LaRouche: Inför Glass-Steagall eller dö!

Den kris vi ser nu med Europas banker, hyperinflationspolitiken, valutakriget, krigen och nya terrorhot är en och samma process, betonar Lyndon LaRouche i sina diskussioner med medarbetare. Han pekar på att det är hela globaliseringspolitiken av finansspekulation och avveckling av Westfaliska systemet som drivits fram av bankgruppen Inter Alpha som griper in i alla dessa konflikter. Pressen på Irland att kasta in hundratals miljarder i sina banker, handlar om att hela Inter Alphagruppens makt står på spel. Om inte Irlands banker betalar sina skulder krossas Inter Alphagruppens banker. Dess flaggskepp Royal Bank of Scotland i täten har 60 miljarder euro i lån till Irland och andra britiska banker 76 miljarder till. Det är därför Irland hotas att krossas med brutala nedskärningar och folkvandring bort från den gröna ön. Vad vi ser är en brutalitet som tillhör medeltiden, med de scener vi ser i Haiti som föraning vad som väntar oss alla.

LaRouches alternativ är att krossa Inter Alphagruppen med Glass-Steagall, dvs. att vägra rädda spekulanterna i bankerna genom att skilja ut kasinot från bankernas allmännyttiga verksamheter. Varje dag som går utan Glass-Steagall i den dramatiska krisutvecklingen innebär att fler brutala nedskärningar, ökad massarbetslöshet och massfattigdom, dvs att människor redan dör i tusental och att en medeltida katastrof är på väg.

Med Lyndon LaRouches egna ord:
"Vad som begärs i utpressningen mot Irland, är ett räddningspaket för bankgruppen Inter-Alpha. Det enda rätta svaret på detta är att återinföra motsvarigheten till Glass-Steagall, punkt slut. Ingen regering, ingen nation är skyldig att rädda dessa banker. De är i knipa på grund av sitt eget lättsinniga risktagande. Botemedlet är att använda en Glass-Steagall-lagstiftning för affärsbanksverksamhet. Vi behöver banta ner dem, skära bort den döda vävnaden, de smittsamma, giftiga, farliga, ruttna delarna - skulderna som inte är värda att leva. Den komponent som motsvarar vanlig bankverksamhet ska försvaras precis som på Roosevelts tid av länders suveräna regeringar."

"Vi måste avfärda den knäppa idén att gå tillbaka till 1492-1648. Det blodiga massmord och kaos som det skulle medföra är ett brott mot mänskligheten. Om man försöker lösa ut bankerna, och raserar den westfaliska ordningen, får vi en mörkertid som ingen kan föreställa sig. De som förespråkar något sådant borde tas om hand som kliniskt sinnessjuka. Det som de förlorade vid spelbordet har de förlorat. Ingen behöver lösa ut en spelare som har förlorat. Britterna borde gå tillbaka till produktion, i stället för att leva på spel. De producerar bara kaos."