Monitor och Fysisk ekonomi, december 2011: Sju miljarder själar: Anledning att fira, eller?

Monitor och fysisk ekonomi, december 2011.
Innehåll:
1. Ledare: Sju miljarder själar: Anledning att fira, eller?
2. LaRouches världskrigsvarning hörsammas
3. Medvedev tydlig om krigshotet
4. USA- generaler varnar för världskrig - Obama lyssnar inte
5. Israeliska militärer försöker avvärja krig
6. Blix ingriper mot krigshotet
7. Svenska militärer oroliga för världskrig
8. Daniel Estulin om LaRouches krigsvarning
9. Helga Zepp-LaRouche: EU-toppmötet förvärrade bara problemet
10. Italiens socialminister i tårar över EU-diktaten
11. "Dela bankerna" nu Vänsterpartiets program
Fysisk ekonomi december 2011
12. Sverige och Finland får upp ögonen för Arktis
13. Gruvruschen i Lappland
14. Nordostpassagen
15. Sibiriens utveckling
16. Arktisjärnvägarna
17. Belkomurjärnvägen
18. Olja och gas i Arktis
19. Järnvägen mot Berings sund byggs nu
20. Basementgruppens videofilmer om utvecklingen av Arktis

Ladda ner Monitor (pdf)

Ladda ner Fysisk ekonomi (pdf)

Monitor december 2011
1. Ledare: Sju miljarder själar: Anledning att fira, eller?

LaRoucherörelsens kampanj för att stoppa ett tredje världskrig som kan detoneras med ett militärt anfall mot Syrien och Iran lyckades sätta många käppar i hjulet för det bankrutta brittiska imperiet och dess marionett i USA, Barack Obama. Ett fasansfullt världskrig avskräcker inte imperieeliten eftersom dess avsikt är att minska världsbefolkningen från de nuvarande sju miljarder människorna, till en miljard.

Lyndon LaRouches varningar (se förra numret av Monitor) spred sig fort över hela världen. Framför allt agerade Ryssland och Kina och stoppade Nato-ländernas framryckning från det nu ödelagda Libyen till Syrien. Ryssland och Kina gjorde klart att de inte tänker tillåta en upprepning av operationerna mot Libyen genom ett FN-godkännande för en "humanitär" intervention mot något annat land. Krig leder absolut inte till demokrati, utveckling och fred. Små krig kan dessutom leda till stora, precis som hände på Balkan när första världskriget bröt ut.

En osannolik allians har formats av generaler, säkerhetschefer och diplomater i USA, Ryssland, Israel och även Sverige (däribland Hans Blix) som alla på sitt håll bekräftar LaRouches varningar, men också mobiliserar sina landsmän och kolleger för att stoppa det politiska vansinnet som styr mot krig. Hotet kvarstår tyvärr och president Obama har sänkt tröskeln för krig mot Iran. Faktum är, enligt amerikanska militära bedömare, att kriget redan är igång med amerikanska och kanske brittiska och israeliska hemliga sabotageoperationer mot Irans kärnenergiprogram, attentat mot iranska vetenskapsmän och obemannade drönares operationer över Iran.

Bakgrunden till denna upptrappning är det döende penningsystemet. I den transatlantiska regionen är det brittiskstyrda finans- och banksystemet, som har dominerat världen i mer än 200 år, på väg att förinta sig självt. I Stillahavsregionen har vi å andra sidan en ekonomi i tillväxt, där välfärden, framtidstron och folkmängden ökar. Detta tänker inte den brittiska oligarkin tillåta. Att förhindra teknisk utveckling och befolkningsökning bland sina potentiella rivaler och tilltänkta måltavlor för plundring är kärnan i den brittiska oligarkiska människosynen. Den brittiske filosofen och nobelpristagaren (!) lord Bertrand Russell framhöll att svält, epidemier och krig är de mest effektiva medlen för att minska folkmängden. I sin bok The Impact of Science on Society som utkom 1951 (på svenska 1952, "Vetenskap och samhälle") säger Russell: "För närvarande växer världens befolkning med ungefär 58 000 individer om dagen.... Kriget har såsom jag för ett ögonblick sedan påpekade hittills varit en besvikelse i detta avseende, men kanske det bakteriologiska kriget kommer att visa sig effektivare. Om en ny digerdöd kunde spridas över världen en gång varje generation, skulle de överlevande kunna yngla fritt utan att världen bleve alltför överfull. ... Tillståndet skulle kunna kännas en smula otrevligt, men än sen?"

Detta synsätt har tyvärr blivit en del av den politiska ideologin i det gröna och sammanfallande Europa och USA, även om det inte uttrycks på samma grymma sätt. Sättet som EU-ledarna har försökt lösa finans- och bankkrisen på, med att trycka pengar och strypa sin egen befolkning med åtstramning, vittnar om det. EU och den gemensamma valutan, som har varit en brittisk tvångströja på Tyskland och centrala Europa, som britterna själva inte vill ha på sig, har redan kollapsat. Men nationerna har inte gjort det. Det som behövs i stället för krig och finansiella galenskaper, är förnuft och verklighetsförankring. Mänskligheten kan gemensamt bemöta nuvarande och framtida hot: svält, vattenbrist, naturkatastrofer som orsakas först och främst av kosmiska krafter men också en människofientlig politik.

