Mat är en mänsklig rättighet, ingen vara!

Biobränsle/matspekulation är folkmord

Inte mer än ett stenkast från Colosseum, där kristna för 2000 år sedan kastades som mat till lejonen, har FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO sitt huvudkontor. På toppmötet som hölls där den 3-5 juni misslyckades världens nationer med att enas om de kortsiktiga och långsiktiga lösningarna på den värsta matkrisen i modern tid som hotar nästan en miljard människor med svält i år och nästa år. Men det är inte slutet på historien.

FAO-mötet, där fyra medlemmar i LaRouches ungdomsrörelse plus jag själv var närvarande och intervenerade kraftfullt, drogs stridslinjerna upp för hur mänskligheten kan ta sig ur krisen och bygga en bättre värld.

Från Afrika kom ledare väl medvetna om att tillgången till mat är en fråga på liv och död för deras nationer, som t.ex. Senegals president Abdullahi Wade och Egyptens Hosni Mubarak. De mötte ett EU och USA som hade en helt annan agenda. Efter den första dagens tal och diskussioner hade EU och USA placerat sig i skamvrån genom sitt stöd till användning av livsmedel som biobränsle, ett flagrant "brott mot mänskligheten", genom sitt stöd till det brittiska imperiets frihandel, globalisering och finansiell spekulation i energi och livsmedel, som ligger till grund för den här krisen, samt genom sin ovilja att stödja en ny, rättvis ekonomisk världsordning som skulle göra det möjligt att bygga storskaliga infrastrukturprojekt (dammar, kanaler, transporter, modernt jordbruk och industri) framför allt i Afrika.

Det blev inget snack i Rom om smältande isberg och hotade isbjörnar, utan i stället om verkligheten och rätten till mat som en grundläggande mänsklig rättighet. En "grön revolution" för Afrikas jordbruk och, för att stoppa Saharas utbredening, en "Grön mur" från Dakar till Djibouti var vad de afrikanska ledarna ville genomdriva.

Veckorna före konferensen hade LaRoucherörelsen och Schillerinstitutet drivit en massiv internationell kampanj för att fördubbla världens matproduktion genom ett stopp för frihandel, biobränsleproduktion och spekulation i spannmål, och instiftandet av handel direkt mellan stater utan mellanhänder. Ett upprop med dessa krav (se "Mänskligheten i existentiell fara! Fördubbla matproduktionen!"www.larouche.se), skrivet av Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche, fick stort stöd från sydamerikanska nationer och från arabländer som Egypten där pressen rapporterade i flera dagar om LaRouches förslag. Samma idéer reflekterades i president Mubaraks tal på FAO-mötet.

Att hitta stöd för positiva idéer i Afrika är ingen konst. Det stora problemet är att hitta ledare i Europa och USA som är villiga att lyssna på förnuftet och agera för mänsklighetens, inte marknadskrafternas bästa. USA och EU befinner sig i sin största finansiella och ekonomiska kris sedan 1920-talet, på grund av samma vinstdrivna frimarknadspolitik och anti-industriella ideologi som då. Det är samma politik som gör att nationer svälter idag. Men Europa och USA är inte långt efter. Tyvärr agerar EU och USA inte längre enligt den sanna kristna människokärleksprincipen agape, som lade grunden för Westfaliska freden 1648 och det moderna Europa. Agape betyder att den andres fördel är det primära, att det goda du gör för den andre gör du faktiskt för dig själv samtidigt. Inte Adam Smiths brittiska imperieideologi att girighet och egoism hos marknadens aktörer skapar allmän rikedom. Det är vad vår jordbruksminister Eskil Erlandsson och LRF inbillar sig idag, att högre matpriser i världen gynnar svenska bönder och svenskt jordbruk (åt skogen med de svaga och svältande i världen!)

Men mat kan aldrig få betraktas som en vara vilken som helst på marknaden. Mat är en mänsklig rättighet. Alla medel måste mobiliseras för att garantera livsmedelssäkerhet för alla nationer. Maten måste ställas utanför alla resonemang om "konkurrens" och "tillgång och efterfrågan". Mat är ingen lyxvara. Mat måste alla ha, precis som luft, för att leva.

I det arkeologiska Rom är allting överdrivet stort och imponerande, men inte vackert, precis som det romerska imperiet. Det stora som inte är vackert är ofta långt bort från det goda. Allt som finns kvar av det mäktiga romerska imperiet är sten, sten och återigen massor av sten. Om vi inte vill att vår civilisation slutar som en hög av sten och aska, bör vi här i Europa agera som människor, för andras och för vår egen skull. Det enda som kan göra oss stora är att göra andra lyckliga.

