Lissabonmonstret vill ta mat från hungrande

Tal av Ulf Sandmark på Sergels Torg i Stockholm, tisdagsdemonstrationen den 13 maj 2008.

Världen står mitt i en matkatastrof men Lissabonmonstret tänker ta ännu mer mat från tredje världen! Hungerkrisen är ett brott mot mänskligheten, men EU:s Lissabonfördrag kommer att göra brottet ännu större.

EU:s matpolitik struntar i att människor hungrar. Sedan 1985 har EU konsekvent gått in för att minska jordbruksproduktionen. EU låter maten brännas upp i bilar som biobränsle och det skall ökas obligatoriskt i alla EU länder. Jordbruksmark ställs om till energigrödor som också skall brännas upp, men i värmepannorna. EU-bönderna belönas för att vara landskapvårdare åt turister, i stället för efter hur mycket de producerar. Mark ställs om till biodynamisk odling som ger 40 procent mindre mat.

I takt med att jordbruket i EU läggs ned, så tas allt mer mat från tredje världen. Men du har väl aldrig träffat någon afrikansk jorbrukare för att köpa mat? Mat kommer mer och mer genom några få internationella livsmedelshandlare och spekulanter.

Vet du hur många företag som dominerar världens internationella spannmålshandel? Tre stycken: Cargill, ADM och Louis Dreyfus. Vet du vilket företag som totalt dominerar GMO-utsädet? Monsanto. Vet du hur mycket av maten Unilever och Nestlé kontrollerar? Vet du att Walmart distribuerar och säljer 8 procent av alla matvaror på planeten? I Sverige domineras mathandeln helt av de tre stora livsmedelsgrossisterna: det hollandska ICA-Ahold, Johnssongruppen och Coop.

Om all mat skall komma utifrån, tror du att någon svenskägd livsmedelsgrossist kommer att återstå? Tror du att matgrossisterna kommer att sänka priserna, när det europeiska jordbruket är utslaget och alla mindre livsmedelsföretag är borta? Tror du att de tänker sänka matpriserna, när de inte har någon konkurrens?

På medeltiden kunde Hansan kontrollera hela Norden genom sin kontroll av salthandeln. En enda vara räckte för att Fugger och Venedig skulle kunna plundra hela Norden? Vad tror du händer om hela livsmedelsförsörjningen ligger i händerna på stora kartellföretag? Hur mycket skulle du betala för mat om du blir ordentligt hungrig?

När spannmålshandlarna och fria marknaden skötte mathanteringen i Sverige efter första världskriget hade vi hungerkravaller i Stockholm. De svenska spannmålsgrossisterna skickade iväg maten utomlands, där de fick bättre priser. Den fria marknaden bryr sig inte om att folk hungrar. Frågar du ändå varför, så skall du få det kalla svaret: Hunger höjer priserna.

Tror du att bankerna och matspekulanterna bryr sig om hungern? Just nu håller håller bankerna desperat på att spekulera i matderivat för att ta igen sina gigantiska förluster i bolån och annan värdepappersspekulation. Bankerna välkomnar hungern och dina höga matpriser för att de hoppas kunna rädda sig från internationella finanskrisens konsekvenser!

Europeiska Centralbanken (ECB), tillsammans med andra centralbanker, bryr sig inte heller om hungern. I sin iver att rädda bankerna har de givit ut 1000-tals miljarder kronor i nya krediter till bankerna. Centralbankernas gigantiska sedeltryckning håller på att driva upp priserna till en hyperinflation. För finanssystemets stabilitets skull struntar ECB helt enkelt i att de driver upp matpriserna i skyn!

Internationella valutafonden, Världsbanken och EU har i årtionden krävt att tredje världen skall betala sina skulder, även om det leder till hunger. De har tvingat tredje världens länder att sälja sina spannmålsreserver och ställa om jordbruket till exportgrödor för att betala skulderna. Samtidigt har IMF-villkoren stoppat investeringar i jordbruksprojekt, elektrifiering, vattenkanaler och utbildning, som kunnat höja jordbruksproduktionen. I stället har tredje världen tvingats öppna sina gränser för prisdumpade överskott från USA och EU, så att den egna produktionen tvingats stänga. Nu finns det inga prisdumpade livsmedel att tillgå, så att frihandlarnas förstörelse av jordbruket i tredje världen har blivit ett brott mot mänskligheten.

Men de som verkligen struntar i hungern är de gamla fascisterna, som prins Philip av Storbritannien. Prins Philip hävdar i en brittisk TV-intervju i dagarna, att matprishöjningar beror på för stor efterfrågan, på att det finns för mycket människor. Hur han tänker minska befolkningen, sa han inte, man hans WWF driver en kampanj mot alla vattendammar, som kan ge bevattning för ökad matproduktion. Hungern skall fortsätta alltså enligt dessa folkmördare som styr miljörörelsen.

Men befolkningsminskning för att minska hungern handlar om 100-tals miljoner människor som hungrar och dessutom 2 miljarder människor som är undernärda. Prins Philip och hans fascistiska supportrar skulle få till och med Hitler att blekna.

Om man i stället tänker bry sig om hungern, bry sig om människorna, då behövs en fördubbling av matproduktionen, som Helga Zepp-LaRouche kräver. (Se artikel) Vi behöver tänka på hur vi i stället snabbt skall öka matproduktionen, speciellt som det kommer till två miljarder människor till 2050.