LaRoucherörelsen har lagt fram de vetenskapliga, ekonomiska och moraliska grunderna för en renässans för hela mänskligheten. Vi tycker att vi har skäl att fira: sju miljarder själar på jorden och fler på väg. Det humanistiska republikanska synsättet tror, i motsats till det oligarkiska, på människans godhet och kreativitet. Även mellan nationer tror det på en osjälvisk vilja att göra det goda för sina grannar och på så vis tjäna sina egna intressen på bästa sätt. Vi har inte mycket tid kvar att styra bort mänsklighetens kurs från avgrunden. Men det finns fortfarande en chans och vi bör utnyttja den!

LaRouches världskrigsvarning hörsammas

Lyndon LaRouches varning i slutet av oktober för att ett världskrig är omedelbart förestående om inte Obama avsätts (se förra numret av Monitor), har hörsammats runt om i världen. Den första reaktionen kom från generalstabschefen för Rysslands väpnade styrkor Nikolaj Makarov, som den 17 november enligt nyhetsbyrån ITAR-TASS varnade för att "lokala och regionala konflikter kan utvidgas till stora krig inbegripet med kärnvapen."

Några dagar senare uttalade sig den ryske utrikesministern Sergej Lavrov, som har varit hyperaktiv i hela Mellanösten för att hitta en fredlig lösning på kaoset i Syrien och resten av regionen och förhindra ett nytt Natokrig liknande det i Libyen. Lavrov gjorde ett sensationellt uttalande om kopplingen mellan den ekonomiska krisen och krigshotet, som i det avseendet liknade LaRouches varning:

- Jag utesluter inte att de underliggande ekonomiska processerna håller på att flytta axeln för den globala utvecklingen till en annan region, nämligen Asien och Stillahavsregionen, där det finns nya mäktiga centra för ekonomisk tillväxt, inklusive Kina, Indien och Brasilien.

- Antagligen ser en del folk i Väst detta som en negativ tendens. Och kanske är det som nu händer i Mellanöstern ett försök att kompensera det förlorade inflytandet i den globala ekonomin med hänsynslösa och provokativa handlingar.

Uttalandet gjordes enligt Reuter den 22 november under Lavrovs besök i Moldaviens huvudstad Chisinau, en vecka efter att Lyndon LaRouche och Sky Shields från LaRoucherörelsens Basement-grupp den 14 november hade hållit ett videosänt tal till en konferens på MGIMO-universitetet, det ryska utrikesministeriets universitet i Moskva där diplomaterna utbildas. Konferensen hade titeln "Det transatlantiska monetaristiska systemets sammanbrottskris och dess politiska konsekvenser". LaRouche varnade för den omedelbara faran för världskrig och pekade på nödvändigheten för amerikanska patrioter att lagligt avsätta den brittiska marionettpresidenten Obama för att häva sammanbrottskrisen i stället för att gå till krig, samt de stora möjligheter som öppnas med ett amerikansk-rysk-kinesiskt samarbete i Stillahavsregionen.

Samtidigt skickade Ryssland hangarfartyget Amiral Kuznetsov och ubåtsjaktfartyget Amiral Tjabenkov från basen i Murmansk till den syriska hamnen Tartous, där den ryska flottan har sin enda bas utanför Ryssland. I östra Medelhavet finns nu flera av USA:s och Natos militära styrkor inklusive det amerikanska hangarfartyget George H.W. Bush med åtföljande jagare och fregatter. Ryssarna vill markera på plats att man inte kommer att tolerera ett anfall mot Syrien, efter att man, tillsammans med Kina, stoppat alla försök i FN att få igenom nya resolutioner som grund för ett militärt anfall mot landet på samma sätt som gjordes mot Libyen.

Medvedev tydlig om krigshotet

I ett TV-sänt tal till den ryska nationen den 23 november gjorde president Dimitrij Medvedev klart att den ryska ledningen räknar med att ett globalt kärnvapenkrig kan bryta ut. Han gjorde också klart att man är fast besluten att både försvara Ryssland under sådana omständigheter och, genom att varna för det, försöka avstyra det.

Även om Medvedev inte nämnde situationen i Mellanöstern, är talet en tydlig signal om att Ryssland anser att krigshoten från USA och Nato har överskridit den gräns där Ryssland måste förbereda sig för att i närtid försvara sig. I sitt tal vände sig Medvedev enbart mot den amerikanska politiken att rucka på kärnvapenbalansen genom en utbyggnad av antirobotsystem i Rysslands omedelbara närhet. Han pekade på hur Ryssland hade gått in i det stora nedrustningsavtalet START, eftersom man sett att president Obama hade ändrat sin företrädare George W. Bushs politik att i Polen börja bygga ut ett antirobotförsvar mot eventuella iranska kärnvapen. Men när USA under Obama ändå fortsatte bygga ut detta, inklusive planerade för en utplacering av amerikanska robotar där, såg sig Ryssland tvunget att agera.

Medvedev berättade om hur USA också avvisat alla ryska förslag till samarbete mot kärnvapenhot. Ryssland hade begärt skriftliga avtal och tydliga militärtekniska åtgärder som klargör att "kärnvapenbalansen är intakt", eftersom den är "grundvalen för dagens säkerhet". Han konstaterade:

- Det europeiska robotförsvarssystemet är redan på gång och arbetet på det går, tyvärr, snabbt framåt i Polen, Turkiet, Rumänien och Spanien. Vi ser oss ställda inför fullbordat faktum.