Världen väntar inte längre på att de bankrutta EU och USA skall lösa problemen. Matkrisen har redan satt stopp för den globala marknaden för ris och vete, eftersom forna exportnationer vägrar att sälja. Energikrisen kan få liknande effekter och då kollapsar hela frihandelssystemet och kaos kommer att råda i världen. WTO:s förhandlingar om villkoren för handel mellan u-länder och i-länder, den s.k. Doharundan, har kört fast. USA:s och Europas finansmarknader och banker är i fritt fall, liksom dollarn. Dessutom har ingen längre någon respekt för varken Bush-administrationen eller EU:s käbblande rövarband.

Andra nationer förbereder sig för något annat än att tigga tjänster från Europa och USA som man har gjort i 30 år nu. Redan nu finns ett intensivt samarbete mellan de eurasiska stormakterna Ryssland, Kina och Indien (den s.k. strategiska triangeln) och mellan dem och Afrika och Sydostasien.Vi har berättat om det kinesisk-sudanesiska samarbetet för att bygga Afrikas största vattendamm, Merrowedammen, och största bevattnade jordbruksprojektet i världen i Sudans Aljazirah-projekt (se www.larouche.se) Även Indien och Japan har inlett liknande storslagna projekt med afrikanska nationer.

I det sammanhanget kan också Sverige och Europa göra stora insatser i Afrika. I stället för planerna från den svenska biobränsle- och bilindustrin, Energimyndigheten och Sida att ta över 400 000 hektar mark i Tanzania för att odla sockerrör för framställning av etanol, skulle Sverige kunna samarbeta med samma land om att använda samma mark till matproduktion. Vi håller på att ta livet av folk för att fylla biltankarna här i Sverige. Det är en provokation mot världen.

Ryssland, Indien och Kina har markerat sin vilja att samarbeta med USA och Europa för att öka matproduktionen. Svaret de fått har varit aggressiva krav på fortsatt frihandel, etanolprojekt och matspekulation. Med dessa krav driver USA och EU resten av världen fullständigt mot väggen. Ryssland, Indien och Kina uppfattar denna ondskefulla hungerpolitik som innehållet i Natos och EU:s utvidgningspolitik, d.v.s. att det är detta som Nato och EU vill använda sin militära makt för att genomdriva. I stället för att lösa problemen använder USA och Europa hungerkrisen och alla möjliga andra förevändningar till att destabilisera resten av världen.

Som Lyndon LaRouche har varnat för kan en sådan brittisk geopolitik från Nato- och EU-ländernas sida och reaktionen från Ryssland och Asien bara leda till upptrappning till ett tredje världskrig. LaRouche har därför krävt att USA, i president Franklin Delano Roosevelts anda, skall välja ekonomiskt samarbete framför krig och ansluta sig till den "strategiska triangeln". Den samlade kraften hos en sådan "strategisk kvartett" kan ändra hela den globala dagordningen till "fred genom ekonomisk utveckling". Sveriges och Europas tekniska potential kommer, i det sammanhanget, att vara avgörande för utvecklingen.

Det finns ingen anledning att människor skall behöva svälta på vår planet. Vi har alla nödvändiga medel att lösa den här krisen. Vi måste bara hitta tillbaka till agape-principen och förstå vem fienden är: den moderna formen av Adam Smiths "osynliga hand", nämligen det brittiska imperiets arméer av finansspekulanter i London och på Wall Street.

Det innebär:

o Ett omedelbart kraschprogram för att fördubbla världens matproduktion.

o Omedelbart stopp för användningen av mat till biobränsle. Satsa på lokalt producerad vätgas eller metan med hjälp av kärnkraft.

o Förbud mot finansiell spekulation med mat.

o Lägg ned frihandelsorganisationen WTO. Sluta importera maten från hungerländer. Låt alla länder skydda sin matproduktion och lantbrukare.

o Delta i Latinamerikas, Asiens och Afrikas utbyggnad av kärnkraft, vattenförsörjning, transporter och moderna jordbruksprojekt.

o Skuldsanera och stabilisera finanssystemet med ett Nytt Bretton Woods för att skapa de nödvändiga krediterna för matproduktion, infrastrukturutbyggnad och fysisk ekonomisk utveckling.

Stöd vår kampanj och bli aktiv med LaRoucherörelsen i Sverige - EAP!

Skriv ut och dela ut detta flygblad!