LaRouche gav brittiska imperiet stryk

Det brittiska imperiets intressen har fått allvarligt stryk tack vare Lyndon LaRouche, och de vacklar nu på grund av effekterna av dessa oväntade strategiska bakslag. Under den senaste veckan har Obamas misslyckande, att genomdriva det av London skapade barmhärtighetsmordsprogramet, vilket har lindats in i den så kallade sjukvårdsreformen, gått som en chockvåg genom brittisk media och hela det brittiska politiska etablissemanget. Detta har tvingat dem att lansera ett desperat försvar för det brittiska offentliga sjukvårdssystemet och dess dödspanel NICE, vilken är förlagan till Obamas tilltänkta dito.

Som en äldre amerikansk underrättelsekälla berättade för EIR den 14 augusti: "Den brittiska eliten har plötsligt påtvingats betydande strategiska förluster genom den massiva och stadigt ökande revolten i USA: s befolkning gentemot Obamaadministrationen. De såg sig därför tvingade att lansera ett kraftigt försvar för deras eget misslyckade sjukvårdssystem som deras sista chans att rädda deras Obama-projekt. Själva huvudpoängen är att London nu tappar greppet över Obama och Vita Huset, vilket verkligen är en stor sak med tanke på hur mycket de har investerat i denna reform och i Obama."

LaRouche är den skyldige

Den största enskilda orsaken till denna hysteri bland den brittiska eliten är det faktum att Lyndon LaRouche har öppet blivit utpekad som själva katalysatorn i revolten mot Obamaadministrationens försök, att påtvinga den amerikanska befolkningen ett barmhärtighetsmordsprogram i bästa Hitlerstil. Det var i och med en kongressledamots distriktsmöte i Romulus i Michigan den 6 augusti, då LaRocuherörelsens affisch, föreställande Obama med en Hitlermustasch och med undertexten "I've changed", som revolten började synas i dagspressen i både USA och runt om i världen.

I takt med att den senaste veckans protester vid andra kongressdistriktsmöten har ökat i omfattning så har fler och fler amerikanska och internationella media börjat publicera intervjuer med aktiva inom LaRoucherörelsen. Washington Post gick så långt att de vågade intervjua EIR: s chefredaktör Nancy Spannaus, där hon uttryckligen förklarar både LaRouches kritik av Obamas sjukvårdsreform och rörelsens alternativ till reformen.

Dagen efter så genomförde en tämligen hysterisk reporter från BBC en direktsänd intervju med LaRouches nationella taleskvinna, Debra Freeman, där Freeman gick ut med en frontalattack på det brittiska hälso- och sjukvårdssystemet och dess folkmordslika galenskap.

LaRouches väldokumenterade fördömande av Obamaadministrationens plan att skapa dödspanelen IMAC (Independent Medical Advisory Council; "dödspanelen"), baserat på Hitlers T4-program från 1939 för barmhärtighetsmord, har nu tagits upp av ledande politiker bland Republikanerna. Bland dem finns bl.a. minoritetsledaren i representanthuset John Boehner, för detta Alaskaguvernören och vicepresidentkandidaten Sarah Palin, den konservative politiske kommentatorn Patrick Buchanan och ett antal mindre kända kolumnister, bloggare och aktivister.

En äldre verksam politiker berättade för EIR att det Republikanska partiet, vilket har varit i desperat behov av att omgruppera sig efter valförlusterna 2006 och 2008, har tagit intryck av LaRouches attacker på Obamas svindel till sjukvårdsreform och studerat dokumentationen av denna. Slutsatsen de drog var att LaRouche hade helt rätt och de hoppade därför på tåget. Under förra veckan, enligt politikern, hade varje fraktion inom GOP (smeknamnet på Republikanerna; "The Grand Old Party" - Övers. anm.) plockat upp LaRouches budskap, så till den grad, att en desperat Karl Rove såg sig nödgad att hoppa in debatten för att varna Republikanerna att de höll på att förlora kontrollen över frågan till LaRouche.