Medvedev förklarade att han hade fattat vissa specifika beslut: Försvarsministeriet hade fått order om att omedelbart försätta radarstationen i Kaliningrad för tidig varning om robotangrepp i stridsberedskap; Rysslands strategiska kärnvapen skall få ett förstärkt skydd som en prioriterad åtgärd; de nya strategiska ballistiska robotarna, som tillverkas för de strategiska robotstyrkorna och flottan, kommer att bestyckas med avancerade robotförsvarsgenomträngande system och nya högeffektiva stridsspetsar; de väpnade styrkorna skall ta fram åtgärder för att slå ut robotförsvarssystems data- och styrsystem om så behövs; samt, om de redan uppräknade åtgärderna visar sig inte räcka, kommer den ryska federationen att placera ut moderna offensiva vapensystem i landets västra och södra delar, vilka kommer att ge Ryssland möjlighet att slå ut varje del av USA:s robotförsvarssystem i Europa. Ett steg i denna process är att placera ut Iskander-robotar i Kaliningradområdet.

Medvedev var samtidigt noga med att framhålla att Ryssland håller dörren öppen för fortsatt dialog och samarbete med USA och Nato på detta område.

USA- generaler varnar för världskrig - Obama lyssnar inte

LaRoucherörelsens amerikanska veckotidning EIR uppger att en högt uppsatt källa i Pentagon berättat om ett samtal som ägde rum nyligen mellan två av USA:s högsta generaler och president Obama om hotet om ett världskrig, om Israel skulle angripa Iran. Enligt källan framförde generalerna direkt till presidenten att försvarsstabscheferna samt alla andra i USA:s högsta militära ledning, inklusive den aktuella regionstaben Centcoms ledning, var eniga i sin bedömning att USA klart och tydligt måste tala om för israelerna att varje form av angrepp mot Iran är absolut oacceptabelt och sannolikt skulle leda till världskrig.

Generalerna bad president Obama att framföra detta budskap till Israels premiärminister, men enligt källan ville presidenten inte göra det. Obama svarade att USA inte kan styra Israels politik och, om Israel skulle angripa Iran, "är det bättre för oss att inte veta om det på förhand."

Detta vansinne från Nerobama försätter världen i ett läge som är ett steg från total förintelse. Enligt Pentagon-källan sade generalerna till presidenten att, om Israel angriper, kommer man inte att ha mer än 72 timmar på sig att förhandla fram en vapenvila, innan världskriget bryter ut.

Andra amerikanska medier har bekräftat att detta samtal ägde rum i Vita huset och uppger att de två generalerna som talade med Obama var generalstabschefen general Martin Dempsey och chefen för centralkommandot för de amerikanska styrkorna i Mellanösten och Sydasien (Centcom) James Mattis.

En annan källa som nyligen deltog i ett möte med högt uppsatta personer i Obamas stab uppgav, skräckslagen, att Obamas högsta rådgivare använde hårda ord mot Ryssland, Kina och BRIK-länderna (Brasil, Ryssland, Indien och Kina), och talade om att "krossa BRIK". Det var denna slags galenskap som präglade Obamas rundresa i Asien, där han satte konfrontationen med Kina på dagordningen med provocerande retorik och uttalanden om utökad amerikansk militär närvaro i Asien och Stillahavsregionen.

Obamas vansinniga respons tvingade både general Dempsey och USA:s försvarsminister Leon Panetta att gå ut offentligt i amerikanska medier och berätta om militärens ställningstagande för diplomati och sanktioner i stället för krig mot Iran och att de intog den motsatta hållningen till den israeliska regeringens (och därmed Obamas) ställningstagande för krig.

Israeliska militärer försöker avvärja krig

Även i Israel träder f.d. chefer inom de militära styrkorna och säkerhetstjänsterna fram för att få stopp på krigshökarna premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Ehud Barak. Tidningen Haaretz rapporterade den 1 december att Meir Dagan, f.d. chef för underrättelsetjänsten Mossad, har ingått en "strategisk allians" med f.d. generalstabschefen Gabi Ashkenazi och säkerhetstjänsten Shin Bets f.d. chef Yuval Diskin, kring målet att få israeliska militärer och andra att stå emot Netanyahus och Baraks kampanj för att bomba Irans kärntekniska anläggningar.

Dessa f.d. chefer ville få till stånd ett fredsavtal med Syrien och hade konfronterat Netanyahu med denna fråga. Dagan varnade för att misstag i hanteringen av frågan om Irans "kärnvapen" kan "leda till ett stort krig i regionen och en katastrof för Israel."

Blix ingriper mot krigshotet

Den förre chefen för FN:s internationella atomenergiorgan IAEA Hans Blix avvisar krigspropagandan som anklagar Iran för att nu vara på väg att skaffa sig kärnvapen. I TV-programmet Godmorgon Sverige den 8 november gjorde Blix en viktig insats för freden genom att visa hur mycket av de uppgifter som används mot Iran som är opålitliga. Han sa att en hel del av tipsen kommer från västerländska underrättelsetjänster och från avhoppare som inte är att lita på. På frågan om iranierna är att lita på, svarade han med motfrågan om CIA var att lita på.

Hans Blix har stor erfarenhet av hur lögner kan användas för att starta krig, eftersom han var med när Tony Blair, britterna och Bush/Cheney-administrationen medvetet fabricerade lögner som användes för att få igång överfallet på Irak 2003. Blix var då mycket aktiv i granskningarna inom både IAEA och FN av sådana anklagelser.

