LPACTV: “Utrotningens ekonomi och framstegsprincipen”

Mänsklighetens överlevnad hänger på en fundamental förändring av tankesättet, bort från standardekonomernas monetära babbel, till ett vetenskapligt begrepp om universums självutveckling som en helhet. Detta banbrytande sätt att tänka presenterades på LPACTV:s veckorapport den 26 januari 2012 av Lyndon LaRouche och Basement-teamets forskare Sky Shields och Ben Deniston, och finns nu på www.larouchepac.com

Här är ett utdrag ur denna banbrytande rapport:
- Nu är frågan: Vad är den antientropiska utvecklingens och den antientropiska tidens karaktär, som styr denna process? Och vi kommer att inse att detta är en avspegling av en av ekonomins absoluta nyckelprinciper, nämligen ökningen av energiflödestätheten. Vi kan ta denna fortlöpande process, som något vi nu vill föra över till det politiska beslutsfattande för att ta oss ur den pågående krisen.

- Det är denna diskussion vi behöver införa på ekonomiministerierna och göra hegemoniska i hela världen, eftersom vi ser den nuvarande globala kollapsen. Vad vi ser, är kollapsen av allt som påståtts inom de ekonomiska vetenskaperna de senaste årtiondena. Jag tror att vem som helst börjar förstå, att de har köpt en massa fuskprylar ihop med det som sålts in som ekonomiutbildning eller vetenskaplig utbildning. Och vi är i ett läge nu, när vi verkligen behöver en Renässans. Vi behöver en återupplivning av det tidigare angreppssättet och en ny tillämpning av det, om vi skall kunna överleva.

Till exempel beskriver man i programmet hur utvecklingen sker i antientropiska steg, som när oceanens hela biosfär tog steget upp på land, genom att ta oceanen inom sig. På samma sätt tar mänskligheten, men i nu medvetna steg, hela biosfären med sig i kapslar till Arktis eller rymden. Det är en naturlig process, inte onaturlig som miljöpropagandan påstår.

Se en svensk översättning a valda delar av videon här

Se och sprid videon NU!

Se en bild den antientropiska utvecklingen här

Läs och tryck ut det amerikanska flygbladet: The economics of extinction and the principle of progress.pdf