, USA:s president Barack Obama och EU-ländernas ledare, på klimatmötet i Köpenhamn i december 2009 inte fick igenom sin folkmordsplan för att förbjuda den oskyldiga koldioxiden och döma flera miljarder människor till fattigdom, elände och död genom att stoppa ekonomisk och industriell utveckling. De var tvungna att hitta ett annat sätt att få igenom detta. Köpenhamnsmötet visade att en majoritet av mänskligheten skulle säga nej till sataniska och ovetenskapliga förslag om man tilläts debattera dem och motståndarna gavs möjlighet att motbevisa axiomen som den galna teorin om att människan orsakar globala klimatförändringar bygger på. Det visade sig också i Köpenhamn, i och med Climategate-skandalen, att faktaunderlaget för hela den här teorin hade förfalskats av klimatenheten på det brittiska East Anglia-universitetet. Det var en ren lögn.

Nu förstår du varför samma människor som låg bakom Climategate har valt den här isolerade och slutna platsen för att driva sina folkmordsplaner utan att resten av världen ska få veta något. Vi tänker självklart inte tolerera detta vansinne, och vi har gått ihop med Helga Zepp-LaRouche i Tyskland och Lyndon LaRouche i USA och med andra grupper i andra länder för att avslöja och till slut besegra denna omänskliga och stolliga idé.

Deras plan är, enligt arrangörerna av symposiet, och jag citerar ur deras program: "Den slutna delen av symposiet (endast för de medverkande) äger rum på Kungl. Vetenskapsakademien. Den börjar med en sammankomst kvällen den 16 maj och avslutas med en sittning öppen för medier och VIPs där Stockholmsmemorandumet undertecknas, på eftermiddagen den 18 maj. Stockholmsmemorandumet: 'Planetära möjligheter - en omställningav världen i en tid av globala förändringar' kommer att undertecknas av nobelpristagare och under symposiets sista sittning, eftermiddagen den 18 maj, överlämnas memorandumet till en av världens just nu viktigaste grupper av förändrare, FN:s generalsekreterares Panel om global hållbarhet."

Detta är en konspiration! De VIPar och nobelpristagare som noga har utvalts för att medverka, håller med om hela upplägget på symposiet och förväntas inte invända mot innehållet. Alla medverkande är särskilt inbjudna, på typiskt oligarkiskt vis. Vips blir detta memorandum eller fascistiska manifest "vetenskapligt" och en del av FN:s agenda.

11) Klimatsvindeln - lika "vetenskaplig" som rasbiologin

En kanske oavsiktlig ironi är att deltagarna på detta symposium utan att skämmas kommer att mingla under överinseende av ingen mindre än Anders Retzius, den svenska rasvetenskapens fader. Han lanserade begreppet skallindex, som gjorde att man kunde se hur mänsklig en person var genom att mäta skallen och andra yttre kroppsliga egenskaper.

Denne Retzius, som ensam står staty utanför Kungliga Vetenskapsakademien, och hans son Gustav Retzius är grundarna av denna gren inom häxkonsten, som hade anseende som "vetenskap" ända fram till Hitlers död.

I Sverige grundades det första statligt finansierade rasbiologiska institutet genom ett riksdagsbeslut 1921 som alla partierna stod bakom. Det samarbetade med bröderna Huxlers brittiska Eugenics Society. På detta rasbiologiska institut i Uppsala utbildades de tyska nazidoktorerna för sina senare uppdrag i den sociala, etniska och rasmässiga utrensningen av miljontals människor.

Precis som klimatsvindeln idag kallades detta folkmordiska vansinne för "vetenskap". Skolor, sjukhus och myndigheter ålades att följa rekommendationerna från de s.k. rasbiologerna i utformningen av sin verksamhet. Tusentals svenskar, mest kvinnor, ansågs defekta och tvångssteriliserades.

Det är kanske den här politiken som president Obamas forskningsrådgivare John Holdren skulle vilja föra idag, om han fick chansen, som han skrev i sin bok "Ecoscience" 1977.