I en intervju för LaRoucherörelsens amerikanska veckotidskrift Executive Intelligence Review (www.larouchepub.com) den 15 november utvecklade Hans Blix den analys han gjort i svensk TV. I intervjun slår han fast att IAEA-rapporten om Iran inte berättigar någon att sätta igång ett krig mot Iran.

Hela intervjun kan ses på EIR:s hemsida eller med svensk text på LaRouche.se

Svenska militärer oroliga för världskrig

Med sin professionella förståelse av uppladdningen i Mellanöstern börjar nu också svenska militärer oroa sig för hotet om världskrig. Ett av inläggen på Kungliga Krigsvetenskapsakademins nyhetsblogg avslutas med kommentaren: "Är det inte lite 1914 över Mellanöstern just nu?"

Bloggen "Försvar och säkerhet, Kungl Krigsvetenskapsakademiens debattforum - Tillsammans blir vi klokare (http://krigskonster.blogspot.com/ ) är den hittills enda publikationen i Sverige utanför LaRoucherörelsen som visat på en förståelse för hur allvarligt världsläget är.

Den 18 november rapporterade man om "Bistra Besked från General Makarov" med anledning av den ovannämnda varningen om världskrig från den ryske generalstabchefen Nikolaj Makarov, och den 22 november "Ökad takt i Mellanösterns trummor" om det militära läget i östra Medelhavet och att både ryska och amerikanska hangarfartyg var på väg till Syrien.

Daniel Estulin om LaRouches krigsvarning

På en presskonferens i Europaparlamentet den 1 december talade den kände spanske författaren och journalisten Daniel Estulin över ämnet "Krisen: Vem drar i trådarna?" Han varnade för att det kan bli en "kedjereaktion" av sammanbrott i det transatlantiska systemet. Hela det transatlantiska systemet hotar att implodera under tyngden av spekulativa finanspapper värderade till 1-2.000 miljarder euro, som aldrig kommer att kunna betalas oavsett hur många räddningspaket som alla världens "Obama, Blair och Cameron" ställer upp med. Det enda de kan göra, är att ta kål på människorna med budgetåtstramningar, samtidigt som varje uns av nationellt självbestämmande går upp i rök. "Men det är ingen nyhet. Det har den amerikanske fysiske ekonomen Lyndon LaRouche förutsagt länge."

"Dessutom står vi inför ett globalt termonukleärt tredje världskrig. Konfronterat med det transatlantiska finanssystemets undergång och i vetskap om Rysslands och Kinas satsningar på vetenskaplig och teknologisk utveckling, och det faktum att dessa båda stormakter vägrar böja sig för utländska finansdiktat, handlar imperiet på samma sätt som det alltid har gjort. Det sätter i gång krig, vilket idag betyder världskrig och mycket troligt ett globalt kärnvapenkrig. Vår tids 'nya Balkan' är Mellanöstern, som ska trigga i gång en global konflikt, vars främsta måltavla är Ryssland och Kina."

Helga Zepp-LaRouche: EU-toppmötet förvärrade bara problemet

Ur flygblad skrivet av Helga Zepp-LaRouche, ordf. för den tyska Medborgarrättsrörelsen Solidaritet (BüSo) 11 december 2011

EU:s toppmöte den 8-9 december producerade ett ännu mer avskyvärt monster än det som EU-politiken hittills varit. Risken för en euro-kollaps och bankfallissemang har inte minskat. Skuldbromsar, budgetkontroll genom EU-kommissionen, skarpare sanktioner mot underskottssyndare, "mer Europa", suveränitets- och demokratiförluster, ekonomiskt elände och en framtid utan hopp för många miljoner människor, det är det förskräckliga resultatet av Merkozy-strategin. Fortfarande står vi inför ett akut sammanbrott av det transatlantiska finanssystemet.

Den enda chansen för nationerna och människorna i Europa är en omedelbart genomförd bankdelning, tillsammans med ett återinförande av suveräniteten över den egna valutan och ekonomin. I enlighet med Franklin D. Roosevelts bankdelningslag Glass-Steagall måste affärsbankernas samhällsnyttiga bankverksamhet och finansbolagens värdepappershandel skiljas från varandra. Affärsbankerna måste ställas under statligt beskydd och förses med nya kreditmöjligheter, medan avskrivning gäller för den del av bankskulderna som härstammar från bankräddningspaketen, derivathandeln, finansbolagen, hedgefonder och skuggbanksystemet.

Argumentet att detta skulle leda till att många förlorar sina tillgångar i hela paletten av "kreativa finansprodukter" håller inte. Dessa pengar är nämligen i alla fall förlorade, eftersom systemet är bankrutt. Om institutionerna där dessa värdepapper finns är insolventa, så är de redan värdelösa. Försöker man uppskjuta detta tillstånd genom fortsatta tricks, såsom hävstångsmekanismer för att öka räddningsfonderna eller andra metoder för ett mirakulöst penningskapande, så kommer det bara att leda till en hyperinflation som förintar livsbesparingarna för hela Europas befolkning. En social katastrof och kaos skulle bli de oundvikliga följderna.

