LaRouche om 1992 års valutakris

Den 16 september 1992, nästan på dagen 61 år efter utbrottet av den stora depressionen 1931, störtade den brittiska regeringen än en gång världen in i en katastrofal global ekonomisk depression. Det som hände var, enkelt uttryckt, att det blev omöjligt att fortsätta att försvara den övervärderade pundkursen ens fram till den 20 september, då Frankrike skulle rösta om Maastrichtfördragets valutaöverenskommelser. Alla politiskt tillgängliga resurser sattes in för att försöka hålla kvar dessa europeiska valutor i ERM-systemet. Resurserna fanns inte. Det gick inte. Vi befinner oss nu officiellt i en ny världsdepression, precis som vi gjorde när britterna beslutade sig för att låta pundkursen flyta i september 1931, för 61 år sedan.

Och de flesta regeringarna i världen, och de flesta politiska partierna, inbegripet de amerikanska, begår fortfarande samma dumma misstag som begicks för 61 år sedan, och som störtade oss in i depressionen då, och som helt säkert kommer att göra det nu, om inte den politiken ändras.

Två saker är av grundläggande betydelse. Det första är att det centralbankssystem som har styrt världen, och vars främsta officiella representant i dag är Internationella valutafonden, har misslyckats. Det har kollapsat. Valutasystemet har förstört sig självt med sin politik. Det andra är att världen är mycket mer illa ute, befinner sig i en mycket djupare depression i dag än 1931, pga effekterna av 25 års postindustriellt tänkande, i kombination med den otyglade monetarism och avregleringspolitik som nu förknippas med girighetens decennium, med Margaret Thatchers, Milton Friedmans och andra farliga vettvillingars decennium.

Vad som måste göras

Den enda chansen nu är att följa den kurs som jag har föreslagit hela tiden - framför allt den politik som jag har föreslagit sedan 1980. Om inte den politiken anammas, kommer USA och resten av världen att snabbt gå in i en bottenlös, accelererad kollaps. Det som är chockerande, och som tarvar en viss eftertanke, är varför det har gått så långt att min valkampanj är den enda politiska kraften i USA som har någon som helst förståelse av situationen, och som har någonting som liknar en förnuftig lösning på det problem vi har framför oss.

Vad som måste göras är, i korthet, att genomföra just den politik som jag har rekommenderat de senaste åren för att få i gång en inhemsk ekonomisk återhämtning i USA och en global ekonomisk återhämtning. Vi måste införa en nationalbankspolitik i traditionen från Alexander Hamilton i USA, eller Friedrich List och andra i Europa, vilket i princip är samma sak. Vi måste sätta stopp för systemet med privata centralbanker sanktionerade av regeringar, som t ex Federal Reserve-systemet i USA eller Bank of England i Storbritannien. Om vi inte gör det, kommer depressionen att bli bottenlös, och den kommer att sätta in snabbt.

Åtstramning farlig

Vad vi måste göra är att strunta i alla dårar som säger att lösningen på den här situationen är åtstramning. De som vill höja skatterna och skära i budgeten är farliga vettvillingar, vilkas förslag, om de genomförs, kommer att driva oss till avgrundens botten.

Det som måste göras är det som jag har föreslagit: Nationalisera centralbankerna och upprätta nationalbanker. Återinför protektionismen - det amerikanska ekonomiska systemets protektionism. Tryck sedlar och ge ut som krediter. Låt inte staten låna upp pengar och öka statsskulden, utan använd en hamiltonsk statlig kreditgivning. Ge ut dessa krediter till låg ränta genom nationalbankerna, selektivt, på ett dirigistiskt sätt. Alla nya pengar som sätts i omlopp i USA kommer att komma från en enda källa, den amerikanska staten, i form av sedlar som ges ut som krediter. Dessa sedlar lånas ut till mycket låg ränta till i första hand projekt i offentlig regi, statliga infrastrukturprojekt, vilket innebär ca 8 miljoner nya jobb inom den offentliga och privata sektorn. Inga tjänstejobb, inget sånt skräp. Vi måste gå tillbaka till grunderna, tillbaka till fysiskt välstånd, tillbaka till industrisamhället. Inte en penny kommer att ges ut till något annat än dessa projekt som skapar fysiskt välstånd, och till det privata näringslivet så att det kan hjälpa till i dessa projekt.

Detta kommer att dra i gång återhämtningen i USA. Samma gäller alla andra delar av världen. Men, att införa en nationalbankspolitik innebär att ta makten ifrån dem som kontrollerar centralbankssystemet. Det innebär att ta makten ifrån de ondskefulla kretsar som kontrollerar Internationella valutafonden i dag. Det är en politisk strid mellan det amerikanska och andra folks intressen och mina fiender.

Förnuft och mod

Det som har hänt, kära landsmän och andra, är att ni, pga er egen feghet, inte bara har låtit en korrupt regering sätta mig i fängelse, på falska anklagelser, anklagelser som fabricerats med hjälp av genomkorrumperade nyhetsmedier, som har vägrat att trycka sanningen i den här frågan - åtminstone hittills. Inte bara det, genom att tillåta denna attack på mig, den starkaste förespråkaren för förnuft, har ni skrämt bort alla andra som annars skulle ha kunnat säga någonting förnuftigt om det ekonomiska läget och vad som skulle kunna göras åt det.

Ni har skapat en situation där jag, en man som sitter i fängelse, en politisk fånge, är den enda ledande personen i USA som vet vad som kan göras åt det nuvarande läget, och om ni inte ser till att göra min valkampanj till den stora frågan just nu, kommer ni med all sannolikhet att få lida konsekvenserna av andras politik, och era liv kommer att bli ett levande helvete.

Detta är de alternativ du har. Är du förnuftig och modig nog att göra vad som krävs för att rädda dig själv, din familj och dina efterkommande från effekterna av den värsta depressionen i modern tid, den depression som officiellt satte in med full kraft i och med händelserna i Europa den 16 september 1992, 61 år efter det att det brittiska pundets kollaps 1931 blev början till en liknande men mildare form av den världsvida depression som vi nu råkat i klorna på?