LaRouche: Tal till USA den 30.9 2011

Centrum flyttas från Atlanten till Stilla havet

Lyndon LaRouche berättade vad den nya politiska situationen, med Ryssland i strategiskt tillväxtsamarbete med Kina, betyder för att världen skall återhämta sig från den pågående civilisationskrisen. Utdrag ur LaRouches internetsända tal till USA den 30 september:

- Kina, Ryssland och andra länder i Asien och Stillahavsregionen kommer att börja samarbeta, som Ryssland och Kina redan gör, och Indien kommer att ansluta sig till detta. Därför kommer vi att omedelbart gå i riktningen över Stilla havet, i motsats till den nuvarande transatlantiska inriktningen. Det betyder att den amerikanska ekonomin i återhämtning kommer att förskjuta sin centrala verksamhet till Stillahavsregionen, snarare än den nuvarande transatlantiska regionen. Varför? Därför att Kontinentaleuropa inte fungerar. Dvs. de västliga och centrala delarna av Kontinentaleuropa fungerar inte längre. Vi ska försöka rädda det, men det bär sig inte självt just nu.

- Därför kommer vi att leva på krafttunga investeringar i Stillahavsregionen, från Arktiska havet och nedåt. Den avgörande saken från vår sida, från de västra och centrala delarna av USA, kommer att vara Nawapa. Nawapa kommer att vara motorn, som tillsammans med andra gigantiska projekt som nu är på gång, ifråga om Ryssland i Stillahavskustens och intilliggande regioner. Och Kina har också avgörande projekt. Kina och Ryssland samarbetar, därför att Sibirien har enorma tillgångar, som utvecklas nu, med den nuvarande ryska politiken under förre presidenten Putin och nuvarande presidenten Medvedev.

- Kina har en stor befolkning, medan norra Ryssland har en relativt liten eller liten befolkningstäthet. Sibirien har resurser, fysiska resurser, Kina har folk. Ryssland satsar på avancerad teknologi. Kina satsar nu på avancerad teknologi. Så därför skulle USA och Kanada och andra nationer gärna hoppa på detta tåg. Japan, Korea, Sydasiens länder, och Indien skulle gärna också hoppa på det. Därför kommer vi att ha en mycket omfattande aktivitet, en högteknologisk och kapitalintensiv aktivitet, som kommer att karakterisera Stillahavsregionen.

- Under denna period kommer vi sedan att samtidigt börja arbeta för att återupprätta Västeuropa som ett system av självständiga nationalstater. Det kommer att vara slut på det Brittiska imperiets nuvarande politik. Faktum är att vi kommer att vara mycket glada att se det brittiska imperiet försvinna helt! Engelsmännen kan leva. Irländarna har rätt att leva, äntligen. Men poängen är att Europa kommer att vara i ett omorganiseringstillstånd och de måste återta sina nationella självbestämmanden. Det nuvarande systemet har förstört Kontinentaleuropa, åtminstone dess västra och centrala delar. Det måste återuppbyggas, och det måste återuppbyggas med hjälp av oss och andra. Därför att marknaderna för de tyska varorna och andra varor från Europa finns fortfarande, potentiellt i Indien, Kina osv. Så vi kommer att ha ett återuppbyggnadsprogram i den transatlantiska regionen. Men det kommer att gå långsamt, i förhållande till vad vi snabbt kommer att få i Stilla havsregionen. Det är vår inriktning. ...

- Och vad som just hände förra lördagen, på konferensen i Ryssland, var att isen bröts och en ny era började. Och man kommer att märka det snart, om vi inte alla går åt skogen under tiden. Om vi får igång detta, kommer man att märka att USA, Ryssland,, Kina och också Indien, kommer att bli de ledande nationerna, som kommer utgöra motorn för omvandlingen av denna planet, bort från undergångshotet, till ett rikligt uppsving, och en strålande framtid.

- OK, tack så mycket.

Se videofilmen med hela talet och diskussionen på engelska eller med spansk tolkning här

Läs LaRouches gratulation till Putin här