LaRouche svarar på fråga om svininfluensan

Under sin direktsända internetkonferens den 28 april 2009 svarade Lyndon LaRouche på följande fråga.

HARLEY SCHLANGER: Att lägga till den grupp som följer denna webcast med Debra [Freeman] i New York, finns det ett antal andra sammankomster, där webcasten visas: På Universidad de America i Bogotà, Colombia; den visas även på Universidad Boliveriana i El Alto de la Paz, Bolivia; och i Venezuela, på Universidad Central de Venezuela i Caracas.

Det finns ingen visning av webcasten i Mexico City just nu. De ställdes alla in på grund av problemet med svininfluensan.

Så nästa fråga, Lyn; det finns flera som ställt denna fråga, så jag sammanställer dem: "Folk har följt vad du varnat för när det gäller avfolkning och att kollapsen av levnadsstandarden leder till en potentiell spridning av epidemier och pandemiska sjukdomar. Skulle du säga att det är det som vi möjligtvis ser just nu, med svininfluensan? Eller är detta bara ett försök att byta samtalsämne?"

LYNDON LAROUCHE: Det finns många inslag i detta; några av dem är osäkra, men de är stora frågetecken som vi måste reda ut. Vi har inte några fullständiga svar.

Här har vi en politik som kommer från den brittiska monarkin, och från prins Philip, vars politik har varit att minska världens befolkning till färre än 2 miljarder människor. Detta är WWF:s politik; det är den gröna politiken. Den gröna politiken är att minska världens befolkning. Hur minskar man världens befolkning i så stor mängd så snabbt? Svält och epidemier. Brist på renhållning; svält och epidemiska sjukdomar.

Vad vi nu har är att de fysisk-ekonomiska förutsättningarna för en global pandemi existerar. De existerar på grund av den ekonomiska politik som USA fortfarande försvarar, under denna president, i dag! Så skulden för detta delas av den nuvarande amerikanska regeringen, för de gjorde inget för att göra motstånd mot det!

När man tar en befolkning, som dagens världsbefolkning; ta levnadsvillkoren i Mexiko som USA och Storbritannien tvingade på dem 1982-83 under López Portillo: Allt som gjorts för att tvinga fram dessa förhållanden i Mexiko i dag är ett resultat av fortsättningen på det som gjordes mot Mexikos president López Portillo, i hans Mexiko, år 1982! Detta är uppkomsten av folkmordsförhållandena.

Se på förhållandena i dag -- de är mycket värre. Spridningen av knarkepidemin är också en faktor, och problemet är att givet dessa faktorer och den naturliga effekten av dessa slags förhållanden som vi skapar ekonomiskt, genom den nuvarande ekonomiska politiken, skapas potentialen för en verklig global pandemi. Säg inte att "det kanske bara är detta". Vi säger inte så. Vi säger att vi här har allt som behövs för att antända en global pandemi. Säger vi att det kommer att bli en global pandemi? Nej. Säger vi att det har potentialen för att bli en global pandemi? Ja. Vi måste därför agera för att förhindra att det blir en global pandemi. Vi antar det värsta, och hoppas på det bästa; men vi måste arbeta för det bästa, inte bara hoppas på det.

Det finns också en annan aspekt av detta, som somliga tar upp, för vilket det i nuläget inte finns några för mig kända bevis. Enligt min erfarenhet från vissa delar av den brittiska och amerikanska regeringen från tidigare, finns det folk på mäktiga positioner som skulle vilja hjälpa prins Philip, på samma sätt som LSD framställdes av britterna, som har använt kemisk, fysikalisk och biologisk kapacitet för att hjälpa fram sjukdomar i laboratoriet, genom att framställa virussjukdomar och andra sjukdomar, eller kombinationer av dem, som interagerar för att minska världens befolkning, vilket är miljöideologernas politik. Det är massmord! Massmord som Bertrand Russell föreskrev och som prins Philip föreskrivit genom sin Världsnaturfond. Deras avsikt är att åstadkomma detta, och huruvida det är en biprodukt av deras avsikt att föra en smutsig ekonomisk och social politik, eller om de lägger till något litet för att förverkliga det, vet jag inte. Men eftersom jag känner dem kommer jag att arbeta under antagandet att eftersom ett brott har begåtts i grannskapet, och det finns bevis, så kommer jag att anta att de gör det uppsåtligt. Och jag kommer att agera för att försvara världens befolkning, under antagandet att de möjligen gör detta medvetet. Även om jag inte vet huruvida de gör det medvetet, vet jag att de gör det medvetet eftersom deras avsikt är denna, till sin natur. Deras avsikt är att minska världsbefolkningen genom en grön politik, genom den sorts "miljöpolitik" som förordas av Al Gore och prins Philip och den brittiska monarkin. Deras avsikt är folkmord och de har tillgång till den sortens vetenskaplig teknologi som har förmågan att skapa ett sådant folkmord.

Så jag kommer att agera, eftersom vi befinner oss i krig mot dem. Jag vet inte om de gör det eller inte, men jag vet att de är beslutna att göra det. Det är som i krigstid; så kallade hemliga vapen, som under andra världskriget. Du är ute efter att vinna kriget. Du har kapaciteten att tillverka särskilda sorters vapen, att sättas in mot motståndaren eller målet. Du har förmågan att göra det. Om du är tillräckligt ond eller tillräckligt angelägen, kommer du att försöka göra det. Och om du försöker göra det och har kapaciteten, kanske du lyckas.

Så jag anser att man måste behandla denna svininfluensa med detta synsätt. Ingen panik! Ingen panik! Gör det du måste, och gör det nu; men ha ett öppet sinne, för det kan hända att det finns något riktigt där inne som du måste handskas med. Det kan vara en syntetisk sjukdom, eller en kombination av sjukdomar av en särskild form, som kommer att ha en kombinerad effekt på grund av befolkningarnas historia.

Tendensen i allmänhet är att rikta in sig på olika befolkningars mottaglighet för olika sjukdomar, och att använda ett vapen som är skräddarsytt för just den befolkningstypen. Men det kan vara mer allmänt. Och hotet från svininfluensan är sådant att vi måste ta det som vi får in som effekter just nu, för att ha beredskap utifall att branden sprider sig. Du vill inte vänta tills branden spridit sig. Du vet att det finns risk för att den sprider sig, så du mobiliserar nu, för att försvara mänskligheten mot den faran. Om det visar sig att det inte var så farligt -- bra. Men du vill inte vara i ett läge där du underskattat hotet; du skulle inte vilja ha ansvar för konsekvenserna av detta. Så jag säger att vi mobiliserar! Vi mobiliserar rationellt; vi antar att det värsta kan inträffa, och vi bekämpar det! Vi bekämpar det, för vi borde hur som helst ha en brandförsvarskapacitet mot denna sortens saker.