LaRoucherepresentanter talade på IGMASS-symposiet om försvaret av Jorden

Två medlemmar från LaRoucherörelsens forskningsteam "The Basement" talade på ett internationellt vetenskapssymposium på Krim den 3-6 september. Symposiet organiserades av den internationella organisationen globala rymdövervakningssystem (IGMASS - International Global Monitoring Aerospace Systems) som har Svenska rymdstyrelsen och andra nationella och internationella rymdmyndigheter som partner. Organisationen är inriktad på att öka det internationella samarbetet för att att förutse naturliga och människoorsakade katastrofer inklusive att försvara jorden från asteroider med hjälp av rymdövervakningssystemen.

IGMASS-symposiet kallades Det fjärde specialsymposiet: Rymden och mänsklighetens globala säkerhet. Man samlade där talare från många länder för att diskutera hur rymdtekniken och rymdvetenskapen kunde användas för att öka säkerheten för mänskligheten. Det handlar om att förutse naturkatastrofer (som jordbävningar), hot från rymden (som asteroider, kometer och solstormar), liksom att skapa en organisation både tekniskt och politiskt för att dela sådan information till nytta för länder.

LaRoucherörelsens representanter Jason Ross och Benjamin Deniston förde in den politiska förståelsen för varför det brådskar med samarbetet med Jordens försvar, för att skapa en god grund för internationellt samarbete. De talade om LaRouches unika ekonomiska metod för vetenskapsvärdering och nödvändigheten att lyfta mänskligheten till en högre plattform av energiflödestäthet för att kunna hantera hot från rymden och ekonomin.

Läs Ben Densitons och Jason Ross´rapport från konferensen här (på engelska)

Länkar till videofilmerna med deras föredrag finns nedan och fler rapporter från konferensen kommer på www.larouchepac.com/basement . Samtliga tal omnämns i symposieprogrammet som följer sist på denna sida.

Initiativen för försvaret av rymden (SDE) presenterades på svenska i båda de senaste numren av Ny Solidaritet 2012 nr 1 och nr 2

IGMASS Presentation by Benjamin Deniston: Advances in the 'Energy Flux Density': Progress as Defense (på engelska)

IGMASS Presentation by Jason Ross: Defending the Earth by Looking to Space (på engelska)

Hemsida för IGMASS: http://igmass.com/
Symposiets hemsida: http://www.nkau.gov.ua/maksm4/index_eng.html

Här följer symposiets hela program på engelska:

State Space Agency of Ukraine
Space Research Institute NASU - SSAU
International Committee on the IGMASS Project Implementation
International Academy of Astronautics
K.E. Tsiolkovsky Russian Academy of Cosmonautics
International Association "ZNANIE"
JSC Russian Space Systems


The Forth International Specialized Symposium
«Space and Global Security of the Humanity»

September 3-7, 2012

Ukraine, Evpatoriya, TES-Hotel, Pushkina str. 16-a

PROGRAM

September 4, 2012

09:30 - Opening ceremony

Plenary session
09:40-09:55 - The United Informational Global Security Space Concept: Traditional Solutions and Advanced Approach
Prof. Perminov A.N.
International Academy of Astronautics (IАА)

09:55-10:15 - The UN-SPIDER Ukraine Regional Center and Security Issues
prof. Kussul N.
SRI NASU and SSAU

10:15-10:30 - Actual Problems of Space Propulsion
Koroteev A.S.
Keldysh Scientific State Center

10:30-10:45 - Space Monitoring of Ionosphere Phenomena Linked with Seismic Activity
Makarov А.L., Shovkoplyas U.
Yuzhnoe Design Office

10:45-11:00 - The IGMASS Pilot Version in Russia - Real Demonstration of Practical Aerospace Prediction Monitoring Capabilities.
prof. Menshikov V.A.
Tsiolkovsky Russian Academy of Cosmonautics

11:00-11:15 - IGMASS - Planetary ‘Knowledge Agency' without Language, National and Cultural Borders
prof. Malitikov E.M.
International Association «ZNANIE»

Section I: "Modern Space Exploration Strategy and Security". Social and philosophical aspects, as well as long-term objectives of modern space exploration efforts for the benefit of social security. Role of advanced space technologies in mitigation of natural and industrial hazards and risks, space awareness about emergencies of natural or industrial origin.
Moderators: O.P. Fedorov, V.A.Menshikov
11:30-11:45 - 1.1 Cooperation Prospects for Russia and Ukraine in the Framework of the International Global Aerospace Monitoring System (IGMASS) Development
Lysyy S.R.
IAA

11:45-12:00 - 1.2 Comet Hazard for the Earth
Potashko A.S.
NASU Marine Geology Division

