Med fusionsfacklan i verktygslådan

Fusion är den mest energitäta energiprocessen människan någonsin försökt behärska. Med fusion är energin i en liter vatten motsvarande 300 liter olja. I framtiden skönjs möjligheten till ännu mer energitäta processer genom eliminering av antimateria.

Den ökade energitätheten ger en oerhört mycket effektivare energiproduktion som radikalt sänker kostnaderna för all produktion. Med en radikal sänkning av energikostnaden och med obegränsad tillgång till råvara kan de mest lågvärdiga malmhalter utvinnas. Man behöver t.ex. inte leta efter en bauxitgruva för att hitta råvara för aluminium, utan kan gå till närmaste leråker.

I nästan vilket berg som helst finns mängder med mineraler, även om många kanske förekommer i minimala halter. Med fusionskraft blir de utvinningsbara och malm för metaller kan hämtas från berg bredvid fabrikerna. Effekterna av ett sådant teknologisprång i energiflödestätheten som fusionskraften innebär, är just det som Stillahavsländerna nu satsar på, för att lyfta hela världsekonomin och välståndet till högre nivåer än den gamla Västvärlden.

Det är genom att gå från lägre till högre energitäthet som naturen genom evolutionen långt före människan skapat allt bättre livsformer. Människan gör på samma sätt, fast medvetet, när produktionen/naturen förbättras. Att gå i motsatt riktning, genom t.ex. en avveckling av kärnkraft innan fusionen tagits i bruk, skulle förstöra livsbetingelserna för miljarder människor men också för stora delar av naturen. (Se artikeln ”Vad kan människan som inte dinosaurierna kunde?” i Ny Solidaritet nr 1, 2012.)

Men fusionskraft är liksom elektriciteten inte bara värme. Elektriciteten kan ju t.ex., i motsats till ett vedträ eller stenkol, användas för att tända lampor och bära information i datorer. På samma sätt kan fusionen också bli ett verktyg, genom att man kan arbeta med kontrollerad plasma i stor skala. Det finns redan rader av tekniska processer som arbetar med plasma i mindre skala, t.ex. lysrör. Men möjligheten att arbeta med stora mängder materia på plasmanivå kan revolutionera processindustrin.

Fusionsfacklan är en maskin som använder fusionstekniken för att hetta upp material till plasma. Om man dessutom styr plasmats frekvenser kan man sortera grundämnen i absolut renhet efter deras frekvenser ända ned på isotopnivå. När man dessutom har grundämnena tillgängliga i detta tillstånd kan man kombinera dem kemiskt i önskade föreningar och skräddarsy det material man behöver i en renhet och med isotopegenskaper som annars varit otillgängliga industriellt. Avfallsbergen skulle på detta sätt kunna återvinnas fullständigt.

Fusionsfacklan kan, fastän stor som en fabrik, bli som strålpistolen i händerna på futuristiska rymdhjältar. Man riktar in den mot en grushög och utvinner byggmaterial för att skapa de byggnader man behöver.

Se en LaRouchePACTV-film om Fusionsfacklan (”The Fusion Torch”) om fusionskraftens kommande revolutionering av stål och annan materialproduktion: http://www.larouchepac.com/node/28755 och hur gruvor kan skapas i hela världen: http://www.larouchepac.com/node/28304

Fler videor och rapporten ”Kärnkrafts-NAWAPA: Porten till den nya fusionsekonomin”: http://www.larouchepac.com/infrastructure

Läs en artikel om energitäthetens betydelse för försvaret av jorden mot asteroider (på engelska): http://www.larouchepac.com/node/25504


Tillbaka till Ny Solidaritet: http://www.larouche.se/artikel/pamflett-bygg-for-framtiden