Monitor och fysisk ekonomi, april 2010: Nytt globalt opiumkrig eller en ny ekonomisk ordning?

Monitor med Fysisk ekonomi april 2010.

LÄS I PDF-FORMAT

Innehåll:

1. Ledare: Nytt globalt opiumkrig eller en ny ekonomisk ordning?
2. Stoppa britternas nya opiumkrig och terrorism.
3. Brasilien förmår inte hjälpa Ryssland, Indien och Kina ur den globala finanskrisen.
4. Brasiliens "carry trade": En lektion i klassiskt svindleri.
5. Nordeas kampanj för det brittiska imperiet.
6. LaRouchedemokrat vann provval i Texas: "Rädda Nasa: Avsätt Obama!"
7. Vad media förtiger om Obamas "vårdreform".
8. Vänsterdemokrat i USA: Obamas reform ett steg mot fascism.
Fysisk ekonomi april 2010. Bilaga till Monitor:
9. Skydda stålindustrin från det brittiska imperiet!
10.Kina öppnar koppargruva i Afghanistan.
11.Kungens WWF i gigantisk finanssvindel.

Nytt globalt opiumkrig eller en ny ekonomisk ordning?

Befolkningen i USA, Europa och andra delar av världen väntar på en kraftsamling för att lösa den finansiella och ekonomiska krisen, som nu har gått så långt att hela stater hotar gå i konkurs, som i fallet Grekland och flera andra EU-länder, inklusive centret för det bankrutta banksystemet, Storbritannien. Men regeringarna i USA och EU har besvarat förväntningarna med brutala åtstramningsåtgärder mot befolkningarna, i stället för mot bankirerna och spekulanterna som skapade krisen. Tydligast visas detta i "sjukförsäkringsreformen" som Barack Obamas administration klubbade igenom. Den sparar miljarderna som finansinstitutionerna vill ha genom att dra ner på vården för gamla och kroniskt sjuka, som Obama tycker slösar bort nationens resurser! Grekland tvingas skära ner på löner och pensioner och mycket mer för att betala sina skulder till finansimperiets banker.

Nu kommer nästa fas i den fascistiska ekonomiska politiken: hot om krig och terrorism, som ska skrämma befolkningen till att acceptera åtstramning och fattigdom. Källan till den internationella terrorism som drabbat Ryssland, Pakistan, Irak och Afghanistan den senaste tiden är inget annat än London. Som vi visar i detta nummer av Monitor och på LaRoucherörelsens hemsidor, kontrollerar britterna världens största produktionsområde för opium och cannabis i Afghanistan. Inkomsten från drogerna används inte bara av talibanerna utan av en hel rad såkallade islamiska terrorgrupper i hela Eurasien.

USA:s president Obama har gett sin välsignelse till detta brittiska opiumkrig, genom att amerikanska soldater nu ansluter sig till brittiska soldater i Helmandprovinsen för att skydda opiumodlingen och laboratorierna som producerar 93 procent av världens heroin! Obama gör sig därmed, enligt den amerikanske politiske ledaren Lyndon LaRouche, skyldig till brott mot USA, vilket förstärker kraven på riksrätt mot honom. (Se sid. 2)

Detta opium- och terrorkrig riktas dessutom (genom islamisk terrorism) mot Ryssland, Kina och Indien som är de suveräna stormakter som LaRouche menar i samarbete med USA bör visa vägen ut ur finanskrisen genom grundandet av ett nytt valuta- och kreditsystem för att bygga världen ur krisen. Vad britterna och Obama gör är tvärtom att fjärma USA från de andra tre och i stället dra in Ryssland, Indien och Kina i ett samarbete med Brasilien för att bilda den s.k. BRIK-gruppen. BRIK utmålas av Inter-Alphagruppens Nordea som den "framtida tillväxtmarknaden", men är i själva verket bara en ny vända med finansbubblor. I BRIK har Brasilien tagit USA:s plats i "Fyrmaktsstrategin", en direkt attack på LaRouches förslag. Tillväxten i Brasilien bygger på ren spekulation i valutor och räntor. (Se sid. 3)

Men detta, precis som Obamas låtsade "reformpolitik" och klimatbluffen, är kortlivade orgier, som under trycket från krisens verklighet och revolterande massor i USA och Europa snart kan blåsas bort. Frågan är om det går att få befolkningen att agera med förnuft och stödja de konstruktiva idéer som LaRoucherörelsen har varit ensam om att skapa. Frågan fick ett positivt svar när de Demokratiska väljarna i Texas röstade fram en av ledarna för LaRouches ungdomsrörelse, Kesha Rogers, som det Demokratiska partiets kandidat i kongressvalet i november (se sid. 4). Det visar att i denna kris kan befolkningen mogna och plötsligt bli kapabel att ta till sig idéer som förut betraktades som "högtflygande" och orealistiska. I år deltar LaRoucherörelsen i Sverige i riksdagsvalet och i flera kommunala val. Det blir ett test på vår svenska nations förmåga att överleva och bana vägen till en bättre framtid!

