LaRouche: Obama har återupplivat Hitlers folkmordspolitik

Hösten 1939 utfärdade naziledaren Adolf Hitler sitt s.k. "eutanasibefäl". Vissa läkares befogenheter utvidgades "på så sätt att de som mänskligt att döma är obotligt sjuka efter en kritisk bedömning av deras hälsotillstånd kan ges barmhärtighetsdöden".

Hitlers mordorgie började med sinnessjuka, dödssjuka, invalider och handikappade och utvidgades sedan till miljontals judar, romer och andra "icke önskvärda" – som fick arbeta ihjäl sig eller dödades i koncentrationslägren.

Denna ohyggliga politik såldes till en början som en ekonomisk åtgärd: "De som lider av ärftliga sjukdomar belastar ekonomin och utgör därmed ett hot mot staten och samhället", sa nazidoktorn Gerhard Wagner på nazistpartiets kongress 1934. Alla statliga myndigheter måste skicka in uppgifter om obotligt sjuka patienter, och dessa uppgifter låg sedan till grund för besluten om vilka patienter som skulle dödas.

Nu har Obama-administrationen tagit de första stegen på samma sluttande plan, med sitt löfte om att fatta de "svåra besluten" om nedskärningar i transfereringsprogram som Medicare och socialförsäkringarna för att spara pengar – i ett läge när allt fler amerikaner tvingas förlita sig på dem när ekonomin sjunker allt djupare ned i depressionen. Obama är beredd att satsa tusentals miljarder dollar på räddningspaket för bankerna, och betala för det genom att slakta program som håller vanliga människor vid liv.

Låter detta som en överdrift? Ta till exempel en rapport med titeln "What Are the Potential Cost Savings from Legalizing Physician-Assisted Suicide?", alltså: Vilka kostnadsfördelar kan vinnas med en legalisering av läkarassisterade självmord? Det låter som något som kunde ha skrivits av Jeremy Bentham, eller Aldous Huxley, eller kanske nazidoktorn Karl Brandt, men det skrevs faktiskt 1998 och den ene författaren är "bioetikern" Ezekiel Emanuel, som inte bara är bror till Vita husets stabschef Rahm Emanuel utan också rådgivare till Obamas budgetchef Peter Orszag och ingår i den 15-mannagrupp som ska fastställa vilka medicinska behandlingar som ska vara tillåtna i framtiden. Den andra författaren, Margaret Battin, har förordat självmord och selektivt nekande av medicinsk behandling i andra rapporter. Paret Emanuel–Battin är egentligen bara ett eko av Karl Brandts försvar för eutanasi i Nürnbergrättegångarna: "Döden kan vara en befrielse. Döden är liv – lika mycket som födelsen. Det var inte meningen att det skulle vara mord." Men det var mord.

– Hitlerpolitiken har återupplivats av Obama-administrationen, sa Lyndon LaRouche. Det här är nazifasoner rakt av. Det är ingen hårdragning; det är ingen tolkning. Det här är en direkt kopia av hur nazisterna resonerade. Det går inte att komma bort från det. Det här är nazifasoner, och det är klart och tydligt. Vi känner till alltihop från Hermann Göring med flera på 1920-talet, och därefter med deras internationella förbindelser, med vissa Wall Street-firmor. Vi har blivit varskodda, och nu agerar vi därefter. De som ser mellan fingrarna med detta är brottslingar, för antingen visste de, eller så borde de ha vetat vad de sysslar med. De antingen visste eller borde ha vetat.

– Det här är massmord, sa LaRouche. Obama har tagit över Hitlers politik. Det finns ingen anledning att skräda orden. När Förenta staternas president har tagit över Hitlers politik, då är det dags att säga det rent ut. Det var exakt detta som jag varnade för i min webcast den 11 april. Obama har ett Nerokomplex. Obama är en ny Nero. Det är precis det vi ser. Det här är Hitlers politik som nu upprepas av Obama. Vi får inte tillåta något kompromissande. Det här måste angripas rakt på. Han har tagit över Hitlers folkmordspolitik på sjukvårdsområdet.

