LaRouche varnar Europa: USA på väg mot sammanbrott i oktober

Med en faktisk arbetslöshet på ca 30 procent som får delstaternas inkomster att kollapsa står USA på tröskeln till ett socialt sammanbrott. Av de officiellt arbetslösa får endast en tredjedel ut någon form av ersättning, ofta med veckolånga förseningar. De brutala nedskärningarna driver fram ytterligare sociala katastrofer och delstaterna har ingen hjälp att vänta från Washington.

Ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche varnade den 22 juli för att sammanbrottet kommer att vara ett faktum senast några veckor efter 1 oktober, då USA:s budgetår går ut och siffrorna klarnar om vad som händer.

I ett uttalande den 27 juli riktat till Europa pekar LaRouche på, att Obama-administrationen fullständigt har misslyckats med att hantera den finansiella krisen och därmed själv är dömd att gå under. Hela Eurasiens framtid hänger nu på hur Europa reagerar på både det tyska förbundsdagsvalet den 27 september och USA:s nu oundvikliga sammanbrott någon gång mellan den 2 och 12 oktober.

- Om inte Obama-administrationen tas över av förnuftiga krafter inom administrationen och kongressen före augusti månads utgång, kommer den framrusande amerikanska krisen att explodera i början av oktober, faktiskt brisera som en bomb med en stubin som tänds ungefär samtidigt med det tyska valet 27 september - alternativet är att det sker tidigare.

- Någon gång i början eller mitten av september, senast, kommer alla illusioner om framtiden bland Europas ledande nationer att ha krossats. Om USA sjunker, sjunker hela världen, och i ruinerna från den smällen kommer världen att gå in i en ny mörk tid, som ingen nu existerande nation skulle överleva i nuvarande form. Detta är innebörden av de dödsrosslingar som hörs i närheten av det vandrande lik som går under namnet "Goldman Sucks".

Konkursförklara finanssystemet nu!

Europas hopp står till de åtgärder som Lyndon LaRouche utvecklade i ett uttalande den 28 juli. Han upprepade där sitt krav på en omedelbar konkursförklaring och omorganisation av hela det amerikanska Federal Reserve-systemet. Han sa:

- Vi måste dra tillbaka de 24 000 miljarder dollar stora räddningspaketen under de närmast följande veckorna, och dra systemet genom ett ordnat konkursförfarande, i enlighet med vår federala konstitution. Hela Federal Reserve-systemet måste ställas under tvångsförvaltning. Det finns ingen möjlighet att Fed kommer att kunna lösa in de bedrägliga räddningspaketen som ligger till grund för den alltjämt pågående cancerösa tillväxten av de nominella finansvärdena.

- Antingen skriver man ned de legitima bankernas åtaganden till nivåer i enlighet med Glass-Steagall-normen, med hjälp av ett ordnat konkursförfarande nu, eller så kommer USA som sådant inte att finnas kvar länge till. Utan ett sådant konkursförfarande, som jag föreskrev under perioden från den 25 juli 2007 fram till september det året, finns det just nu inget hopp om att USA eller någon av nationerna i Europa kommer att fortbestå i nuvarande form.

LaRouche förtydligade:

- Så gott som samtliga delstater är bankrutta. Snart kommer folk att ligga och dö på gatorna, om den av Obama förda politiken tillåts fortgå in i nästa månad. Vi måste dra hela Federal Reserve-systemet genom ett konkursförfarande, och gå tillbaka till Glass-Steagall-normen. Skydda affärsbankernas samhällsnödvändiga funktioner; låt spekulanterna göra konkurs. USA:s själva överlevnad, på kort sikt, står på spel. 30 procent av vår befolkning är utan arbete. I 38 delstater saknas pengar till arbetslöshetsförsäkring. Människor kommer att dö, de närmaste dagarna och veckorna, om vi inte får en dramatisk kursändring från Vita huset.

- President Obama håller på att bryta ihop, hans politik kollapsar - precis som hans så kallade sjukvårdsreform, som bara är en spegelbild av Hitlers eutanasiorder 1939. De styrande institutionerna måste hävda verkligheten, och ta kontroll över ett kollapsande presidentskap, om inte landet - och hela världen - snart ska kastas in i en ny mörk tid. Förutsättningarna för en sådan ny mörk tid finns redan. Därför måste vi agera nu, innan det händer.
LaRouche förklarade:

- Räddningspaketen för Wall Street och London var feltänkta redan från början. Om vi inte upphäver den politiken, och drar tillbaka räddningspaketen, nu meddetsamma, så kommer vi att bli ansvariga för USA:s undergång. Vi hade chansen att agera sommaren och hösten 2007, när jag lade fram min Homeowners and Bank Protection Act (HBPA), men man skred inte till handling då. Nu, 24 000 miljarder dollar senare, är hela systemet på väg att flyga i bitar, när årsstatistiken offentliggörs.

- Grundorsakerna till denna annalkande katastrof ligger mycket längre tillbaka i tiden. De är en följd av de kulturella och andra så kallade 1968-reformerna, som nu har fört oss hit. Än är det inte för sent att handla, men nu handlar det om dagar och veckor, inte månader. Om den nödvändiga kursändringen inte har kommit till stånd före Labor Day 2009 kommer helvetet att bryta löst. Så låt oss hoppas att de styrande institutionerna i det här landet tar sitt förnuft till fånga, och agerar på det enda sättet som kan rädda det här landet och världen från en katastrof. Att de drar hela Federal Reserve-systemet genom ett ordnat konkursförfarande. Att de skyddar de affärsbanksfunktioner som är livsnödvändiga för vår ekonomi. Att de drar i gång jättelika investeringar i jobbskapande högteknologisk infrastruktur: kärnkraft, höghastighetståg och magnettåg, dammprojekt. Att de återställer vår sjukvårdsinfrastruktur. Att de gör detta genom att skapa en nationalbank, och inför det av konstitutionen föreskrivna kreditsystemet, genom en lag antagen av USA:s kongress och undertecknad av USA:s president. Den amerikanska staten måste ge ut långfristiga krediter, mot en ränta på 1-2 procent, för dessa livsnödvändiga infrastrukturprojekt, som kommer att skapa tiotals miljoner nya produktiva jobb.

- Allt detta låter sig göras, i enlighet med vår federala konstitution, om bara kongressen fattar beslutet och presidenten fattar pennan. När USA:s själva överlevnad står på spel finns ingen ursäkt för passivitet eller dröjsmål.