LaRouche hade rätt!

Alla finanspolitiker och finansexperter, ekonomiredaktörer och kommentatorer, som de senaste dagarna har försökt intala varandra och sig själva att ingen kunde förutse den nuvarande systemkrisen, säger egentligen bara en sak: att de definitivt borde byta jobb.

Nu skrev Nadine Oberhuber i Frankfurter Allgemeine Zeitung söndagen den 21 september, i en artikel med rubriken "Undergång eller räddning", om ett scenario som cirkulerar bland ekonomer enligt vilket "härdsmälta hotar i systemet. Processen började för länge sedan och går inte längre att stoppa. När finanssystemmotståndaren Lyndon LaRouche gick ut med denna tes skrattade alla. Men nu är det också ansedda ekonomer som säger det."

Jag vågar mig på ännu ett scenario: de som skattade kommer snart att sluta skratta, om de inte redan har satt skrattet i halsen. Fru Oberhuber kan dessutom behöva lite grammatikundervisning, eftersom hon använder sättsadverbet "också" fel. Lyndon LaRouche räknas nämligen i hela världen bland personer som vet något om den reala ekonomin som den allra mest ansedda ekonomen, som faktiskt har träffat rätt med alla sina prognoser, medan alla frihandelns försvarare har varit helt ute och cyklat.

Till skillnad från marknadsliberalismens ideologer gör LaRouche inte sina analyser genom att titta i teblad, utan använder en vetenskaplig metod som går tillbaka till Leibniz, Riemann och Carey. För övrigt rekommenderas fru Oberhuber och alla andra att se Lyndon LaRouches internetkonferens från den 25 juli 2007, www.larouchepac.com, där han tre dagar före bolånekrisens utbrott i USA korrekt förutsåg finanssystemets framtid.

Jag står gärna till tjänst med ytterligare upplysningar.