När bankmän och EU-förespråkare hävdar att det inte handlar om en bankkris utan om en statsskuldskris, så är det inte bara ett försök att dölja att bankräddningspaketen och hela politiken att maximera den monetaristiska vinsten är orsaken till statsskulderna. Det är också ett försök att "förklara" varför högriskspekulanterna måste hållas under armarna. Den ordinerade medicinen - nedskärning av budgetarna och inskrivning i grundlagen av det budgetpolitiska ramverket (skuldbromsarna) - syftar i bästa fall till att så snabbt som möjligt ta kål på patienten. Rikskansler Brünings sparpolitik skapade, som alla vet, sådana sociala förhållanden att nazisterna kunde ta makten. Det är obegripligt på vad Merkozy grundar sin optimistiska tro att den gamla stabilitetspakten skall hålla nu, i ett mycket värre ekonomiskt läge, när den redan har knäckt nästan alla regeringar.

Det första som måste göras, är att erkänna att euron var en felkonstruktion från början, att den inte kunde fungera och att den nu slutgiltigt har misslyckats. Därefter måste omedelbart bankdelningslagar återinföras samtidigt som man går tillbaka till de nationella valutorna. Endast med suveränitet över den egna ekonomin för varje enskilt land är det möjligt att genomföra de åtgärder som är riktiga för varje land för sig. Mellan de olika valutorna måste ett system med fasta växelkurser inrättas, så att allt långsiktigt samarbete i internationella projekt skyddas och spekulation mot valutorna förhindras. Vi kräver därför en folkomröstning om huruvida Tyskland skall stå kvar i eller utträda ur EU och euron, samt om införandet av en ny D-mark!

Italiens socialminister i tårar över EU-diktaten

När Italiens nye premiärminister, EU-teknokraten Mario-netto Monti, den 4 december lade fram sitt "sparprogram", blev det för mycket för hans egen socialminister Elsa Fornero, som delade podiet med honom. Fornero klarade inte av att presentera de planerade nedskärningarna som kommer att kosta mycket lidande och människoliv i vården och omsorgen av svaga, sjuka och gamla. När hon skulle uttala ordet "sacrificio" ("uppoffring") brast hon i gråt. För teknokraten Monti var det inga problem att med ett leende hjälpa henne att uttala ordet.

De bådas reaktioner, en mänsklig och en teknokratisk, ger en knivskarp bild av den fascistiska åtstramningspolitiken, som påtvingas land efter land i Europa som en "lösning" på eurokrisen: tusentals européer skall dö, för att värdet på ruttna finansiella papper skall upprätthållas.

Ändå kommer denna förstörelse av människoliv och välfärdens grundläggande institutioner inte att avvärja eurons och finanssystemets kollaps. Räntebetalningarna för krisländernas skulder kommer att växa snabbare än vad någon nedskärning eller plundring kan ge. Sparpaketen kanske fördröjer kollapsen några veckor, men när ekonomin skall återuppbyggas kommer de fascistiska sparpaketen att ha gjort det ännu svårare att återstarta den reala ekonomin och de nödvändiga välfärdsinstitutionerna. EU:s politik fortsätter bara på vägen mot en okontrollerad kollaps som kan förlama hela finanssystemet och därmed den reala ekonomin.

Alternativet till gråtande ministrar, plågsam död för gamla, ekonomiskt sammanbrott och världskrig finns i form av den ordnade sanering av finanssystemet som Helga Zepp-LaRouche skriver om. Finansiella papper kan skrivas om på en helg i en finansiell rekonstruktion, men det tar åratal att återuppbygga både producerande företag och jordbruk respektive sjukhus, specialistvårdhem och sjukhem. Människor går före banker!

"Dela bankerna" nu Vänsterpartiets program

Vänsterpartiets lansering av det program som kan skaka hela den svenska maktordningens grundvalar följdes av en talande tystnad. Det tillkännagavs endast med en kort TT-notis publicerad i Eskilstunakuriren och Svenska Dagbladets Näringslivsbilaga. Programmet har rubriken: "Dela bankerna, minska riskerna" och släpptes på en presskonferens den 17 november med riksdagsledamöterna Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt. Båda två, liksom även den andre vänsterpartisten i riksdagens finansutskott Jacob Johnson och partiledare Lars Ohly, har många gånger den senaste tiden tagit upp detta krav i riksdagen och i media. Nu presenterades kravet slutligen som ett officiellt program för Vänsterpartiet.

Bankdelningskravet är en lösning på såväl eurokrisen som hela finanskrisen, eftersom man på så sätt kan försvara folkens rätt till arbete och välfärd, genom att staten vägrar ta på sig de gigantiska bankförlusterna från spekulationsbubblorna. Bankdelning är möjligheten att försvara folkens frihet, mot det skuldberg som bankerna använder för att förslava land efter land. Den är möjligheten att krossa den utomparlamentariska makt som nu innehas av ett feodalt finanssystem, och återföra den ekonomiska makten till folken. Den är möjligheten att försvara demokratin och freden, just när det brittiska imperiet håller på att krossa demokratin med teknokrat-regeringar i både Grekland och Italien och starta världskrig med attacker mot Iran och Syrien. Bankdelning är första steget till att återuppbygga världsekonomin med fredliga metoder, precis som Roosevelt gjorde inom USA med Glass-Steagall och New Deal.