12:00-12:15 - 1.3 Aerospace Monitoring System in Belorussia. Current Status and Future
Murashko N.I.
Institute of Informatics Problems, Belorussia's National Academy of Science

12:15-12:30 - 1.4 Ground and Space Monitoring of Kazakhstan Seismic-Dangerous Regions Aimed at Mitigation of Natural And Industrial Hazards and Risks
Bibosinov A.
Ionosphere Institute, Kazakhstan's National Center of Space Research and Technologies

12:30-12:45 - 1.5 Current Status and Prospective Evolution of Visual and Instrumental Earth Observations by the ISS Russian Segment Crews
Gordienko O.S., Vasiliev V.I.
Gagarin Cosmonaut Training Center

12:45-13:00 - 1.6 Orbital Stereoscopic Observatory
Cubey M.S.
Lead Astronomical Observatory, RAS

14:00 - 18.00 - Tour to National Spacecraft Control and Test Center.

September 5, 2012

Section I (cont-d): "Modern Space Exploration Strategy and Security". Social and philosophical aspects, as well as long-term objectives of modern space exploration efforts for the benefit of social security. Role of advanced space technologies in mitigation of natural and industrial hazards and risks, space awareness about emergencies of natural or industrial origin.
Moderators: E.I.Makhonin and S.R.Lysy

09:15-09:35 - 1.7 "Role of Global Cooperative Small Satellite Based Monitoring System in mitigation of natural and Man-Made Disasters including Space Debris"
Dr. Milind Pimprikar
«Caneus International»


09:35-09:55 - 1.9 The IGMASS Project and Evolution of Science Intensive Infrastructure in the CIS Countries: Newly Discovered Innovative and Investment Opportunities
Cherkas S.V.
JSC "Russian Space Systems"

09:55-10:15 - 1.10 About Achieved Results and Future Promotion of the IGMASS Project on International Level Cherkas S.V., Gavrish S.A.
JSC "Russian Space Systems"

10:15-10:30 - 1.11 Ground and Space Monitoring of the Caspian Region Targeted at Preventing Disasters of Natural and Industrial Origin Associated with Intensive Hydrocarbon Mining Kurmanov B.K.
Ionosphere Institute, Kazakhstan's National Center of Space Research and Technologies

Section II: 05.09.2012 "Results of the IGMASS System Design"
Purposes, objectives, scope, structure, deployment and functioning options; methods, technologies, tools for natural / industrial emergency prediction; political, legal, organizational, financial, technical development aspects of the future system
Moderators: L.P.Semenov and S.V.Cherkas

10:45-11:00 - 2.1 Major Outcomes of the International Global Aerospace Monitoring System (IGMASS) System Design
prof. Menshikov V.A.
Tsiolkovsky Russian Academy of Cosmonautics

11:00-11:15 -.2.2 Development of the Seismic Prediction Monitoring Test Bench at JSC Russian Space Systems- First Step in Solving Disaster Prediction Issues under the IGMASS Project
Novikova N.N.
Earth Real-time Monitoring Center

11:15-11:30 - 2.3 Basic Seismic Monitoring Data Products and Results of Earthquake Short-term Predictions in 2011-2012
Doda L.N.
Earth Real-time Monitoring Center

11:30-11:45 - 2.4 Concept of the Russia's Earth Ionosphere Satellite Tomography System
Romanov А.А.
JSC "Russian Space Systems"

12:45-12:00 - 2.5 About Innovative Approach to the Issues of Natural and Industrial Disaster Integrated Data Collection, Processing, Storage and Distribution
prof. Pulinets S.А.
JSC "Russian Space Systems"

12:00-12:15 - 2.6 Federal Monitoring System for Critical Objects and/or Potentially Hazardous Cargo of the RF Infrastructure. Current Status and Further Evolution
Zhodzishskiy А.I.
JSC "Russian Space Systems

12:15-12:30 - 2.7 Problem of Seismic Prediction Monitoring Data Multiparameter Analysis and the Ways to Solve It
prof. Pulinets S.А.
JSC "Russian Space Systems"


12:30-12:45 - 2.8 Defending and Developing the Earth by Looking to the Heavens
Mr. Jason Ross
LaRouche Institute

14:00-14:20 - 2.9 Advances in the 'Energy Flux Density': Progress as Defense
Benjamin Deniston
LaRouche Institute

14:20-14:40 - 2.10 Monitoring System for Ionized Space Radiation Impact on Roscosmos Spacecraft Radio-electronic Payloads
Anashin V.S.
Space Instrumentation R&D