Stoppa britternas nya opiumkrig och terrorism

Den afghanska Helmandprovinsen är världens största opiumproducent. Men Helmand har inte alltid varit en sådan storproducent av opium. Den blev det när 7.000 brittiska soldater tog över "säkerheten" där år 2005. Inom ett år odlades mer opium där än i hela länder.

Helmandprovinsen svarar för drygt hälften av opiumodlingen i Afghanistan, som enligt FN:s narkotikafond producerar 93 procent av världens heroin. Detta beräknas ge inkomster åt talibanerna på 100-400 miljoner dollar. Dessutom finansieras terrorism i många andra länder med hjälp av denna brittiskt beskyddade heroinhandel. Enbart i Nato-länderna beräknas 10.000 människor dö varje år av det afghanska heroinet, vilket är fem gånger fler än de samlade Nato-förlusterna i Afghanistankriget.

I och med Natos februarioffensiv mot staden Marjah har USA-trupperna anslutit sig till de brittiska förbanden bland Helmands blomsterfält. Men USA:s soldater har strikta order att inte röra opiumblommorna eller de opiumlager de träffar på i jakten på de fientliga talibanerna. Redan i mars 2009 beordrade president Obama sina förband att inte röra den opiumodling som finansierar fienden.

Lyndon LaRouche har konstaterat att detta är ytterligare ett skäl att ställa president Obama inför riksrätt för förräderi mot sina egna soldater, eftersom de dödas av kulor finansierade med hjälp av den narkotikahandel som Obama beskyddar.

LaRouche betonar att Obama snabbt måste avsättas med lagliga medel, innan han blir mördad. Nu när han har genomdrivit sjukvårdsreformen är han inte längre användbar för britterna. Ända sedan britterna och deras bankirer på Wall Street bestämde sig för Obama, har de lekt med tanken på att göra honom till martyr, som ett medel för att knäcka USA. Olika hot mot presidenten bygger just nu upp en atmosfär, där ett professionellt mördarteam kan slå till och komma undan. Den brittiska tidningen Daily Telegraph har redan meddelat sin uppfattning att general Petreus skulle vara lämplig som president i USA. Den giftiga brittiska tanken är tydlig: Det är aktuellt att ersätta Obama med en militärdiktatur.

Runt om i världen iscensätts nu en våg av brittiskt styrd terror. De blodiga bombdåden i Moskvas tunnelbana förövades av terroristgrupper med kopplingar till norra Kaukasus. Det är ingen hemlighet att terrorgrupperna som opererar i Tjetjenien, Dagestan och hela norra Kaukasus stöds av krafter med kopplingar till den brittiska underrättelsetjänsten, däribland den saudiarabiska wahabitiska sekten, något som LaRoucherörelsens tidning EIR länge har skrivit om. Det är samma brittisk-saudiska terrorism som Sverige blivit indraget i att stöda genom svarta pengar för JAS-Gripen-affärerna. BAE, som Saab samarbetade med, samlar svarta pengar från vapenaffärer till en jättelik fond för globala hemliga underrättelseoperationer och mutor. Huvuddelen av dessa svarta pengar härrör från BAE:s jättelika flygplansaffär Al Yamamah med Saudiarabien. Prins Bandar har i en halvauktoriserad biografi skrutit om hur Al Yamamah-fonden finansierade statskupper och krigföring i olika delar av världen. Prins Bandar, och därmed BAE-pengarna, figurerar också i finansieringen av terrorister som deltog i 11 september-attacken mot USA 2001.

Det är så det brittiska imperiet fungerar. I århundraden har man spridit narkotika och terrorism för att destabilisera nationer som vägrat lyda imperiet. Ända sedan Ostindiska kompaniets dagar och "Great Game" i Afghanistan har det brittiska imperiet sponsrat narkotika, terrorism och krig i Asien, eftersom man har vetat att ett enat block av stora länder i Asien orienterade efter det amerikanska ekonomiska systemet skulle omintetgöra deras imperiemakt.

Flera aktiva amerikanska generaler har uttalat sig emot Obamas beskydd av narkotikaodlingen i Afghanistan. Även ryssarna trycker på USA och Nato för att de ska ändra sig och slå undan finansieringen av terrorismen från Kaukasus. Narkotikan i sig är ett gigantiskt problem för Ryssland som har 2,5 miljoner narkomaner som till 90 procent får sitt heroin från Afghanistan. Varje år dör 30.000 ryssar av detta missbruk.

Den 24 mars i år framträdde chefen för den ryska federala narkotikabekämpningsmyndigheten Viktor Ivanov på Natos särskilda Rysslandsmöte i Bryssel och föreslog att man gemensamt skulle eliminera narkotikaodlingen i Afghanistan. Med hänvisning till det nära förestående 65-årsfirandet av den allierade segern över Hitler i andra världskriget föreslog Ivanov "en ny bred koalition" i samma allierade anda, men denna gång riktad mot narkotikan. Direkt efter Ivanovs tal avvisade Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen det ryska erbjudandet, vilket fick ryssarna att dagen därpå konstatera att Nato medverkar till narkotikahandel som finansierar terrorism. Den 1 april tog chefen för USA:s europeiska högkvarter (EUCOM) amiral James Stavridis upp flera av Ivanovs argument om narkotika- och terroristhotet mot Europa och Ryssland och sa att Nato måste göra mer för att stoppa heroinflödet från Afghanistan och att han skulle tala med ryssarna om det.

