LaRouche: Stanfordgruppen inger hopp

Bland vår tids ekonomer är ekonomisk kompetens snarast en bristvara. Men de kan lära om.

I USA har en grupp ekonomer fört en dialog med Lyndon LaRouche, ungefär sedan tiden för Barack Obamas installation som president. Och resultatet är hoppingivande, sa LaRouche i ett framträdande på LPAC-TV den 21 april.

Det är en löst sammansatt grupp ekonomer, koncentrerad till den amerikanska västkusten men med deltagare även från andra delar av landet. Den går under namnet Stanfordgruppen. För drygt ett år sedan började de studera ekonomi med nya friska ögon, under Lyndon LaRouches vägledning. Och de visade att akademiskt utbildade ekonomer är fullt kapabla att lära sig åtminstone grunderna i en riktig ekonomisk vetenskap, som inte handlar om statistik, matematik och pengar, utan om människors förmåga att producera en bra levnadsstandard för att försörja den mänskliga befolkningen och upprätthålla nationen.

Ekonomiskt värde är alltid ett fysikaliskt mått, framhöll LaRouche i TV-intervjun:

– Med fysikaliska mått mätt har USA varit på tillbakagång ända sedan andra världskrigets slut, och det är det som våra vänner på västkusten har insett, på basis av sina egna studier. Finansiella värden, nominella penningvärden, har ingenting med värde att göra. Om finansbolagen på Wall Street eller i London nominellt går med vinst, till och med de enorma s.k. vinster som man talar om i dag, så är det helt värdelöst! Om jag var president skulle jag stryka bort alltihop med ett penndrag!

LaRouche sa att de ekonomer som han nu varit i dialog med i drygt ett år, utstrålar en entusiasm och säkerhet som är påtaglig:

– När de börjar tänka på det här nya sättet blir de mycket mer optimistiska, för de vet att det som de tror på stämmer!

– Om dessa ekonomer får en chans att tillämpa sina nyvunna insikter i praktiken kommer den amerikanska ekonomin garanterat att kunna återhämta sig.

– Och det faktum att ekonomer gjort sådana framsteg, som Stanfordgruppen visat med sina självständiga studier, så betyder det att det finns en chans att utbilda USA till att ta sig ur den här knipan med livet i behåll.

I TV-framträdandet den 21 april utvecklade LaRouche tanken att den mänskliga individens odödlighet är central för all riktig ekonomisk vetenskap:

– Man måste förstå i vilket avseende som människan, till skillnad från djuren, är odödlig. Människan är odödlig därför att hon har förmågan att göra upptäckter av allmängiltiga fysikaliska principer. Universum som sådant är kreativt. Men bara människosläktet, bara den mänskliga individen, är kapabel till odödlighet genom sitt tänkande, genom att upptäcka allmängiltiga principer för att förbättra universum. Det är det som är skillnaden.

– Vi måste få fram det, för folk lurar sig själva. När de säger: "Allt kommer att bli bra när jag dör, mina barnbarn ska få det och det" – så är det inte sant! Det finns inga garantier! Den enda garantin är det som man gör för att det ska bli sant. Man måste tänka på framtiden. I min ålder är det lättare att göra det. Jag har ett längre förflutet, och därmed har jag en känsla för vad som händer under en livstid, genom de olika faserna i livet, från barndomen och framåt.

– Bestäm vad som är riktigt viktigt, för dig: Du kommer att dö. Acceptera det. Tänk sedan efter: Vad kommer att bli konsekvensen av att du har levat? Kommer det att leva vidare? Kommer de idéer och de mål som du stått för, att leva vidare hos människor i framtiden? Om de gör det, och om de löser problemen för mänsklighetens tillvaro i universum för lång tid framöver, då har du lyckats. Mer än så kan du inte göra.

– Problemet vi har i dag är att folk lurar sig själva med att allt kommer att bli bra utan att de behöver göra någonting för att det ska bli möjligt. Folk tänker: "Jag gör rätt, jag är snäll mot mina barn, jag slår dem bara varannan tisdag ..." Det är en skön känsla, men den är falsk. Den stämmer inte med verkligheten.

– Min uppgift är att föra ut den här idén om vad samhället är – inte bara ekonomi, inte bara fysikalisk ekonomi, inte bara naturvetenskap! Vi måste – som Summer Shields säger i sin valkampanj i Kalifornien – tänka fem miljarder år framåt, när solen inte finns längre, och Jorden har försvunnit långt innan dess. Alltså borde vi vakna, och fundera på detta!

– Fundera över hur en resa till Mars ska gå till och hur vi ska bo där, och hur vi ska bo på andra platser i solsystemet och ännu längre bort – hur ska vi bo i galaxen? Det går ju inte att ta en långsam båt till sina vänner, i någon annan del av galaxen – man hinner inte fram.

– Men man kan fundera på hur vi ska ta oss till andra delar av vår galax, och vidare därifrån. Vi kan fundera på mänsklighetens framtid i universum. Det är så vi borde tänka. Och vi kan ha väldigt roligt, genom att vi vet att vi bidrar till det.

Se ockå Debra FFreeman, talesperson för Lyndon LaRouche förklara Stanfordgruppen här