Ledare: Tre steg mot överlevnad, eller ett mot avgrunden!

Regeringen, partiledarna, ekonomiska "experter" och massmedier försöker intala det svenska folket att två saker är oundvikliga:

1. Att den ekonomiska krisen har kommit till Sverige från resten av Europa och att inget finns att göra åt det, mer än att sitta still i båten och vänta på att "lågkonjunkturstormen" blåser över. Det spelar ingen roll hur mycket nedskärningar som görs eller hur många miljoner som blir arbetslösa. Sånt är livet under en lågkonjunktur, enligt ekonomiska teorier som lärs ut på Handelshögskolan i Stockholm och andra "ansedda" läroanstalter. Samtidigt öser Europeiska centralbanken och Federal Reserve biljoners biljoner euro och dollar över bankerna för att spekulationskarusellen skall kunna fortsätta snurra. Sedeltryckandet har aldrig nått sådana höjder sedan november 1923 då Tyskland sögs in i hyperinflationsvirveln och gick under!

2. Att krig och blodiga revolter är bästa sättet att skapa fred och demokrati i världen, som Sveriges stöd till kriget i Libyen och till religionskriget (inte revolutionen) i Syrien vittnar om. Denna politik från USA:s och EU:s sida har inte fört folken i Nordafrika och Sydvästasien närmare fred och demokrati. Däremot har den fört oss närmare ett världskrig med Ryssland och Kina.

Den brittiske f.d. statsministern och krigsförbrytaren Tony Blair talade klarspråk i en artikel på DN Debatt den 10 december. Samma dag som höga EU-företrädare tog emot Nobels fredspris i Oslo beskrev Blair EU:s roll i världen:
"Argumenten för EU är starkare än för 66 år sedan när projektet påbörjades. På den tiden gällde det fred, i dag gäller det makt. Kinas befolkning är tre gånger större än EU:s och dess ekonomi blir med tiden världens största. Indien har mer än en miljard invånare."

Dagen därpå träffades de fredsprisbelönade utrikesministrarna och beslutade om nya sanktioner mot Syrien. I samma veva beslutade Nato att placera ut anti-robot-robotar i Turkiet på gränsen till Syrien, ett beslut som började verkställas den första veckan på det nya året. Officiellt beskrevs detta offensiva drag som ett försvar av Turkiet mot eventuella syriska robotar, men det är i själva verket, som många militära experter har påpekat, en förberedelse för en utvidgning av konflikten till Iran och eventuellt Ryssland.

Dessa två kombinerade åtgärder är ett steg på vägen mot avgrunden av hyperinflation, ekonomisk kollaps och världskrig. I bakgrunden lurar den gröna ideologin som betraktar både befolkningstillväxt och industrialisering som ett hot. Och gissa vilka länder som uppvisar bådadera? Jo, Blairs måltavlor Kina och Indien och deras allierade i Asien, Afrika och Sydamerika. Såväl nyliberala anhängare av det Brittiska Ostindiska Kompaniets frihandel som röd-gröna socialister och nolltillväxtare är eniga om att självmord är den enda utvägen ur alla kriser.

Vi i LaRoucherörelsen är av en annan mening, tillsammans med säkert flera miljarder människor. Vi vet att det finns en annan, fredlig och lyckligare väg för mänskligheten att gå. Den förkastar imperiet och börjar med tre tydliga steg. Den tidning du håller i handen är till för att klargöra vad dessa tre steg är. Sedan är det ditt och dina politikers jobb att sprida dessa idéer och få dem verkställda.

Vi har tagit på oss en ledarskapsroll i frågan i både USA och Europa och är i dialog med regeringar, grupper och individer i olika delar av världen angående detta. Men utan en aktiv kampanj kan vi inte få våra regeringar här i Europa och i USA att välja den rätta vägen och ta de tre stegen bort från stupet.

Hjälp oss rädda dem!

Tillbaka till Ny Solidaritet