Merkel representerar det gamla, framtidsbefriade paradigmet – Tyskland behöver Nya Sidenvägen!

av Helga Zepp-LaRouche
28 november 2016

Man kommer att tänka på Heinrich Heines berömda oro: "När jag tänker på Tyskland om natten ..."

Ja, vart styr, eller snarare driver Tyskland? Att Angela Merkel vill försöka bli omvald för en fjärde mandatperiod är inget lugnande besked. I motsats till det intryck hon vill ge är fyra år till med en Merkel-ledd regering inget löfte om stabilitet, utan tvärtom.

Brexit i juni och att Donald Trump nu blivit vald till USA:s nästa president är ett förkastande av den nyliberala "globaliseringens" hela paradigm, som bara är en synonym för det anglo-amerikanska imperiet. Denna "globalisering" har gjort allt större delar av befolkningen fattiga till förmån för finansoligarkin, i alla länder som tvingats underkasta sig den nyliberala monetarismens regler. Denna "globalisering", d.v.s. Citys och Wall Streets anspråk på unipolärt världsherravälde, bär ansvaret för hela den serie av krig byggda på lögner, från Afghanistan över Irak, Libyen, Syrien till Jemen, som har utlöst flyktingkatastrofen. "Globalisering", det står också för färgrevolutioner, en politik för att byta ut demokratiskt valda regeringar, som i Ukraina, det står för Natos och EU:s östutvidgning och inringningspolitik, och skulle med Hillary Clinton som amerikansk president snarare förr än senare ha fört oss in i en global konfrontation med Ryssland och troligen också Kina.

Förbundskansler Merkel och den chockade Ursula von der Leyen står för detta havererade paradigm, och denna önskan om fyra år till som förbundskansler – utan någon som helst ändring av politiken, och helt utan någon vision om framtiden – betyder inte stabilitet utan eskalerande politisk splittring av Tyskland och sönderfall av ett EU i uppror. I nästa finanskris, som helt säkert kommer, kommer duon Merkel-Schäuble helt säkert att vältra över bördan på medborgarna igen, och därmed riskera kaos. De avskyvärda uppgörelserna i flyktingfrågan med Erdogan och diverse regeringar i Afrika är så bräckliga att det bara är en tidsfråga innan den här krisen exploderar på nytt.

Merkel representerar ett paradigm som är på väg mot sin oåterkalleliga undergång. Precis som de 304 europaparlamentariker som just röstat för en resolution som beskyller Ryssland för att bedriva en massiv anti-europeisk propaganda, stöder hon en EU- och Nato-politik som gör precis det som de beskyller Ryssland för. Denna kallakrigslogik måste äntligen få ett slut!

Den valde kommande presidenten i USA, Trump, har aviserat att han återigen vill grunda relationerna med Ryssland och Kina på samarbete, och har redan fört samtal med Putin och Xi Jinping om detta. Trump signalerade också att USA vill medverka i AIIB och samarbeta med Kinas politik för den Nya Sidenvägen.

Kinas Sidenvägssatsning är efter bara tre år det största infrastruktur- och näringslivsprogrammet i historien, mätt i dagens köpkraft är det tolv gånger större än Marshallplanen, och engagerar 70 länder och mer än trettio internationella institutioner. Enbart Kina räknar med en investeringsvolym på 1.400 miljarder euro, 4,4 miljarder människor kan redan nyttja ett otroligt brett spektrum av höghastighetståg, energiproduktion och -distribution, vattenbyggnadsprojekt, nya vetenskapsstäder, grundforskning, innovationer, gemensam rymdforskning etc. Xi Jinping har erbjudit alla världens länder att ta del i den Nya Sidenvägen på basis av ett "Win-win"-samarbete. Fler och fler länder lutar åt detta nya paradigm, som inte är något nollsummespel, utan till ömsesidig nytta hjälper alla att avskaffa fattigdom och underutveckling.

I mer än 25 år har jag verkat för detta program för att bygga den Nya Sidenvägen, som jag första gången föreslog tillsammans med min man Lyndon LaRouche som svar på murens fall och Sovjetunionens upplösning. Sedan dess har vi presenterat den här idén på hundratals konferenser och seminarier runtom i världen, och nu har den blivit politik för en majoritet av mänskligheten. Med din hjälp kan vi nu sätta detta program, som framför allt de små och medelstora företagen har enormt mycket att vinna på och som kommer att skapa många produktiva jobb, på dagordningen också i Tyskland.

För att ge Tyskland ett verkligt perspektiv och alternativ behöver vi inget AfD, som inte har några lösningar att erbjuda, utan du kan tillsammans med mig föra upp samarbetet med USA, Ryssland och Kina om att bygga den Nya Sidenvägen på dagordningen. Bara genom ett sådant samarbete kan vi bygga upp både Mellanöstern och Afrika med en Ny Sidenväg/Marshallplan och därmed lösa flyktingkrisen på ett mänskligt sätt. Det var för övrigt exakt det som general Michael Flynn, Trumps nya säkerhetsrådgivare, krävde redan i april 2015.

Tyskland måste verka för denna fredspolitik för 2000-talet, ett helt nytt paradigm som byter ut geopolitiken mot mänsklighetens gemensamma mål, och låter oss bli en verklig gemenskap för mänsklighetens framtid, som Xi Jinping uttrycker det.

Tyskland måste också lämna ett viktigt bidrag till den dialog mellan kulturerna som måste åtfölja denna nya ekonomiska världsordning om den ska bli framgångsrik. I Tyskland har vi det rika arvet från vår humanistiska filosofi och klassiska kultur, som på ett underbart sätt finner genklang i andra kulturers höjdpunkter. Bara om vi återupplivar alla nationers bästa kulturella uttrycksformer och sammanför dem i en levande dialog kan vi övervinna den rådande civilisationskrisen.

Kämpa tillsammans med mig för att vi, även i och för Tyskland, ska ta denna utomordentliga chans som öppnar sig genom att en samarbetsvillig ny regering i USA sammanfaller med att det finns ett verkligt ekonomiskt alternativ, i form av den Nya Sidenvägens dynamik. Om du gör det med beslutsamhet kan Tyskland återigen bli poeternas, filosofernas och uppfinnarnas folk, och de kommande generationerna kommer återigen att få det bättre.