Människan: Herre över sitt öde, eller slav under sina svagheter?

Ledare i Ny Solidaritet nr 2/ 2012 läs den som pdf på sid 1:

I detta nummer av Ny Solidaritet presenterar vi en paradox av stor betydelse för alla människor på jorden. Men vi lämnar den inte olöst. Tänk på att samma stormakter med USA i spetsen kan lyckas med en så fantastisk och sensationell bedrift som att landsätta en robot på planeten Mars med enastående precision och kontroll, och samtidigt är i färd med att starta nya krig på jorden. Krigspolitiken kommer, enligt militära experter i både USA och Ryssland, att leda USA och dess allierade i Nato (inkl. Sverige!) till en direkt konfrontation med Ryssland och Kina, alltså ett världskrig!

På sidan 2 och 3 presenteras Lyndon LaRouches varning för denna situation men även utvägen för den. Ett genuint och villkorslöst ekonomiskt samarbete mellan öst och väst kan skapa fred genom ekonomisk utveckling. På mittuppslaget firar vi Curiositys landning på Mars och innebörden av detta för alla människor och allt liv på jorden och solsystemet. På sidan 6 och 7 presenteras det praktiska trestegsprogrammet för att överleva den nuvarande krisen. Detta program måste studeras av alla invånare i detta land och läggas fram som policy för Sveriges Riksdag och regering.

Hur kan ett ekonomiskt bankrutt USA och Europa fortfarande ha ett rymdprogram, även om det bara är en miniversion jämfört med vad t.ex. president John F. Kennedy hade som vision?

Anledningen till att detta fortfarande är möjligt är tidigare generationers arbete, samt det outtröttliga men slitsamma arbete som utförs av alla som arbetar i rymdindustrin och den industrin närstående institutioner, som härdar ut trots sabotaget (i form av budgetnedskärningar) från George W. Bush och ännu värre från den nuvarande presidenten Barack Obama. I februari 2010 lade Obama ner USA:s Constellation-program för bemannade färder till månen och Mars. Ironin nu är att USA och Europa inte kan skicka en människa till rymden utan hjälp av samma Ryssland som man så gärna vill krossa, eller, i en snar framtid, Kina.

Genom sin politik att rädda bankerna med fiktiva pengar från centralbankerna kombinerat med åtstramningar och nedskärningar för att strypa befolkningen och den reala ekonomin, håller USA och EU på att nedgradera sig själva till u-länder. De enda områden där de fortsätter att vara världsledande är krigsmaskineriet (inklusive kärnvapnen) och propagandaindustrin som gör alla regeringar och folk som inte följer den anglo-amerikanska självmordspolitiken till skurkstater som måste störtas och krossas. Men det finns en gräns för hur länge denna krigspolitik kan tolereras av andra nationer i världen. Det är därför vi har kommit till ett intressant men riskfyllt vägskäl!

Som tur är, finns det tydliga och beprövade lösningar på dessa problem. Intressant nog kan vi inte lösa våra problem utan att samarbeta med dem som idag utmålas som våra fiender! Ett ekonomiskt samarbete med Ryssland och Kina är nyckeln till denna lösning. Det måste inkludera satsningar som bör göras för att lyfta levnadsstandarden för alla nationer inklusive Syrien och Iran i den Westfaliska fredens anda. Detta betyder också att vi ändrar vår syn här hemma i våra egna nationer på vad ekonomi är: vad är ekonomins syfte och hur är den relaterad till att ge vår civilisation en mening och ett uppdrag som kan sträcka sig över många generationer och till och med till andra planeter.