Leibniz och striden mellan optimism och pessimism


Föredrag av Elias Dottemar på Schillerinstitutets onsdagsmöte i Stockholm den 12 juni 2019