LaRouche kräver att USA, som står mitt i opiumfälten mitt i ett krig, måste genomföra en snabb och förintande aktion mot odlingarna, narkotikalagren och laboratorierna för att sedan omedelbart dra sig ur kriget. Det är vad USA både kan och borde göra. Ryssland står under direkt attack från den brittiskstyrda kaukasiska terrorismen. Avsikten med terrorismen är att försvaga den ryska regeringen och få den att slå tillbaka med en brutalitet som isolerar Ryssland från USA och resten av västvärlden. LaRouche sätter fokus på att det brittiska stödet till terrorismen gör det ännu nödvändigare för USA att samarbeta med Ryssland mot narkotikan i Afghanistan. LaRouches förslag är ett judogrepp mot britternas terrorstrategi mot Ryssland, eftersom fortsatta dåd då riskerar att driva Ryssland till ett ännu närmare samarbete med USA, just det som britterna vill förhindra.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP kräver att Sverige tar sitt engagemang mot narkotikan på allvar också i Afghanistan och stöder ett samarbete mellan USA och Ryssland mot den brittiskstyrda narkotikan och terrorismen. Varje år dödas även ett hundratal svenskar av britternas nya opiumkrig!

Brasilien förmår inte hjälpa Ryssland, Indien och Kina ur den globala finanskrisen

Lyndon LaRouche har lagt fram den enda planen som finns tillgänglig för att reorganisera det internationella finanssystemet och få igång ett realekonomiskt uppsving under flera generationer framöver. LaRoucheplanens huvudpunkt är en sanering av finanssystemet där man sorterar ut och stryker det gigantiska skuldberget av fiktiva värden och bara behåller de skulder som har koppling till reala värden. För sorteringen finns tydliga och väl beprövade måttstockar i Glass-Steagall-lagen som infördes i USA under Franklin D. Roosevelt på 1930-talet. Under efterkrigstiden höll man även Sverige isär vanlig (allmännyttig) bankverksamhet från de mer spekulativa finansbolagen. Först när bankerna på så sätt rensats från sina nu gömda förlustpapper skall staterna genom sina riksbanker med ett kreditsystem tillföra krediter, som då riktas till riktiga produktiva projekt i stället för till att täcka bankernas förluster. LaRoucheplanen innehåller därför också en rad stora internationella infrastrukturprojekt som förutom sin sam
hällsnytta och tillväxteffekt också utgör garantin för att de nya krediterna har ett reellt värde och därmed kan fortsätta att vara säkra betalningsmedel.

LaRoucheplanen innebär en direkt konfrontation med det brittiska imperiets monetaristiska system och hela dess skuldstruktur som det bygger sin makt på. Det brittiska imperiet förfogar dessutom över multinationella företag som kontrollerar råvaror som olja, järn och strategiska mineraler samt inte minst den internationella livsmedelshandeln. Dessutom finns det brittiska imperiets påtryckningsmöjligheter via internationell terrorism och narkotikabrottslighet.

Att någon bananrepublik skulle klara av att utmana det brittiska imperiets globalisering är knappast troligt. Inte ens hela kontinenter som Sydamerika, Afrika eller för den delen dagens europeiska länder kan mobilisera den förmågan. LaRoucheplanen går därför ut på att samla Kina, Ryssland och Indien, vilka efter stora ansträngningar redan etablerat ett strategiskt samarbete, tillsammans med USA för att uppbåda tillräckligt med realekonomisk styrka, strategiska råvaror och historisk tradition för att ta ledningen i en ny, rättvis ekonomisk världsordning. Om inte denna allians kommer till stånd kommer världen att domineras av en kollaps värre än den de venetianskt styrda Lombardbankerna drev fram i medeltidens ekonomiska kollaps och efterföljande digerdöd.

Det brittiska imperiets motdrag har varit att dra in Kina, Ryssland och Indien tillsammans med Brasilien i den s.k. BRIK-gruppen. Britterna har organiserat detta via bankgruppen Inter-Alpha och speciellt den spanska banken Santanders inflytande i Brasilien. Man har spelat på anti-amerikanska stämningar och lockat med Brasiliens enorma finansflöden som ställts mot USA:s underskott och oförmåga att finansiera någonting. Men Brasiliens finansflöden är ett pyramidspel utan realekonomisk täckning.

I ett uttalande i februari avslöjade Lyndon LaRouche banken Santanders bluffartade brasilianska pyramidspel. Följden av detta enda uttalande blev att Santanders aktiekurs rasade och drog med sig hela världens börser nedåt, trots att banken samma dag redovisade en officiell vinst för det gångna året.

Brasiliens "carry trade": En lektion i klassiskt svindleri

Lyndon LaRouche har beskrivit Brasiliens "carry trade" som "världsimperiets centrum. Ett centrum på så sätt att det är väldigt sårbart och om det utsätts för stora påfrestningar kan imperiet rämna." Faktum är att denna carry trade, i likhet med andra pyramidspel som tillåtits pågå för länge, kan kollapsa när som helst. Den kanske redan har kollapsat när du läser detta.