Ovan på detta så har en större skara av journalister och andra med kopplingar till Demokratiska partiet, från David Greider från The Nation, via New York Times Frank Rich och kulturskribenten Eli Siegel till Arianna Huffington, sällat sig till motståndarskaran till Obamas och dennes sjukvårdsreform. De anklagar honom för att både ha slutit smutsiga avtal, bakom lyckta dörrar, med både läkemedelskartellerna och försäkringskartellerna och för att vara en korporativist d.v.s. en fascist.

Faktum är, att källor i Vita Huset har läckt ut till media, några av detaljerna i dessa avtal, vilka under de senaste veckorna har slutits mellan PhRMA (The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, alias den största lobbyistorganisationen för läkemedelsföretagen i USA - Övers. anm.), grupper inom industrilobbyn och presidenten, vilket har spätt på den så kallade "vänsterrevolten" mot Obama.

Det som LaRouche började med den 11 april 2009, med att i sin webcast varna för Obamas grava Nerokomplex, har nu utvecklats till en bred revolt bland befolkningen. På ytan ter sig revolten kretsa kring Obamas fascistiska sjukvårdsreform men den bakomliggande faktorn är att den amerikanska befolkningen är trötta att administrationen köper ut Wall Street på skattebetalarnas bekostnad. Detta har lett till massiv arbetslöshet, tvingat folk att gå från sina hem eftersom de inte har haft råd att betala av lånen och att i princip varje delstats samhällsfunktioner kollapsar, inkluderat skolor, sjukhus och kollektivtrafik.

Herr President, till saken hör...

Efter att Obama först hade ställt in alla sina planerade offentliga distriktsmöten, så bestämde sig Vita Husets spindoktorer i förra veckan att presidenten måste skickas ut för att rädda sin redan dödsdömda sjukvårdsreform. En serie av  väldigt styrda "offentliga" distriktsmöten blev således arrangerade för att ge presidenten möjligheten att ljuga så att hans tunga blev blå. Obama misslyckades med sitt försök att övertyga det amerikanska folket att han inte tänker skapa de "dödspaneler", som ska begränsa sjukvården vissa.

Samtidigt som Obama under sina besök i New Hampshire, Montana och Colorado framförde väl förbereda lögner till en övervakad publik, så lade källor, inne i Vita Huset, fram en helt annan historia för EIR. Faktum är att Vita Husets sjukvårdsrådgivare, från stabschefen Rahm Emanuel till chefen över budgetavdelningen Peter Orszag och Rahms bror Ezekiel, som f.ö. är en ledande förespråkare för barmhärtighetsmord, har hotat och försökt sätta munkavle på kongressledamöter. Rådgivarna har sagt till dem att den enda frågan som inte är förhandlingsbar är presidentens plan att utforma en självständig styrelse, vilken ska sätta fasta begränsningar på sjukvårdens tjänster och utbetalningar. Det är just de planer på en dödspanel, vilka presidenten har sagt sig skrinlägga, som Vita Huset insisterar på att de är icke förhandlingsbara.

En äldre amerikansk underrättelsekälla verifierade dessa redogörelser från kongressen och förklarade att presidenten har sålt in sig på behovet av massiva nedskärningar. "Utköpen av bankerna kan komma att kosta 24 000 miljarder dollar, vilket kräver budgetnedskärningar för att minska den Federala skulden. Både finansminister Timothy Geithner och Vita Husets ekonomiske rådgivare Larry Summers har lovat kineserna, och andra större ägare av USA: s statsskuld, att det kommer att bli massiva nedskärningar för att reducera skulden. Så vida de inte får sin självständiga panel, för att införa allvarliga nedskärningar inom sjukvårdens tjänster och utbetalningar, så kommer de inte att lyckas. Detta är vad presidenten tror på, för tillfället. Sjukvården är bara en del av det övergripande nedskärningsprogrammet, vilket de nu försöker få till stånd."

Nedskärningsprogrammen är dömda att misslyckas, vilket kommer att göra att de nästa stora frågorna som Obamas kontrollörer i London måste brottas med är: När kommer de att fälla avgörandet att presidenten är bortom räddning och vilket kommer att bli deras nästa drag? För tillfället så vacklar de på grund av ett allvarligt nederlag på en viktig krigsfront, ett nederlag som de nu identifierar med namnet "LaRouche".

Detta var ett utdrag ur Jeffrey Steinbergs artikel  i EIR den 21.8 2009. Läs hela artikeln på engelska här