Läs själv: Obama rådgivares sjuka vårds idéer

Svenska medier ljuger och ställer sig helt oförstående till kraften i protesterna mot Obamas sjukförsäkringsreform. Troskyldigt upprepas mantrat att reformen ska hjälpa de fattiga som i dag står helt utan sjukförsäkring. Men detta är bara den sockrade ytan som ska göra det beska pillret lät�tare att svälja.

Syftet med sjukförsäkringsreformen - vilket Obama och hans medarbetare inte stuckit under stol med - är att kraftigt minska de offentliga sjukvårdsutgifterna genom att låta "onyttiga" handikappade och gamla dö. Samtidigt ska privata vård-, försäkrings- och läkemedelsföretag få fortsätta att tjäna grova pengar. Många fler patienter ska behandlas till mycket lägre kostnad. Det går bara att genomföra om man kraftigt begränsar den vård som vanliga människor har rätt till (de rika kan ju alltid köpa sig en bättre vård).

Den som tvivlar på att denna nazistliknande nyttofilosofi ligger bakom sjukförsäkringsreformen behöver bara läsa vad dr Ezekiel Emanuel, Obamas främsta rådgivare ifråga om sjukförsäkringsreformen och bror till Obamas stabschef Rahm Emanuel, har skrivit.

• "Räddningspaketen för banker och andra aktörer [och den] kraftigt ökade statsskuld som dessa räddningspaket medför ökar trycket att hålla tillbaka sjukvårdskostnaderna ..." (Chicago Tribune 12 okt. 2008)

• "Läkarutbildningen lägger tonvikten på grundlighet ... Denna kultur förstärks av läkareden ... som ett krav att göra allt för patienten utan att tänka på kostnad eller konsekvenser för andra." Emanuel menar att läkareden borde inkludera ekonomiska hänsynstaganden. (Amerikanska läkarförbundets tidskrift JAMA 18 juni 2008)

• I sin bok "Healthcare, Guaranteed" 2008 framför dr Emanuel kravet på en självständig myndighet som utövar tillsyn över sjukvården och bestämmer vilka kostnader och behandlingar som ska vara godkända. "För att de nödvändiga tuffa besluten ska kunna fattas" måste myndigheten vara fristående från all politisk inblandning och dess anslag får inte vara beroende av kongressbeslut.

• "Patienter med demenssjukdom" ska "självklart inte garanteras sjukvård" eftersom "samhällstjänster till individer som är oåterkalleligt förhindrade att vara eller bli delaktiga medborgare inte är grundläggande och inte ska garanteras." (Hastings Center Report nov.-dec. 1996)

• "Vilka kostnadsfördelar kan vinnas genom legalisering av läkarassisterade självmord?" var rubriken på en uppsats dr Emanuel skrev 1998 tillsammans med Margaret Pabst Battin, som ägnat hela sin karriär åt att propagera för legalisering av "dödshjälp" till gamla och sjuka.

• I en artikel med rubriken "Principer för tilldelning av knappa medicinska åtgärder" presenterade dr Emanuel en metod för att bestämma vilka grupper av människor som ska nekas sjukvård först. Dr Emanuel vill inte slösa resurser på de yngsta och äldsta, utan lägga dem där han menar att de gör störst nytta, i det han kallar "hela livet-systemet". Detta system "ger en prioritetskurva baserad på hela liv, där individerna i åldrarna 15-40 får de största chanserna, medan de yngsta och äldsta får chanser som är avsmalnande. Att låta de yngsta komma i första hand medför att begränsade resurser läggs mest på spädbarn. Det verkar fel. En 20-årig kvinnas död är intuitivt värre än en två månader gammal flickas död ... 20-åringen har en mycket mer utvecklad personlighet än spädbarnet, och har tagit emot mycket större investeringar från andra för att genomföra projekt som ännu inte tagit form ..."

Åldersgruppen 15-40 är exakt den åldersgrupp som fick leva vid ankomsten till Auschwitz, eftersom de var arbetsdugliga ...

Mindre än sex veckor efter artikelns publicering i The Lancet den 31 januari 2009 fick dr Emanuel uppdraget av Obama-administrationen att börja utarbeta federala riktlinjer för att neka vård till utvalda grupper, som ledamot av Federal Coordinating Council on Comparative Effectiveness Research.