Carry trade innebär att spekulanter har betalat cirka 1 procents ränta för att låna dollar i USA eller Europa. För dessa billiga dollar har de köpt brasilianska statsobligationer vilka under den av Rothschildfamiljen kontrollerade Lula da Silvas tid som president (2003-2010) i snitt har givit en årlig avkastning på 16 procent, den högsta i världen. Därutöver har spekulanterna tack vare uppskrivningen av den brasilianska valutan real kunnat håva in en valutavinst på ytterligare 8 procent årligen, när de växlat tillbaka sina real i dollar. Detta har inneburit en årlig faktisk vinst på 24 procent.

Till följd av dessa avkastningsnivåer har den brasilianska riksbanken (läs: befolkningen) totalt betalat ut 1.564 miljarder real (865 miljarder dollar i nuvarande valutakurs) under det senaste decenniet. Hur i hela friden har Brasilien kunnat klara detta? En artikel i Executive Intelligence Review, "London's Brazil Carry Trade: Smoke and Mirrors - and Genocide", förklarar det så här:

"I stora drag har man pumpat in mer kapital för att kunna investera i mer värdepapper, och på sätt skuldsatt sig än mer - ett klassiskt pyramidspel. Konsekvensen är att Brasiliens statsskuld ökade från 563 miljarder real år 2000 till 1.345 miljarder real år 2009, det vill säga en ökning av statsskulden med 782 miljarder real. Dessa nya lån täckte precis hälften av Brasiliens 1.564 miljarder i ränteutbetalningar. Den andra halvan kom från huden på brasilianarna själva, vars inhemska konsumtion reducerades drastiskt för att landet skulle kunna exportera varor och på sätt tjäna in utländsk valuta för att betala denna skuld.

Men precis som alla andra pyramidspel kommer hela korthuset att störta samman i samma ögonblick som inflödet av kapital avstannar. Först då kommer trollkarlens trick att visa sig vara inget annat än ett illusionsnummer - och folkmord."

Nordeas kampanj för det brittiska imperiet

Det brittiska imperiets Inter-Alpha-grupp har en aktiv medlem i den nordiska storbanken Nordea. Se bara på hur Nordea vill att du ska använda din ekonomisk makt att placera dina pengar. Som främsta placeringsalternativ mellan den 8 mars och 11 april 2010 hade Nordea på sin hemsida fyra s.k. strukturerade produkter (tre aktieobligationer och en valutaobligation), alla inriktade på att stötta upp det sönderfallande brittiska imperiet.

Nordeas "Aktieobligation Brasilien & Kina" och Nordeas "Valutaobligation BRIK" var inriktade på att stärka BRIK-alliansen och BRIK-ländernas valutor på bekostnad av euron. Nordeas "Aktieobligation Biltillverkare" och Nordeas "Aktieobligation Råvarubolag" var en insamling till det brittiska imperiets andra behjärtansvärda ändamål, dels de blödande bilbolag som Inter-Alpha har bestämt ska överleva, naturligtvis inga svenska, dels nykolonialismens kärninnehav gruvkartellen, som just höjt järnmalmspriserna med 80-130 procent. Inter-Alpha mobiliserar de nordiska spararnas resurser i striden om vem som ska kontrollera gruvbolagen, så att det gamla imperiet kan fortsätta utpressa världen med råvarukontroll och höga råvarupriser.

LaRouchedemokrat vann provval i Texas: "Rädda Nasa: Avsätt Obama!"

Kesha Rogers vann det Demokratiska partiets provval den 2 mars i Texas 22:a kongressvalsdistrikt med en jordskredsseger. Hon fick 52,3 procent av rösterna. Hennes motståndare i valet, Doug Blatt och John Wieder, som båda stöddes av partiledningen, fick 27,7 resp. 20 procent. LaRouche-demokraten Kesha Rogers, som är en ledande person i LaRouches ungdomsrörelse, blir därmed Demokraternas kandidat i kongressvalet i höst.

Rogers hamrade obevekligt på en enda fråga - att president Obama måste avgå, antingen självmant eller genom att han blir avsatt. Hans angrepp på nationen - hans avveckling av rymdprogrammet; hans försök att driva igenom en fascistisk, dödligt farlig "sjukvårdsreform"; hans ändlösa räddningspaket för bedragarna på Wall Street, tillsammans med budgetnedskärningar som kommer att öka dödstalen bland den ökande antalen fattiga och arbetslösa, de äldre, och de sjuka - kan inte tolereras, sa hon.

Hon fick hela tiden höra att LaRouches krav på Obamas avgång "inte var genomförbart". Men väljarna var uppenbarligen redo för det "ogenomförbara". Fler och fler amerikaner förlorar sina jobb och vräks från sina hem, hoppet om att det ska bli bättre är som bortblåst. Rogers fick sin jordskredsseger av en befolkning som inte är helt säker på vad den vill ha, men är säker på vad den inte vill ha - Obama i Vita huset!

Rogers' kampanj tog fart när presidenten uttalade sin avsikt att skrota Nasa genom att skära ner anslagen till bemannade rymdfärder till månen och Mars. Texas 22:a kongressvalkrets omfattar Nasa-högkvarteret Johnson Space Center (JSC).

