MH17 som världskrigsprovokation

Kalla det Tonkinbuktsyndromet. Först skapar man en lögn om en incident eller vem som är skyldig för att rättfärdiga ett militärt anfall. Sedan trappar man snabbt upp fientligheterna och sedan är kriget obevekligen igång, innan någon har haft tid att tänka efter.

Det var med lögnen om attacken på amerikanska fartyg i Tonkinbukten som det Brittiska imperiet drog in USA i Vietnamträsket. Det var så Tony Blair drog valsen om Saddam Husseins ickeexisterande massförstörelsevapen i Irak och drog med George Bush i dansen. Det var vad britterna och Obama försökte igen förra året genom att lägga skulden för gasattacken i Damaskus på Syriens regering, men världskriget avvärjdes i sista stund genom motstånd både inom och utom USA, i hög grad mobiliserat av LaRoucherörelsen. Och det var vad det desperata bankrutta Brittiska imperiet återigen drog till med kring katastrofen med det malaysiska flygplanet MH17 i Ukraina, i ett allvarligt försök att dra in USA i konfrontation med Ryssland vilket kan sluta i ett världskrig. I denna mobilisering för världskrig mot Putin agerar både Storbritanniens statsminister Cameron och hans vapendragare Carl Bildt med attityden: "Stör mig inte med fakta. Jag har bestämt mig!"

Under de senaste dagarna har det brittiska spelet drabbats av kraftiga störningar genom ingripande från amerikanska militära och underrättelsekretsar i motsättning till Obamas provokationer; från Ryssland president Putin och från ett djupt splittrat Europa, som endast motvilligt går med på ökade sanktioner mot Ryssland.

Ett viktigt utspel kom på det ryska försvarsdepartementets första presskonferens med 10 frågor kring flygplanskatastrofen, vilka ej har bemötts med någon dokumentation från den ukrainska eller amerikanska regeringarna. Vid en andra presskonferens den 21.7 offentliggjorde ryska försvarsdepartementet ovedersäglig radardokumentationen på MH17:s störda flygväg och ett ukrainska stridsflygplans färdväg nära MF17, samt ukrainska regeringen förflyttningar av tre batterier av luftvärnsroboten BUK i stridsområdet kring de ukrainska separatisterna på katastrofdagen den 17.7. De amerikanska militärer som Obamaadministrationen lät möta pressen den 22.7 förnekade att de hade någon information om vem som var skyldig till flygplanskatastrofen. På hemsidan för föreningen för pensionerade underrättelsetjänstemän fortsätter de kritiska inläggen mot Obamas politik och en person med insyn i stämningarna på amerikanska försvarsstaben rapporterade om "intensiv misstro" mot vad Vita huset håller på med.

Men att fördröja krig, hur vällovligt det än är, eliminerar inte de krafter som med all sin kraft driver på konfrontationen till atomkrig.

Lyndon LaRouche sa den 23.7 att "så länge man går med på Wall Street bedrägeri, inklusive deras krav att redan döda papper skall betalas oavsett priset i människoliv, så går man i en fälla. Om man förkastar deras 2 biljarder dollar av papperstillgångar som en bluff, så kan man sätta det brittiska imperiet och deras medlöpare på Wall Street i konkurs och också få stopp på deras makt att få igång storkrig."

LaRouche pekade på exemplet hur Wall Street bluffar genom hävda att kraven från gamfonderna mot Argentina har något värde. Likaså kraven på Detroit från delvis samma gamfonder att staden skall förstöra sig själv för bluffpapper. Wall Streets bedragare hävdar att spekulanterna i mat, energi och råvaror har tillgångar som inte existerar och de dödar människor på det sättet. "Vad gamfonderna försöker påtvinga landet [Argentina] med stöd av domare Griesa och H högsta domstolen är ett bedrägeri och ett brott, sa LaRouche. "De papper de försöker kräva in är falska och värdelösa. Argentina kan inte och kommer inte att betala. De har ingen laglig skyldighet att göra det. Hela Sydamerika håller med. Det här är papper som aldrig kommer att betalas. Det finns ingen möjlighet för spekulanterna att få tillbaka några pengar. Wall Street och City of London måste helt enkelt ta smällen", sa LaRouche och summerade: "Så vi sänder Wall Street ett enkelt budskap: Det är ert skräp. NI får äta upp det!"

LaRouche fortsatte: "Vi behöver ett generellt förslag till ett avtal mellan länder om vad som ÄR och vad som INTE ÄR verkliga värden i ekonomin. Vi måste driva hem den frågan för att lösa krisen. Som tur är har Briks-länderna tagit ett kraftfullt steg i den riktningen vid sitt toppmöte i Brasilieni mitten av juli."

Med beslutet av domare Griesa den 23 juli att inte låta indrivningen av gamfondernas barbariska indrivning av sina bluffkrav mot Argentina, så står landet inför kravet att betala senast den 31 juli. Larouche sa: "Det betyder att stubinen är tänd, både för den Argentinska skuldbomben, som kan slå sönder hel det internationella finanssystemet, och även för upptrappningen av krigshotet. Det är dags att handla nu!"

Den amerikanska LaRoucheorganistionen är i full mobilisering för att förmå Kongressen att stoppa krigshotet genom att omedelbart få igång riksrättsförfarandet för att avsätta president Obama, samt att genomdriva återinförandet av bakdelningslagen Glass-Steagall som kan krossa Wall Streets berg av värdelösa bluffpapper.

I Europa mobiliserar LaRoucherörelsen i Danmark, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien, Schweiz, Österrike och Grekland. Det tyska partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet BüSo ställer upp i delstatsvalet i Sachsen för att göra Tyskland till en brygga mellan Briksländerna och Europa.

I det svenska valet är EAP:s riksdagsvalkampanj den avgörande möjligheten att få Sverige in på rätt sida, ihop med Argentina mot Wall Streets och City of Londons gamfonder, för halva mänsklighetens satsning på en ny världsordning och mot krigshetsarna. I den svenska krigshetsen mot Ryssland och dess president Putin framträder inte bara Bildt utan mer eller mindre alla svenska riksdagspartier och ännu har ingen av dem försvarat Argentina eller välkomnat Briks nya utvecklingsbank. Det är en tid som står och väger så mellan himmel och helvete att varje människa själv kan göra historia.

Se videon från ryska försvarsdepartementets andra presskonferens med radardokumentationen för MH17:s störda flygväg och det ukrainska stridsflygplanets färdväg (på engelska): https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AHZyrYhFiI8