Tyvärr är detta inget nytt fenomen i människans historia. Kontroll över folkmängden, över råvaror och över vetenskapen och vad vetenskap och kunskap är, från elitens sida, är lika gammalt som människans första samhällen, som berättelsen om Promethevs lär oss. I modern tid har det brittiska imperiet och dess prästerskap - Thomas Malthus, Adam Smith, Bertrand Russell m.fl. - gått i bräschen. Det har tyvärr steg för steg kommit att bli ett avgörande inslag i FN:s verksamhet. En pådrivande roll spelas av länder som Sverige, som ingen tror något ont om.

12) En hälsning till världens nationer

Som svensk medborgare vill jag sända en hälsning till världens nationer och särskilt till Tysklands förbundskansler Angela Merkel: Vi är ett litet land, men vi har också varit en nation med stora uppfinnare, vetenskapsmän och entreprenörer, vars uppfinningar i mer än hundra år har antingen räddat livet på miljontals människor eller gett dem ett bättre liv.

Vi tänker inte låta den traditionen gå förlorad. Vi har bevarat den, trots att oligarkin tog makten i vårt land efter mordet på Gustav III 1792. Våra bästa vetenskapsmän, skalder och musiker har inspirerats av det bästa i den tyska klassiska kulturen, från Leibniz och Bach till Schiller m.fl. Senare inspirerades de av den amerikanska revolutionen och många flyttade till Amerika. Så fort vi har hamnat under den venetianska eller brittiska imperieideologins inflytande har vetenskapen och kulturen blivit destruktiv. Så fort vi har influerats av den humanistiska republikanska traditionen har vi gjort en insats för hela mänskligheten.

Vi gick in i Tyskland i trettioåriga kriget och kungen stupade i Tyskland. Men med Westfaliska freden 1648 försonades våra båda nationer och en ny epok av fred och ömsesidig respekt mellan suveräna nationer inleddes.

Det är exakt denna westfaliska tanke som hotas av mal­thusianer som Schellnhuber, som vill införa en världsrege­ring och avskaffa våra suveräna nationer.

Tyskland är den största marknaden för svensk import och export av specialtillverkade verktygsmaskinkomponenter och därmed avgörande för vår möjlighdet att ha en modern industri och välfärd. Tyskland är en motor i värdeskapandet i hela världen genom sina innovativa industrier och entreprenörer. Om du, Angela Merkel, låter din regering genomföra Schellnhubers politik, kommer Tyskland att leda sig själv och världen i fördärvet. Våra protester handlar inte bara om stigande elpriser, eller ett bättre företagsklimat. Det handlar om liv eller död för hela nationer. Det handlar om civilisationens fortbestånd. Låt inte denna fascistiska invasion lyckas!

Ett bättre sätt att ta itu med problemen som mänskligheten står inför idag är att lösa den ekonomiska-finansiella krisen genom att införa Glass-Stegall för att reglera banker och finanser. Vi måste stoppa räddningspaketen till det bank­rutta brittiska finanssystemet och dess satelliter. Vi måste istället fokusera på att bygga nationella, kontinentala och transkontinentala infrastrukturprojekt som Nawapa, de eurasiska landbroarna och Transaqua i Afrika och många fler, för att öka produktionsförmågan och levnadsstandarden i alla nationer, och skapa en bättre framtid för våra ungdomar och kommande generationer.

***

Se den nya videon: To Be or Not To Be: A Galactic Question, 14 maj 2011: "Om vi tar till oss att män­ni­skan har fått en högre identitet, utöver de blott kroppsliga perceptionerna, en identitet som överensstämmer med den klassiska konstens och vetenskapens skönaste bedrifter, då måste vi betrakta vårt uppdrag inte i ljuset av hur saker och ting är, utan i ljuset av hur de måste bli."
http://larouchepac.com/galactic-question

13) Skriv på uppropet: Mot Schellnhuber och hans Gröna Mein Kampf!