Trots att man väntar sig ökade skatteintäkter med över 600 miljarder dollar för det kommande budgetåret 2011, tycker Obama att kongressen inte ska investera något av detta i riktig infrastruktur som t.ex. rymdprogrammet, transporter, kärnkraft, järnvägskorridorer, vattenvägar och rent vatten för hushållen. Det omtalade anslaget till höghastighetståg under 2010 följs upp 2011 med futtiga en miljard dollar.

Staden Houston med omnejd har gynnats enormt av arbetet på JSC, bl.a. genom sina "spinoffs" inom medicin och datorteknik. Att presidenten ville avveckla det sista kvarvarande området av amerikanska vetenskapliga framsteg och innovationer rågade måttet för många som ännu hyst ett hopp om Vita huset. Rogers betonade att utan den typ av "vetenskapsmotor" som bemannade rymdfärder är, kan USA inte ta sig ur den post-industriella kollaps som kännetecknat landet sedan mitten av 1960-talet.

Rogers' seger visar att LaRouches ungdomsrörelse (LYM) börjar leva upp till sitt löfte att erbjuda USA en "ny generation ledare", återuppliva den amerikanska revolutionens världshistoriska tradition och ta tillbaka nationen från London Citys och den brittiska kungafamiljens folkmördare.

Rogers' kompromisslösa budskap till väljarna var: "Nu har du din chans att förändra historien, att ta tillbaka landet från dem som håller på att förstöra allt som vi håller kärt. När vi har avsatt Obama kommer vi att genomföra LaRoucheplanen, med globala Glass-Steagall-regler som sätter stopp för spekulationen, och tillräckliga anslag till månen-Mars-programmet som vetenskapsmotorn bakom löftet att bygga den moderna infrastruktur som nationen behöver."

Något som spär på Obamas huvudvärk: Två andra LaRouche-demokrater, som kampanjar för hans avsättning, ställer upp i val till kongressen: Summer Shields i Kaliforniens 8:e kongressvalkrets, mot representanthusets talman Nancy Pelosi (8 juni); och i Massachusetts 4:e kongressvalkrets utmanas "Bailout Barney" Frank av Rachel Brown (14 september).

Vad media förtiger om Obamas "vårdreform"

I motsats till propagandan som sprids i svenska nyhetsmedier handlar Obamas s.k. sjukförsäkringsreform i USA absolut inte om att 32 miljoner oförsäkrade amerikaner äntligen får en sjukvårdsförsäkring. De verkliga vinnarna är de stora försäkrings- och läkemedelsbolagen som i ett slag får 32 miljoner nya försäkringstagare till skänks. De privata försäkringsbolagen och HMO-bolagen får själva bestämma vilka avgifter de tar ut och är på intet vis förpliktade att tillgodose någon miniminivå av försäkringstagarnas behov av sjukvård! Den nya lagstiftningen innebär att de får en säkrad tillgång till nya, gigantiska penningflöden, som kan användas för fortsatt spekulation.

Dessutom innebär "reformen" enligt presidenten själv, hans budgetchef Peter Orszag och hans rådgivare Ezekiel Emanuel att man dramatiskt kommer att kunna sänka de statliga sjukvårdskostnaderna, som man menar är det största budgetproblemet. Samtidigt öser den amerikanska staten hela tiden ut tusentals nya miljarder dollar till den bankrutta finansvärlden.

Kostnaderna för Medicare-försäkringen (för äldre och handikappade) ska befrias från sin 30-procentiga "överflödiga" barlast. Den nya lagstiftningen ska innebära minskade Medicare-utbetalningar till sjukhus, vårdhem o.s.v. med omkring 500 miljarder dollar. Många läkare kommer helt enkelt inte att kunna fortsätta ta emot sina patienter, eftersom de får nästan ingenting betalt för Medicare-patienter.

På flera håll anges vilken typ av vård som är "onödig" - på basis av den statistiska metoden "jämförande effektivitetsforskning", som brittiska NICE, och i Sverige Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, gått i bräschen för. Synsättet skiljer sig i grunden inte från det som rådde i Nazi-Tyskland. Där hävdades också på "kostnadsmässiga grunder" att det fanns liv som "inte var värda att leva", d.v.s. "för dyra" - i förhållande till förväntad livslängd eller inkomst som patienten förväntas tjäna ihop efter ett eventuellt tillfrisknande, mått kallade QALY respektive HTA. "Reformen" innehåller också en annan metod att "sänka kostnaderna", nämligen införandet av en självständig expertkommitté kallad IMAB som ska bestämma vilka vårdkostnader som är tillåtna och vilka som inte är det. Den av presidenten tillsatta expertkommittén, som av motståndare pekats ut som en dödspanel, utrustas därmed med befogenheter som förut varit förbehållna den amerikanska kongressen, alltså folkets valda företrädare, vilka enligt den amerikanska konstitutionen är skyldiga att ha medborgarnas gemensamma bästa för ögonen.

Motståndet bland medborgarna växer. 37 delstater har redan meddelat att man kommer att överklaga reformlagstiftningen. Det kommer inte att gå att dölja effekterna i ökade dödstal av sjukvårdsreformen för det amerikanska folket. Lyndon LaRouche mobiliserar en Gideons armé för att få ut det effektiva budskap som behövs för att Obama ska avgå.