Förbjud HMO

Ett av verktygen för denna nazipolitik är sjukvårdsförsäkringsbranschen, med läkemedelsbolagen och de s.k. Health Maintenance Organization-bolagen i spetsen. Dessa HMO-bolag, som infördes under president Nixon, är sjukvårdens motsvarighet till elmarknadens Enron, en mellanhand som smygs in mellan läkaren och patienten för att trissa upp priset samtidigt som kvaliteten på den levererade sjukvården sjunker. Huvudsyftet med HMO-sektorn är att ta ifrån läkarna kontrollen över sjukvården, och lämna över till den stora bolag.

HMO-bolagen gör sina vinster genom att skumma av en del av kassaflödet som skulle betala patienternas behandlingar, och reducerar därmed det penningbelopp som finns tillgängligt för sjukvården. Ju mer man skär i vården, desto mer blir kvar till dem. Men pengarna är bara en sida av saken. Det egentliga syftet med detta sjukvårdssystem är att öka dödstalen genom att neka medborgarna bra sjukvård. HMO-bolagen ingår i det anglo-holländska finansimperiets folkmordsmaskineri.

Det första steget mot att få tillbaka en bra sjukvård i det här landet är att upphäva lagen som gjorde det möjligt att bilda HMO. Först när det är gjort kan lösningarna börja införas.

– Gå inte med på någon diskussion eller dialog om socialförsäkringarna och sådana frågor, rekommenderade LaRouche. Först måste vi reducera dessa försäkringsbolags kostsamma misskötsel av sjukvården, genom att avskaffa HMO-bolagen. Då undanröjer vi den största misshushållningsfaktorn i sjukvårdssystemet. HMO-bolagen gick in och tog över och ersatte Hill-Burton-systemet. Det går inte att kompromissa om det; man måste vara helt skoningslös. HMO är en parasit; det råder inget som helst tvivel om det. Det här är brottsligt, och vi måste handskas med det som ett brott.

– Vi måste få bort dem nu, annars finns det ingen chans: det blir massmord, fortsatte LaRouche. Det var det som hände under Hitler. Det fanns judiska församlingar som också sa: "Vi behöver inte gå emot det. Det kommer att gå över." Det är likadant i dag.

Samma fascistiska inställning finns hos det menageri av s.k. beteendeekonomer som Obama håller sig med, sa LaRouche:

– De måste tvingas bort. Antingen så måste de tvingas bort, eller så kommer presidenten att tvingas bort. Presidenten måste tänka igenom det valet, för det amerikanska folket kommer inte att tåla den här skiten. Det amerikanska folket kommer att säga till presidenten: "Se till att peta de där typerna, annars petar vi dig."

Imperiefascism

Denna oförblommerade offensiv för en nazistisk form av fascism borde inte komma som en överraskning, eftersom nazismen och de andra fasciströrelserna på 1920- och 1930-talet skapades av finansmännen i det anglo-holländska liberala imperiet enkom för att slå sönder nationalstaterna, och återinföra en moderniserad variant av den medeltida feodalismen. Fasciströrelserna besegrades i andra världskriget (främst tack vare FDR och USA:s industriella styrka), men finansintressena bakom Hitler och Mussolini finns kvar, och, som visas av den pågående räddningspaketcirkusen, de har fortfarande en enorm makt. Under Obama, precis som under Bush, satsar staten enorma mängder pengar på att försöka upprätthålla värdet på de fiktiva tillgångar som utgör merparten av det globala finanssystemet.

Hittills har omkring 1.300 miljoner miljarder dollar skänkts, lånats, lovats eller garanterats, i vad som upprepade gånger visat sig vara en process utan slut. Trots underskottet i den amerikanska statsbudgeten fortsätter pengarna att flöda, fortare och fortare.

Men när det gäller vanliga människors vardag är det helt andra tongångar: "Här ska det skäras ned och stramas åt." Socialförsäkringssystemet måste bantas, Medicare måste skäras ned, alla typer av utgifter måste stramas åt, får vi höra. Pengar till räddningspaketen, pengar till krigen, men ingenting till människorna – som är nationen. Detta är ren och skär fascism. Vi kör raka vägen ner i Helvetet, lockade av en råttfångare till president som, vad han än tror, kommer att ta livet av oss allihop om vi inte får honom att ändra kurs.

johnhoefle@larouchepub.com