LaRoucheskolan för fysisk ekonomi på arabiska har kommit igång.

Hussein Askary har startat en kurs på arabiska om LaRouches fysiska ekonomi och därmed dragit igång den internationella LaRoucheskolan för fysisk ekonomi på arabiska online.Kursen kommer att ta upp grunderna för hur en snabb ekonomisk utveckling kan göras. Vid varje kurstillfälle kommer Hussein Askary anknyta till de aktuella ekonomiska och politiska problemen i världen och visa hur ekonomin kan komma bort från finanskriser och inriktas på en hälsosam utveckling av industri och jordbruk, produktion och innovation.

Kurslitteraturen är också tillgänglig på arabiska.

Finn skolan här:  LaRoucheskolan för fysisk ekonomi på arabiska

När du registrerat dig kan du leta upp kursen där.

Den första lektionen finns också på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=Vefb2mYbmrA

https://larouche.us20.list-manage.com/track/click?u=41792cd031cced048f4dc07f3&id=96643664b2&e=0c46dd469c