Européerna kommer också snart att inse vad klockan är slagen, eftersom de europeiska regeringarna nu känner sig uppmuntrade att införa samma metoder här. Då om inte förr kommer européerna att förstå varför medierna inte vill berätta om det nazistiska innehållet i Obamas sjukvårdsreform.

Vänsterdemokrat i USA: Obamas reform ett steg mot fascism

Jane Hamsher, som hör till vänstern inom Demokraterna och har grundat bloggen Firedoglake, har stämplat Obamas s.k. sjukvårds-reform som ett steg på vägen till fascism. Den 17 mars skrev hon:

"Att tvinga 31 miljoner människor att köpa en vara de inte vill ha och inte har råd att använda kan inte kallas en sjukvårdsreform. Återigen används de fattiga som mänskliga sköldar för att storföretagen ska kunna håva in massor med statliga pengar.

I stället för att faktiskt hjälpa de fattiga är den här reformen ett farligt och exempellöst steg på vägen mot att staten tas över av privata företagsaktörer som använder den för att hämma konkurrensen och säkra sina egna vinster - skolboksdefinitionen på fascism.

När vi drog igång kampanjen för ett statligt alternativ i juni 2009 gjorde jag flera antaganden. Ett var att Vita huset innerst inne var mer angeläget om att bevara den Demokratiska majoriteten än om att få igenom statliga bidrag till storföretagen ... Det andra var att kongressledamöterna hade ett basalt intresse av att sitta kvar och inte skulle rösta på ett sätt som gjorde att de riskerade att åka ut.

Båda dessa antaganden var fel. Kongressledamöterna förhandlar bort sina platser, och planerar att avgå efter omröstningen i utbyte mot utnämningar eller andra sinekurer från administrationen ... Det är både nedslående och upplysande att de progressiva i kongressen inte är genuint engagerade i något annat än att spela upp ett skådespel. ...

Vi behöver skaffa oss nya allierade i kampen, eftersom det finns en enorm folklig motståndsvilja och de gamla är opålitliga. Vi behöver också ett nytt språkbruk för att beskriva den, eftersom den gamla vänster-höger-modellen skjuter bredvid den verkliga motståndaren. ... Det är upp till oss att utmana våra gamla idéer och söka nya vägar för att hitta dem som verkligen är beredda att gå emot företagsstyrningen av vårt politiska system, och att stötta dem i det."

LaRouche kommenterade: "Det var en ganska tydlig anklagelse, och dessutom rätt träffande tycker jag."

Fysisk ekonomi april 2010. Bilaga till Monitor

Skydda stålindustrin från det brittiska imperiet!

Tre stora internationella gruvbolag, de brittisk-australiska Rio Tinto och BHP Billiton samt brasilianska Vale, har med en kartellöverenskommelse drivit upp järnmalmspriserna med 80 till 130 procent. Denna prischock hotar stålindustrin i hela världen men också all verkstadsindustri, som drabbas av enorma följdprishöjningar på stål. Prischocken kan ovanpå effekten av finanskrisen och höga elpriser skapa en ny nedläggningsvåg i Industrisveriges ryggrad.

De tre bolagen i gruvkartellen har lyckats dominera marknaden så att de kunnat driva fram en spotmarknad för järnmalm, en spotmarknad kring vilken deras allierade i det brittiska imperiets banker nu håller på att bygga upp en multimiljard­dollarstor derivatmarknad, liknande den finansspekulation som manipulerat upp priserna på olja, kol och aluminium.

Gruvkartellen kommer att kunna ta ut en övervinst på 5 miljarder dollar i år genom sin makt att höja priserna. Enligt Financial Times beräknas derivataffärerna öka nästan tusenfalt, från 300 miljoner dollar i år till 200 miljarder dollar år 2020.

Vad som pågår är en plundring som nu går in på själva ryggraden i den reala ekonomin. Det anglo-holländska monetaristiska systemets finansiella förluster har huvudsakligen täckts med en plundring av sparade medel i pensionsfonder och fastig­heter osv. Skattebetalarna har belastats med enorma skulder för stödet till bankerna och betalar nu med kratiga nedskärningar i den allmänna välfärden med sjukvården som den nya stora måltavlan. Finanstillgångarna från kriminella aktiviteter, narkotikahandel och flyktkapital, som hanterats i det brittiska imperiets skatteparadissystem, har varit avgörande för att hålla bankerna flytande. Till det har nu kommit en direkt plundring av den reala ekonomin med rent spekulativa prishöjningar på olja , el, koks och mat.

I bakgrunden finns det brittiska imperiets strategi att med kontroll över råvaror dominera världen efter finanskraschen. Kina, Indien och tredje världen hålls tillbaka så att det brittiska imperiet, Europas gamla oligarker och kolonialländer skall fortsätta dominera världen. Kina har sedan gammalt känt det brittiska imperiet in på bara huden och har därför försökt säkra sin råvaruförsörjning genom samarbete med alla kontinenter. De håller just nu god min i elakt spel och betalar de höga priserna på olja och järnmalm, deras främsta sårbarhet i råvaruförsörjningen. De kinesiska stålföretagen, som samlat på sig 75 miljoner ton järnmalm i lager, har som ett kortsiktigt motdrag dragit igång en två månader lång bojkott av de tre kartellföretagen samtidigt som man ökat produktionen i sina egna gruvor.