Vänsterpartiet skriver egendomligt nog inte om bankdelningens i grunden revolutionära potential och dess oerhörda betydelse för mänsklighetens överlevnad. Vad gäller eurokrisen slår man fast några mycket viktiga principer, om utträdesmöjligheter ur euron och att ytterligare skuldnedskrivningar skall bekostas av fordringsägarna och inte av skattebetalarna. Vidare att Sveriges frihet skall försvaras mot EU:s styrning av vår ekonomiska politik, att Sverige inte skall delta i EU:s bankakut samt att "EU måste ta större sociala och demokratiska hänsyn i krispolitiken", inkl. respekt för fackliga rättigheter.

Vad gäller bankdelning kräver man att den skall användas för att komma till rätta med, som man skriver, "det största problemet, vilket är att många banker är så stora och sammanflätade med övriga finansiella institutioner att de av statsmakterna anses vara för stora för att tillåtas gå i konkurs (too big to fail)." Bankdelning är det främsta i en lång lista krav på skärpt bankreglering. Dessutom krävs att storbanker skall ha en kapitaltäckning på 20 procent, skatt på finansiella transaktioner, ökat statligt ägande av Nordea, utbyggnad av den statligt ägda banken SBAB med lokalkontor, överföring av den idag oreglerade handeln med derivat och strukturerade produkter till börser för registrering och insyn, förbud mot naken blankning samt slut på det statliga stödet till bankernas stabilitetsfond.

När nu Vänsterpartiet går i bräschen bland riksdagspartierna för en sanering av bankerna, kommer det att välkomnas långt utanför Vänsterpartiets vanliga stödtrupper. Kritiken mot bankernas felstyrning av ekonomin och av hela samhället finns inte bara i närliggande partier som Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Även storföretag och industri, som Moderaterna säger sig värna om, är beroende av att bankerna saneras från spekulationen och att kreditsystemet riktas in på finansiering av reala investeringar.

Fysisk ekonomi december 2011

Sverige och Finland får upp ögonen för Arktis

Långt efter norrmän, danskar och ryssar börjar nu även finnarna och svenskarna öppna ögonen för vårt utmärkta läge nära Arktis. Finn Air håller på att ta över mycket av affärsflyget från Europa till Sydostasien, Kina och Japan, just därför att man systematiskt utnyttjar sitt läge vid den närmaste vägen, på storcirkeln som går över Skandinavien. Allt fler upptäcker att den snabbaste vägen till Kina går via byte på Helsingfors flygplats Vanda, eftersom man då slipper resa först söderut och sedan tillbaka norrut på flygkorridorerna som i alla fall går nära Norden. Det södra alternativet är den mycket längre vägen runt Jordens mage via Persiska viken och Indien. Med utvecklingen av Arktis och transportmöjligheterna genom Ryssland till de stora industriregionerna i norra Kina, Sydkorea och Japan flyttas Norden bort från sin utkantsposition till en plats längs med allfarvägarna.

Gruvruschen i Lappland

Det nya som hänt i Sverige och Finland är gruvruschen i Lappland. Malmen från de nyöppnade gruvorna behöver ny infrastruktur för att kunna tas ut. LKAB öppnar nya gruvor och ökar produktionen med 35 procent. Malmbanan till Narvik kommer att byggas ut med nya mötesplatser för att klara den ökningen och även järnmalmen från nya gruvor i Pajala. För att bryta den stora nickelfyndigheten i Rönnbäcken i Lappland behövs t.ex. bättre väg till norska Mo i Rana. Den 2 november rapporterade den statliga finska TV-kanalen Yle att gruvbolaget Anglo-American gjort ett stort malmfynd i Sodankylä i finska Lappland. Det handlar om bl.a. koppar och nickel och är betydande med globala mått mätt, uppger gruvbolaget. För denna och andra nya gruvor och fyndigheter i finska Lappland behövs nya järnvägar. Järnvägen till Rovaniemi har förbättrats och en ny järnväg norrut därifrån till Sodankylä planeras bli klar år 2020. Men i stället för att dra malmen den långa vägen söderut lockar Arktis.

Nordostpassagen

Polarisarnas avsmältning är en välsignelse för mänskligheten. Därmed öppnas Nordostpassagen för ett helt nytt samarbete runt hela Arktis. Den planerade rysk-amerikanska tunneln under Berings sund driver också på ett sådant samarbete. Utveckling av Alaska och Kanadas norra regioner genom Nawapaprojektet likaså. Sammantaget kan hela Arktis bli ett av Jordens stora utvecklingsområden.

Trafiken på Nordostpassagen till Stilla havet norr om Sibirien ökade kraftigt den senaste sommaren med 34 passager hela vägen, mot bara fyra året innan. För första gången gick en supertanker, vid namn Vladimir Tichonov på 162 000 dwt, hela vägen med gaskondensat och fartyget Sanko Odyssey på 75 600 dwt blev det största bulklastfartyget någonsin att gå genom passagen. Malmtransporter har genomförts för första gången från den återöppnade järnmalmsgruvan Sydvaranger vid Kirkenes. Ryssland bygger kraftigt ut hela farleden med fyrar och tio räddningsstationer. Ett kraftfullt satellitnavigeringssystem för Arktis byggs och kompletterande sjökartering genomförs. Ryssland skall kraftigt bygga ut sin isbrytarflotta, med sex nya isbrytare varav tre atomdrivna, för att hjälpa sjöfarten och förlänga den sju månader långa skeppningssäsongen. De stora hamnarna längs farleden, speciellt den i Murmansk, byggs ut kraftigt. Gruvor och smältverk, industrier, bostäder o.s.v. byggs ut för att man skall kunna använda och klara de
utökade transportkapaciteterna.

