LaRoucherörelsens kör framför Mozarts Requiem i Verdistämningen (A=432 Hz)

LaRoucherörelsens kör framför Mozarts Requiem i Verdistämningen (A=432 Hz) vid Schillerinstitutets konferens i Frankfurt den 13 april 2013.

Varje politisk rörelses drivkraft står att finna i dess kultur. Det är engagemanget i den klassiska kulturen som särpräglar oss, och som tydligt visar vilken människosyn vi som rörelse har. Detta och andra framträdanden samt alla tal från konferensen finns tillgängliga på newparadigm.schillerinstitute.com.