Lyndon LaRouche har arbetat länge för att skapa ett fyrmaktssamarbete mellan Kina, Ryssland, Indien och USA, som skulle vara en tillräckligt stark allians för att krossa det brittiska imperiet och bana väg för en ny, rättvis ekonomisk världsordning. En huvudfråga i en sådan ny ordning är att garantera alla länders rätt till råvaror. Förutom sin plan för råvarusäkerhet har LaRouche också förespråkat en Vernadskijstrategi för att utöka världens råvaruförsörjning tillräckligt mycket för att alla människor skall kunna komma upp i en modern levnadsstandard. Det handlar om att i Vernadskijs anda utveckla de enorma råvarureserver som finns i Sibirien och alla områden i och kring Arktis. Världen står inför enorma behov att utveckla dessa nordliga områdena för att få slut på råvaruutpressningen mot tredje världens utveckling. Just Skandinavien är ett sådant område och med Golfströmmen och den nordliga bosättningen i Bottenviksbågen finns också en industrikapacitet och infrastruktur för att ta fram modellprojekt för hur Vernadskijstrategin skall kunna utvecklas även i de andra, mindre befolkade nordliga områdena.

Även om LaRoucheplanens fyrmaktssamarbete ännu inte kommit i gång på allvar, måste Sverige agera mot det brittiska imperiets järnmalmsprischock som mot en krigsförklaring där landets största industrier hotas av flygbombardemang. Det gäller att aktivt försvara det svenska folkets mänskliga rättighet att försörja sig och bidra till världens utveckling.

Regeringen och riksdagen vågade inte skydda kärnan i den svenska ekonomin från det brittiska imperiets utpressningspolitik när oljepriset konstgjort chockhöjdes år 2008 med hjälp av derivatspekulationer. Man har inte ens vågat bryta mot den brittiska globaliseringspolitiken på den egna elmarknaden, trots att svenska staten äger den största aktören Vattenfall. Nu måste regeringen se till att inte också de av statliga LKAB ägda järngruvorna följer de manipulerade världsmarknadspriserna på järnmalm och låter stålindustrin och verkstadsindustrin gå till spillo. Industrins överlevnad måste gå före politiken att LKAB, likt idag Vattenfall, skall ge en stor "vinst" åt staten.

1) Regeringen måste aktivt protestera mot det brittiska imperiets rövarmetoder. Kartellprissättningen är som en olaglig beskattning av hela världen. Derivathandel med järnmalm borde förbjudas, inte minst för den halvstatliga brittiskallierade banken Nordea.

2) Regeringen måste se till att LKAB fortsätter med de långa, ettåriga järnmalmskontrakten med i första hand de svenska stålverken, men även i avtal med andra länder. Detta kan byggas ut till ett aktivt anti-kartellarbete där Sverige gör bytesavtal med andra länder om råvaror och råvarupriser. På så sätt kan ett internationellt samarbete utvecklas som går runt och ersätter de spekulationsstyrda råvarubörserna.

3) För att ytterligare gå emot kartellen borde staten omedelbart se till att den planerade öppningen av nya järnmalmsgruvor, Gruvberget i Svappavaara, den helt nya gruvan i Pajala och återöppningen av Grängesberg och andra Bergslagsgruvor genast kommer till stånd som en rivstart för lanseringen av en Vernadskijstrategi för Sverige.

4) I detta ingår också att regeringen rivstartar utbyggnaden av infrastrukturen för att stöda malmtransporterna. Först och främst genom att genomföra utbyggnaden av det löjligt få kilometer långa s.k. Industrispåret från Pajalagruvan till finska gränsen. Därefter gäller det att få fart på Norrbottniabanan och den finska Sallalänken till Murmanskbanan samt en ny bana upp till Kirkenes för att delta i den norska och ryska utvecklingen av gasfälten, som ett första steg ut i Barentshavet.

5) I infrastrukturen ingår också elektriciteten, där regeringen borde kompensera stålverken för prishöjningar på insatsvarorna med en sänkning av elpriset. Regeringen borde omedelbart återgå till en reglerad elprismarknad för stålindustrin med låga fasta elpriser, priser som skall lämna utrymme för utbyggnad av ny kärnkraft. En utbyggd kärnkraft med fjärde generationens högtemperaturreaktorer innebär också stora möjligheter att utvidga råvaruutvinningen till mer lågvärdiga fyndigheter.

Det tyska stålfacket har liksom stålindustrin internationellt (se Jernkontoret.se) börjat protestera mot kartellen.

Fackföreningen IGMetall på Thyssen Krupp Steel har tagit initiativ till den s.k. Duisburgappellen, där man kräver av sin förbundskansler Angela Merkel och EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso att de omedelbart skall ingripa politiskt för att:

1. Stoppa råvaruspekulationen

2. Införa rättvisa handelsregler och ett konsekvent agerande mot råvarukarteller

3. Säkra framtiden för Europas industriorter och bevara våra arbetsplatser

En aktionsdag för Duisburgappellen planeras den 22 april.