Sibiriens utveckling

Nordostpassagens utbyggnad betyder att hela den norra sibiriska kusten vitaliseras. På varvet i S:t Petersburg bygger man den första i en serie på sju flytande kärnkraftverk med två reaktorer vardera. Det är den typ av reaktor på 35 MW som används på isbrytare, men är avsedd att köras ut till de sibiriska kuststäderna för att producera elektricitet. En av de städer som planeras försörjas med el på detta sätt är den nya 50.000 invånare stora vetenskapsinriktade staden Umka på en rysk ö närmast nordpolen. Denna stad planeras bli byggd under marknivån med helt artificiella livsuppehållande system, precis som i rymdstationen. Det är också längs Nordostpassagen som Ryssland bygger sin nya rymdbas Plesetsk i Arkangelskregionen. Där byggs för närvarande raketplattformen Angara som skall kunna sända raketer för tunga lyft ut i rymden. Den kommer att minska Rysslands beroende av Kazachstans rymdbas Bajkonur, som är huvudbas för den nuvarande generationen ryska rymdraketer. Arktis med sina jordmagnetiska fenomen, norrs
kenet, är planeten Jordens direkta länk till de galaktiska magnetfälten och strålningen. Det är här mänskligheten kan lära sig möta de problem som strålningen från solen och den galaktiska strålningen, liksom klimat och väder, kan förorsaka oss. Genom att söka upp problemen där kan vi förebygga katastrofer, i stället för att sitta och vänta på dem. Gruvorna i norra Skandinavien kan bli hävstången för att Sverige och Finland tar språnget och bryter med den nuvarande hållningen som varit oligarkiskt fientlig till utvecklingen av Arktis. De mänskliga egenskaper att identifiera och lösa helt nya problem som trivs och frodas i sådana miljöer gör att oligarkin tappar den kontroll den nu har över människor, ekonomi och teknik.

Arktisjärnvägarna

Det finska regionrådet för Norra Lappland presenterade förra året en studie för att bygga järnvägen till Sodankylä vidare till den norska hamnstaden Kirkenes. Den sträckningen skulle kunna vara klar till 2030. Denna järnväg skulle inte bara användas för malmtransport, utan också för den finska skogsindustrins transporter till Asien. Man beräknar att denna järnväg har en marknad för 40 tåg per dag upp till Kirkenes. De nya järnmalmsgruvorna i Pajala behöver också få ut sin malm. Den svenska regeringen beslutade först att bygga anslutningsjärnvägen från Pajala till den intilliggande gruvorten Kolari på finska sidan. Utskeppningen kan då ske från Kemi eller Luleå vid Bottniska viken, men även här finns planer att ta ut malmen via Arktis. Det handlar om att bygga en järnväg från Kolari i stort sett längs svenska gränsen på finska sidan förbi Treriksröset fram till den norska hamnstaden Skibotn. Den norska staten beviljade i september i år en miljon kronor till en studie om hur det finska järnvägsnätet kan förbin
das med de båda hamnstäderna Kirkenes och Skibotn. Den finska transportministern Merja Kyllönen har, enligt NRK den 21 september, slagit ifrån sig och sagt att det absolut inte finns några pengar till någon järnväg till Skibotn och att den järnvägen absolut inte finns med i den finska planeringen.

Finland lever med eurokrisen och kastar iväg miljarder till EU:s bankräddningsfonder. Med en politik liknande Franklin D. Roosevelts skulle den finska regeringen leta efter sådana projekt som Arktisjärnvägarna för att drastiskt höja landets produktivitet och skapa riktiga jobb.

I väntan på nya järnvägar planerar gruvledningen i Pajala att köra malmen med 170 tons truckar var 10 minut på allmänna landsvägen till Svappavaara, där malmen skall lastas om till järnväg för att kunna skeppas ut via Narvik. Just möjligheten att skeppa malmen till Kina talade för det det alternativet.

Sverige och Finland börjar åtminstone flytta fram prioriteringen av det viktiga järnvägssamarbetet Bottniska korridoren, där Norrbotniabanan ingår på den svenska sidan. Detta samarbete är avgörande för att den tunga industrin och alla dess underleverantörer längs kusten vid Bottniska viken skall utvecklas, och samla ihop krafterna för att, via järnvägarna norrut, kunna bli ett viktigt försörjningsstöd för utbyggnaden av Barentsregionen och Arktis. Tillsammans lämnade transportministrarna Merja Kyllönen och Catharina Elmsäter-Svärd den 6 september i år in en begäran att Bottniska korridoren skall ingå i listan över EU:s prioriterade transportnätverk TEN-T och långtidsbudget.

Belkomurjärnvägen

Förutom den avsevärt förbättrade järnvägsförbindelsen med höghastighetståg från Moskva till S:t Petersburg på fyra timmar och med Allegrotåget därifrån till Helsingfors på tre och en halv timme, planeras en ny järnväg genom Ryssland som kommer att avsevärt förkorta svenska och nordfinska transporter till Sibirien och Fjärran östern. Det är Belkomurjärnvägen som via Archangelsk skall snedda ner till den transsibiriska järnvägen vid Perm nära Uralbergen. Idag går de svenska tågtransporterna till Ryssland landvägen via Haparanda, därefter ända ned till rysk-finska gränsen och via S:t Petersburgområdet ut på den transsibiriska järnvägen. Det finns emellertid en nyare järnväg som går i höjd med Uleåborg, via Kostamus, tvärs över Murmanskbanan till Archangelsk. Det är därifrån som Belkomurjärnvägen skall skapas genom att använda olika järnvägsstumpar, tillsammans med långa nybyggda sträckor, ned till Perm. Denna järnvägssträckning har planerats länge, men med nyliberalernas fortsatta dominans över den ryska ekono
min har sådana infrastrukturinvesteringar inte prioriterats. I augusti i år slog en federal rysk investeringskommission fast att Belkomurjärnvägen skall finansieras av den ryska investeringsfonden. Det kommer att bli det största järnvägsprojektet i hela Barentsregionen fram till 2020.

