LaRouche varnar: Obama kan införa diktatur i USA

Den amerikanske justitieministern Eric Holders avgång gör att Obama blir mer och mer isolerad och mer och mer desperat. Den amerikanske statsmannen Lyndon LaRouche har den 25 september ringt i varningsklockan för att Obama kan satsa på att genomföra en fullständig polisstat. Med tanke på att Obama efter Holders avgång står med ryggen mot väggen, är det en varning som inte kan ignoreras.

Holder avgår under press från två domstolar som omedelbart kräver ut dokumentationen från justitiedepartementet om den oerhört skandalösa operationen "Fast and Furious" som bl.a. innebar att amerikanska staten i en s.k. "knarkbekämpningsåtgärd" överlämnade 2.000 automatvapen till den mordiska knarkmaffian i Mexiko. Huvudledaren i den stora liberala tidningen New York Times attackerade också Holder och Obamaregimen för att ha inte ha åtalat en enda person för att ha använt tortyr och inte fängslat en enda bankir för bolåneaffärerna som nästan slog ut det som var kvar av den amerikanska ekonomin. Holder lyckades däremot, å Obamas vägnar, åtala mer visselblåsare än alla hans föregångare tillsammans.

Obama fortsätter att ignorera kraven från hans enhälliga regering och militärledning om att vända sig till kongressen för att få tillstånd för de nya krig han börjat i både Irak och Syrien. Enda förklaringen till att Obamas vägran att följa den amerikanska konstitutionens fullmaktslag för krig, vilket kräver kongressens medverkan, är att han avser att sopa undan all konstitutionell statsmakt i USA och satsa på diktatur.

Den krigsplan Obama följer står i stark kontrast till till rekommendationerna från försvarstabschefen General Martin Dempsey. CNN:s Fareed Zakaria anslöt sig till den växande kören av kritik mot Obamas senaste (och sjunde) krig, och skrev i en debattartikel den 25 september i Washington Post att ingen seger är möjlig mot ISIS utan öppet samarbete med Iran och Syrien. Det var också kärnan i general Dempseys ursprungliga plan för att besegra ISIS. I stället gör Obama en anglo-saudisk allians med just de som skapade ISIS och Al-Qaida från början. Det finns ingen avsikt från Obamas sida att verkligen besegra ISIS och återstabilisera regionen. Han är ett verktyg för britternas plan att skapa en permanent konflikt inom den islamiska världen.

I stark kontrast till Obamas hyckleri har 126 ledande sunniteologer skrivit ett öppet brev till Abu Bakr al-Baghdadi, som till namnet är ledare för ISIS, där de river itu hans tolkning av islam. Den långa teologiska avhandlingen är en djupgående teologisk attack på wahabismens och ISIS´ totala förvanskning av principerna i Koranen. Avhandlingen har utarbetats av ledande islamiska läromästare från bl.a. Al-Azhar-universitetet i Kairo, den äldsta skolan för den islamiska läran i världen. Det bör noteras att det öppna brevet inte skrevs på av en enda teolog från Saudiarabien, Qatar eller Kuwait.

Det är nödvändigt att USA går tillbaka till konstitutionen och sina historiska rötter och går samman med BRICS-länderna för att skapa ett nytt ramverk för internationellt samarbete mellan världens länder baserat på fred genom ekonomisk utveckling. Detta måste börja med att USA omedelbart avsätter Obama från sin post - innan han gör ett sista försök att införa en ond diktatur.

Läs LaRouches varning på http://larouchepac.com/node/31807

Läs om de islamiska teologernas uttalande mot ISIS irrläror här
och i original på http://lettertobaghdadi.com/index.php