Duisburgappellen kan läsas på engelska: http://www.duisburger-appell.org/attachments/007_Duisburg%20Appeal%20eng...

Alla som vill försvara stål- och verkstadsindustrierna mot spekulanterna kan skriva på Duisburgappellen men också verka för att både facket och stålindustrin engagerar sig för en aktiv näringspolitik med praktiska åtgärder och Vernadskijstrategin för att krossa det brittiska imperiets karteller.

Kina öppnar koppargruva i Afghanistan

Afghanistans regering har tecknat ett avtal med den kinesiska Metallurgical Group Corporation om rätten att utvinna kopparfyndigheterna i Aynak, som hör till de största i världen. Det kinesiska företaget vann budgivningen, dels för att man bjöd 3,4 miljarder dollar, vilket var 1 miljard dollar över de andra buden, men också för att man var ensam om att erbjuda ett komplett paket: man ska inte bara öppna gruvdriften utan också bygga ett 400 MW kraftverk som ska försörja både gruvorna och det närbelägna Kabul, öppna en kolgruva som ska försörja kraftverket med bränsle, bygga en anläggning för metallförädling på platsen och dessutom en järnväg för att frakta malmen till förädlingsanläggningen och därifrån till Kina. Avtalet innehåller också en utfästelse om att alla anställda inom loppet av en femårsperiod ska vara afghaner, inklusive ingenjörerna.

Detta är det största avtal som någon tecknat med Afghani­stan, det är redan den största källan till skatteintäkter i landet och det kommer att skapa tusentals arbetstillfällen.

Gruvan bevakas av 1.500 man som hämtats från den af­ghanska polismyndigheten, men vars utbildning betalats av USA. Tidningen Courier International, som rapporterade om det kinesiska jätteavtalet i en artikel i början av månaden, kunde också berätta att afghanerna har öppnat budgivning på en järngruva, denna gång i Hajigak. Sex företag deltar i budgivningen, alla kinesiska eller indiska.

Det finns krafter i USA som har uppmuntrat och stött Aynakprojektet. De vet att narkotikabekämpningen måste backas upp av ekonomisk utveckling, och motsätter sig McChrystols politik. Många av dem kämpar för att få igenom LaRouches strategi att bomba skiten ur den brittiska knarkhandeln i Afghanistan.

Kungens WWF i gigantisk finanssvindel

Världsnaturfonden WWF har ertappats igen med miljölögner, denna gång har man dessutom använt lögnerna till att försöka lura till sig 60 miljarder dollar genom att sälja utsläppsrätter för koldioxid till industriföretag.

Med hjälp av Brasilien och Världsbanken har WWF fått ansvar för enorma naturreservat av regnskogar i Amazonas. Förutom att ta emot bidrag för att "upprätta" dessa reservat, har WWF konspirerat om att sälja utsläppsrätterna man får genom innehavet av regnskogen. Detta är en dubbel miljösvindel: förutom att koldioxidens inverkan på klimatet är en bluff, så tillåts industrin att släppa ut samma mängd koldioxid som skulle ha släppts ut om WWF:s regnskogar inte fanns. Men dessa regnskogar ligger så långt bort från allt vad mänsklig civilisation heter att ingen nedhuggning är aktuell, varför WWF på detta sätt hjälper industrin att mot betalning göra utsläpp som aldrig någonstans "kompenseras". 2008 räknade WWF ut, med hjälp av en tankesmedja ledd av malthusianen John Holdren, numera Obamas främsta vetenskapsrådgivare, att man genom dessa regnskogar får rätt att sälja utsläppsrätter för 60 miljarder dollar. En svindel som är t.o.m. mer luftig än finansvärldens bubbelekonomi.

Det var meningen att klimatmötet i Köpenhamn skulle ha gett WWF rätt till detta svindleri. Mot den bakgrunden förstår man vilka enorma finansintressen som drev på WWF:s engagemang där och manipulationerna av IPCC:s rapporter. Nu hänger WWF:s möjlighet att få igång detta svindleri på att Barack Obama lyckas utverka klartecken för denna utsläppsrättshandel i USA genom sin nya klimatlag, som kallas "cap and trade".

I Sverige är det kung Carl XVI Gustaf som är ansvarig för dessa gigantiska svindlerier i egenskap av ordförande för Världsnaturfonden i Sverige. Förtroenderådet som han leder där med folk från statliga myndigheter, frivilligorganisationer och miljöorganisationer hjälper till att iscensätta dessa svindlerier i Sverige, ett uppdrag som inte är förenligt med kungens konstitutionella roll som statschef.

Avslöjandet om WWF:s miljardsvindleri presenterades i Sunday Telegraph den 21 mars av journalisten Christoffer Booker, som också kommit ut med en bok om detta. Det finns också att läsa om på svenska på den klimatskeptiska bloggen The Climate scam. Kungens arbete för det brittiska imperiet genom sin aktiva inblandning i den politiska lobbyorganisationen WWF rapporterades först i Ny Solidaritet nr 1/2010.