Lyndon LaRouche: Nödsituation i USA!

I de högsta skikten av den amerikanska statsförvaltningen är det allmänt känt att Obamas presidentskap håller på upplösas i förvirring och oordning. Ansvariga personer i Vita huset är förskräckta över det ständigt tilltagande kaoset, som virvlar runt en Obama som psykiskt håller på att falla samman och är bortkopplad från verkligheten och omgiven av en inre klick, som det är omöjligt att ha att göra med. (Notera hur denna pågående härdsmälta bara under de senaste veckorna t.ex. rörde till de känsliga amerikanska relationerna till Egypten, till Iran och till Afghanistan.)

Den 20 november kommenterade den amerikanske ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche detta läge och utfärdade denna förklaring om att USA befinner sig i nödsituation:

"Med tanke på att vi står på randen av ett fullständigt sammanbrott av vår ekonomi, kan vi inte tolerera en kaotisk situation med denna president. Därför måste det till ett riksrättsåtal nu. Det finns rikligt med grunder för det - den allt överskuggande huvudorsaken är att USA måste räddas. Det måste införas ett moratorium för vräkningar och det måste bli en granskning av de utestående fordringar som kretsen kring Wall Street har, men nyckelfrågan för vår överlevnad är att få bort Obamas från hans ämbete innan sammanbrottet kommer.

Vi har alla grunder att göra det. Hans regering har varit ett systematiskt fiasko, vilket gör att man kan ifrågasätta hans kompetens. Faktum är att han är en fullständigt instabil person som inte kan fortsätta fungera. Han måste sparkas ut, eftersom han i alla fall är på väg att gå under.

Kärnfrågan är att vi inte kan låta kollapsen ske med en sådan president vid makten."

Läs mera på: http://www.larouche.se/nyheter/2013/11/25/usa-s-katastrofala-nedgang-under-obama