14:40-15:00 - 2.11 Establishment of the Regional Space Service Center for the Benefit of Krasnoyarsk Region Social and Economic Evolution
Loginov U.U.
Reshetnev Siberian University

15:00-15:20 - 2.12 Ukrainian Near-Earth Space Research Optical Station Network
Shulga А.V
Nikolaev Astronomical Observatory

15:20-15:40 - 2.13 Integrated Solution for the Ecological Monitoring Issue
Filyaev S.V.
Yuzhnoe Design Office

16:00-16:20 - 2.14 Improvement of Space Time Frequency Measurement Accuracy as a Mitigation Factor for Natural and Industrial Disaster Hazards and Risks
Romanko V.N.
Institute of Metrology - National Scientific Center

16:20-16:40 - 2.15 Proximity Echelon for Protection of the Earth against Hazardous Space Objects as the First Stage of the System Development
Taraschik N. V., Saintgaraev S.S.
Makeyev State Rocket Center

16:40-17:00 - 2.16 Design of Special Spacecraft for Radioactive Pollution Monitoring
Tumanov М.V.
Electromechanics R&D

September 6, 2012

Section III: "Utilization of the IGMASS Navigation and Telecommunication Resources for Development of the Unified Information Security Field"
Warning about planetary hazards in the space and from the space, preventing clogging of the near-Earth orbits, resolution of humanitarian problems, distant education, training of the specialists in the field of space research and applied utilization of space activity outcome, catastrophe medicine (telemedicine).

Moderators: E.I.Makhonin and S.R.Lysy

09:20-09:40 - 3.1 The IGMASS Project: Current Status and Future
prof. Perminov A.N.
IAA

09:40-10:00 - 3.2 Prospective Completion of Near-Earth Space Hazard Warning Automated System and Its Integration into IGMASS-RF
Chursin O.B.
JSC "Russian Space Systems"

10:00-10:20 - 3.3 About Results of Reorganization and Activities Held by the International Committee on the IGMASS Project Implementation in 2011-2012: Issues and Solution Ways

Cherkas S.V.
JSC "Russian Space Systems"
10:40-11:00 - 3.4 Principles of the IGMASS Functioning Process Situational Control Assisted by Situational Centers
Egorov V.М.
Moscow Development Institute

11:00-11:20 - Coffee Break

11:20-11:40 - 3.5 Evaluated Prospective Application of the Modified Krechet Upper Stage for the IGMASS Geophysical Monitoring Orbital Constellation
Matvienko S.А.
Yuzhnoe Design Office

11:40-12:00 - 3.6 Application of GIS-Technology for Leptospirosis Epidemiology Studies
Haytovich А.B., Pavlenko А.L.
Georgievsky Medical University

12:00-12:20 - 3.7 Monitoring of the Range Variations for Geostationary Telecommunication Satellites Through Basic Observations of the Satellite TV Receiving Stations.
Kaluzhny N.А.
Nikolaev Astronomical Observatory
12:20-12:40 - 3.8 Ways to Reduce Hazards and Risks in Space Launcher Propulsion Operations
Partola I.S.
Khrunichev Space Research and Production State Center

12:40-13:00 - 3.9 New Remote Sensing Data Acquisition Antenna Stations for Geo-informational Systems
Palamar М.I.
Ternopol's National Technical University

14:00-14:20 - 3.10 Observations of the Earth-Approaching Asteroids at Nikolaevskaya Astronomical Observatory R&D (NAO).
Sibiryakova E.S.
Nikolaev Astronomical Observatory

14:20-14:40 - 3.11 Optical and RF Observations of Meteors at Nikolaevskaya Astronomical Observatory R&D for Anti-meteor Protection
Sibiryakova E.S.
Nikolaev Astronomical Observatory

14:40-15:00 - 3.12 Application of NAO Fedchenko's Astronomical Clock for Registration of Seismic Wave Anomalous Phenomena Caused by Earthquake Centers
Kaliuzhny N.A.
Nikolaev Astronomical Observatory

15:00-15:20 - Coffee break

15:20-15:40 - 3.13 Speeding-up a Kinetic Body Assisted by Acceleration System with Circulating Microparticles in Order to Target and Hit It into the Apophis Asteroid for Its Further Displacement from the Trajectory
Kolp A.Ya.
Yakor R&D Center

15:40-16:00 - 3.14 The Chibis-M Academical Microsatellite (the Microsatellite Space Experiment) at the ISS RS
Prof. Klimov S.I.
RAS Institute of Space Research

16:00-16:20 - 3.15 Some Issues Related to Identification of Time and Drop Zones for Deorbited Space Objects with Phobos-Grunt Mission as an Example
Ivanova V.I.
Yuzhnoe Design Office


Wrap-up