Skall vi inte få tillbaka hungerkravallerna som skedde här i Stockholm måste Lissabonmonstret och EU:s nya matpolitik stoppas. EU och frihandelsförhandlingarna i Geneve (den s.k. Doharundan) planerar nu slutgiltigt på att slå sönder det europeiska jordbruket. Det kallas att minska kostnaderna för EU:s jordbrukspolitik och att ta maten utifrån. Men det kommer bara att öka världens matbrist och hunger, och drastiskt öka matpriserna.

I stället måste både den europeiska och den övriga världens matproduktionen öka. På samma sätt som det högproduktiva jordbruket i EU bör fortsätta att skyddas och främjas, måste Afrikas och andra kontinenters jordbruk också skyddas och främjas.

Därför är det helt rätt av den franske jordbruksministern Barnier, att kräva att den gamla europeiska jordbrukspolitiken CAP också skall införas i andra länder. På så sätt kan deras jordbrukare skyddas mot dumpning och börja satsa långsiktigt på bättre metoder. Avsikten med EU:s gamla jordbrukspolitik CAP, var att göra det möjligt för jordbrukare att investera i ny teknik och på så sätt öka produktionen och inkomsterna utan att priserna steg. Det innebar en allians mellan matproducenter och matkonsumenter för att få fram lokalt producerad mat med hög kvalitet. På så sätt både garanterades både en matförsörjning till rimliga priser och drägliga levnadsvillkor för jordbrukarna.

Om de europeiska jordbruksskyddet också införs för alla kontinenter kan miljontals fattiga bönder i tredje världen börja komma ut fattigdomen och börja producera mat för att stoppa hungern.

Afrikas bönder kan sin sak, men idag förstörs 60 procent av skörden. Det gör att deras resultat omedelbart kan förbättras med snabba insatser för rädda skördarna, genom bättre transporter, lager, kylsystem, konservering, veterinärvård m.m. På sikt kan annan infrastruktur för vatten, elektricitet, järnvägar, hamnar, forskning och utbildning öka matproduktionen väsentligt.

Matexporten från hungerländer måste omedelbart stoppas. Ländernas regeringar måste ges rätt att skydda sina folk och bygga upp matreserver, göra direkta avtal (utan inblandning av spekulanter och matkarteller) för matleveranser från andra länder upprätta tullskydd och andra åtgärder som kan få fart på matproduktionen. Om skuldbetalningar för tredje världen måste uppskjutas för att prioritera matförsörjningen måste det också ske.

I söndagen Financial Times gick den brittiske finansministern Alistair Darling till generalattack mot den franske jordbruksministern. Darling, som inte är någon älskling precis, utan en sann representant för de brittiska imperiets folkmordspolitik, skyller hungern på EU:s jordbrukspolitik. CAP kostar, enligt Darling, ”europas konsumenter miljarder pund i högre priser och skadar jordbrukare i utvecklingsländerna”. Dvs. i fattiga afrikanska jordbrukares namn, försvarar han, exporten av mat från hungrande länder av livsmedelskarteller som betalar slavliknande ersättningar till producenterna.

Darling kräver att EU:s andra finansministrar stöder honom på EU:s kommande finansministermöte i det gamla brittiska kravet på att avveckla den europeiska jordbrukspolitiken.

Eftersom det är ett brott mot mänskligheten att ta mat från hungrande, finns all rätt att bryta med denna brittiska imperiepolitik. Många regeringar i världen med hungrande befolkningar tar nu saken i egna händer och stoppar sin matexport. Detta håller på att riva upp hela internationella frihandelspolitiken och globaliseringen.

Det är mycket som talar för att britterna misslyckas driva igenom frihandelsförhandlingarna, som skall vara avslutade denna månad. En avgörande tidpunkt blir toppmötet i Rom den 3-5 juni på för FN:s livsmedelsorganisation FAO. Där kan revolutionen mot världens orättvisa handelsvillkor bryta igenom. Statschefer från hela världen kommer att samlas där för att diskutera matkrisen. Helga Zepp LaRouche har satt igång en totalmobilisering för att stödja alla statschefer som där bryter med den brottsliga frihandelspolitiken, hungerpolitiken.

Det är tre veckor till FAO-mötet i Rom. Du som lyssnar här, kliv fram och stöd denna mobilisering. Alla länder måste kontaktas. Här i Sverige har vi ansvar för att ta kontakt med Sveriges finansminister och andra svenska förhandlare. Här har vi ansvar för att stoppa Lissabonfördraget som gör EU till ett imperium för den brittiska frihandelspolitiken.

Vi måste vinna denna strid mot det brittiska imperiet för att stoppa hungerkatastrofen, som bara blir värre varje dag. Vi har en historisk uppgift idag och du kan vara skillnaden.

Revolten, som nu pågår mot frihandelspolitiken, kan innebära att vi kan börja införa rättvisa förhållanden i världsekonomin också i finanssystemet. Ett Nytt Bretton Woods är möjligheten att skuldsanera hela det konkursade finanssystemet, så att produktionen prioriteras och långsiktiga handelsavtal med fasta växelkurser blir möjliga. En ny rättvis finansordning skulle slutgiltigt ta makten från bankerna och deras råvaru- och matkarteller, så att länderna i fred kan bygga ut världen matförsörjning och välstånd.

Vi får inte missa denna chans och vi tänker inte göra det. Vi kan besegra det Lissabonmonster som nu lanseras för att ta maten från de hungrande. Gör denna tisdagsdemonstration till din mötesplats för att förändra andra människors liv. Det är det som är liv och också förändrar ditt liv. Efter tisdagsdemonstrationen nästa vecka har vi också ett opinionsmöte kl 19 i Hägerstensåsens medborgarhus. Ta med dig flygblad och tidningar och sprid nyheten om vad du som kan göras, vad som måste göras!