EAP-uttalande: Möjligheter i en farligt kluven värld

Uttalande av LaRoucherörelsen i Sverige - EAP på möte i Stockholm.

Världen dras isär åt i huvudsakligen två motsatta håll. USA, EU och Nato drar världen bakåt i tiden till nya finanskriser, krig och fascism, under den hycklande manteln av "demokrati och ekonomisk reform". Resten av Eurasien med Kina, Ryssland och Indien i spetsen drar världen mot framtiden med ekonomisk utveckling och samarbete mellan nationer och även med sikte på rymden där månen och mars är nära tillhands för människans fördel.

Ukraina och Syrien ligger just nu i sprickan mellan dessa två jordplattor och håller på att malas till intet. Att ett helt folk kan utsättas för en förintelse och ett land kan krossas brutalt verkar vara ett rimligt pris för USA och EU om det kan bidra till att knäcka Ryssland och dess president Vladimir Putin. Att stödja nynazister i Ukraina (Svoboda, Gemensamma saken-"SS" och Högersektorn) som ledde den väpnade statskuppen mot den folkvalde presidenten Viktor Janukovytj, verkar helt i sin ordning för EU och även svenska politiker.

Men denna tektoniska turbulens kommer inte att sluta här. Ryssland kommer inte att sitta på händerna och se vad landet och dess ledare betraktar som en förberedelse för krig mot Ryssland. De bara väntar på att Ukrainas nya diktatur drar landet mot ekonomisk och social kollaps där EU och USA bara kan bidra med den bittra medicinen av mer åtstramning och nedläggning av Ukrainas industriella kapacitet. Samma medicin som Grekland och Spanien fått smaka på de senaste två åren.

Ett bankrutt EU vill och kan inte hjälpa Ukraina ekonomiskt och Rysslands tidigare löften av lån och ekonomiskt samarbete är nu i stå. EU och USA förväntar sig att Ryssland ändå skall betala för kuppen mot den allierade Janukovytj. När Ukrainas ekonomi kollapsar under de närmaste veckorna kommer de Natostödda nynazisterna som kontrollerar Kiev, nu att skylla på  Ryssland. Det är inte otänkbart att etnisk konflikt och även rensning av etniska ryssar i Ukraina kommer som följd av detta. Ryssland kommer att tvingas att agera och oavsett vad de gör kommer det att betraktas som ett offensivt drag i Väst, som ger möjlighet till mer upptrappning. Rysslands ledare har klargjort att dessa frågor, inklusive frågan om den Ryska militärbasen på Krim, är röda linjer som kan medföra militärt ingripande. Segerberusade verkar EU och USA vilja marschera vidare mot Moskva, precis som Napoleon och Hitler gjorde tidigare. Skillnaden nu är att Rysslands motståndsvapen består av atombomber!

Hela världen börjar se dessa två motsatta fenomen. Land efter land väljer att gå med Eurasien. Ukrainas nu störtade regerings största brott var att den lade ner sitt samarbetsavtal med det bankrutta EU och ville ansluta sig till den Eurasiska tullunionen för samarbete med Ryssland och Kina. Men Ukraina är inte ensam om att välja bort EU och gå österut. Island som fick en skakande upplevelse under sin finanskris av hur EU var beredd att offra människor för att rädda banker och finansbolag, har valt att samarbeta med Kina. Islands båda regeringspartier bestämde att dra tillbaka Islands ansökan om EU-medlemskap. Istället undertecknade Island ett historiskt frihandelsavtal med Kina.

Asien är nu världsekonomins motor och nationer i hela världen ser fram mot att bli en del av den tillväxt och utveckling som pågår där. I EU och USA dominerar pessimismen om framtiden med en kultur och en etablerad ekonomisk politik fokuserad på tillfredsställelsen av de omedelbara behoven. Den har nu även blivit en strategisk och militär politik som hotar att dra världen i ett nytt stort krig. Vi som inte förfallit till denna pessimism, måste dra i de kraftfulla spakar vi har för att stabilisera situationen och byta kurs till samarbete istället för konfrontation med öst. Det kan vi göra genom att avslöja hur EU har gjort bort sig genom att stöda den hårda nynazistiska kärna som drev fram statskuppen i Ukraina. Framför allt måste vi stöda våra vänner i USA att omedelbart inleda riksrättsprocessen mot president Obama.


Följ LaRoucherörelsens mobilisering mot världskrigshotet och dokumentationen om Västvärldens stöd till nazistkuppen i Ukraina här: http://www.larouche.se/britternas-stora-eurasiska-krig