Olja och gas i Arktis

Det som öppnar upp utvecklingen av Arktis är den oerhört expansiva utvinningen av gas och olja i Barentshavet och norra Sibirien. I november i år lade det ryska naturresursministeriet fram en plan för utvecklingen av gas och olja på den ryska sockeln i Arktis fram till 2030. Då skall 8-16 procent av oljeproduktionen och 32-35 procent av gasproduktionen komma därifrån. Förutom en del i Stilla havet, handlar det om Barentshavet och Ishavet. Det är bara i dessa områden som Ryssland har sådana fyndigheter. Planen omfattar enorma investeringar på 153 miljarder euro. Före årets slut väntas ett slutgiltigt beslut om utbyggnad av det gigantiska ryska Schtokmanfältet i Barentshavet. I detta hav har Norge norr om Hammerfest redan kommit igång med utvinning av gas från Snövitfältet och bygger ut Goliatfältet för produktion 2013.

Norrmännen har i åratal försökt intressera Sverige för den norska gasen. Endast under en kort period, när Wallenberg försökte sälja flygplanet Gripen till Norge, var det svenska intresset för gasen i Barentshavet stort. Norge har förgäves erbjudit norsk gas som råvara till Sverige. Norges utrikesminister Jonas Gahr Störe reste i oktober i år med malmtåget från Narvik till Kiruna tillsammans med Carl Bildt just för att betona möjligheten för "norsk gas att möta svensk malm". Det handlar om att använda gas, i stället för kol, för att göra järn av järnmalmen. Med en norsk gasledning till Kiruna skulle malmen kunna förädlas där. Det skulle innebära betydande besparingar av transporterna av malm och skulle effektivisera den svenska stålindustrin. Om gasledningen skulle kunna dras ned till Bottniska viken såsom föreslagits av Uleåborg, skulle även skogsindustrin kunna använda gasen som råvara och kompensera virkesbristen.

Järnvägen mot Berings sund byggs nu

I mitten av november invigde Rysslands president Dimitrij Medvedev den första järnvägslinjen som byggts till Jakutsk, huvudstad i republiken Sacha i östra Sibirien. Den sista 80 mil långa sträckan förbinder huvudlinjen Bajkal-Amur med Nizhnij Bestiach som ligger vid floden Lenas östra strand. Jakutsk ligger på andra sidan. Här är Lena ca 2 km bred och med mycket strömt vatten.

Vid öppningsceremonin gratulerade Medvedev rallarna och sa: "Det sista steget har färdigställts på mycket kort tid. Detta är vår nordligaste järnväg som nu blivit en del av järnvägsnätet i hela vårt vidsträckta faderland." Han sa också: "Det är mycket viktigt att huvudlinjen förbinds med Jakutsk och korsar Lena. Vi kommer att bygga denna förbindelse, det råder inget tvivel om det."

Regeringstidningen Rossijskaja Gazeta citerade Medvedev: "Järnvägar byggs inte bara för att rälsen ska ligga på marken. De är till för människor. Vi har storstilade planer på att bygga järnvägar i norr och jag är säker på att de kommer att förverkligas." Det statliga ryska järnvägsbolaget planerar att fram till 2030 ha byggt ut nätet från Lenas östra sida i nordöstlig riktning till Magadan, och sedan till Tjukotka och Berings sund.

Järnvägsbolagets chef Vladimir Jakunin var också med vid invigningen. Han underströk att broförbindelsen över Lena måste byggas och att det i sin tur ställer krav på en modernisering av resten av järnvägsnätet i Sibirien.

Jakunin talade också på ett möte i Moskva den 10 november med representanter för europeisk industri. Han betonade att utbyggnaden av en gemensam transportinfrastruktur är "ett viktigt redskap för att övervinna krisen och hotet om en ekonomisk recession" och därför måste fortsätta oavsett olikheter i spårvidd och andra standarder. Jakunin berättade om Rysslands pågående arbete med att utvidga den nord-sydliga transportkorridoren som går genom Iran till Indien, och med att förlänga banor med bredare spårvidd fram till Wien. Han sa: "Vi hoppas på ett ökat samarbete med företag i EU-länderna om att öka handelsflödet från öst, och i synnerhet från Kina. Detta kommer att öka effektiviteten i spårbundna transporter och sänka kostnaden för transport av varor jämfört med den mycket längre sjövägen."

LaRoucherörelsens Basementgrupp har gjort flera tankeväckande videofilmer om utvecklingen av Arktis. De finns på ­larouchepac.com på länkarna nedan.

Breaking the Ice on Arctic Development - http://larouchepac.com/node/20614

The Arctic Sea Ice is Melting: "This is a Wonderful Development!" - http://larouchepac.com/node/20480