LaRouche fyller 90 år, men siktet är på framtiden!

Ur Ny Solidaritet nr 2/2012 läs artikeln som pdf på sid 8:
Lyndon LaRouche fyller 90 år den 8 september. Han har vigt sitt liv åt att ställa de stora frågorna om mänskligheten och arbeta för att försöka besvara dem.

I hela sitt vuxna liv har han kämpat för att lyfta de fattiga nationerna i världen ur deras fattigdom genom sina kampanjer för att få USA att föra en anti-imperialistisk politik. Redan som 23-årig amerikansk soldat i Indien i slutet av andra världskriget såg han hur brutalt britterna behandlade indierna. Samma brittiska imperium som USA var allierat med i kampen mot fascismen och nazismen behandlade människor sämre än djur. Detta formade mycket av hans passion för att bekämpa denna imperialism och allt som den står för moraliskt, politiskt, ekonomiskt, filosofiskt, vetenskapligt och kulturellt. Oförtröttligt fortsätter han även vid 90 års ålder att varje dag vägleda och inspirera alla människor i USA och övriga världen som har förmånen att kunna ta del av hans idéer för en ny, rättvis ekonomisk världsordning. LaRouche bevisar med sitt eget liv: Man får verkligen mer tid när man har något viktigt att uträtta!

LaRouches syn på rymden och framtida generationer:

Kvinnan på Mars

LaRouches idéer är poetiska. Inför presidentvalet 1988 inledde han sin halvtimmeslånga TV-annons (som sågs av miljontals amerikaner på bästa sändningstid) med en fingerad första nyhetssändning från den första staden på Mars. Rubriken han hade valt var "Kvinnan på Mars", en anspelning på den berömda filmen "Kvinnan på månen", gjord 1929 av Fritz Lang i samarbete med den tyske rymdforskaren Hermann Oberth, som handlade om rymdfärder. I LaRouches TV-annons hörs studioreportern fråga: "Är ni med oss, dr Gomez?"
Långt ut i rymden, miljontals kilometer därifrån, svarar en kvinna: "Ja, John. Jag har nyheten ni har väntat på. Sedan fem minuter tillbaka fungerar våra klimatsystem helt stabilt. Människan har nu fått sin första permanenta koloni på Mars."

Som LaRouche sa i TV-annonsen 1988: ett barn som föds idag kan bli den där kvinnan på Mars.

Tre målsättningar för USA:

(Ur LaRouches valprogram inför presidentvalet 1984)

Det är samhällets, inklusive myndig-heternas, uppgift att se till att alla, i synnerhet ungdomarna, ges en möjlighet att leva sina liv i full tillförsikt om att det faktum att de har levat kommer att betyda något för nu levande och kommande generationer. Vi uppnår det bland annat genom att sörja för individens utbildning och andra möjligheter till kulturell utveckling. Vi uppnår det bland annat genom att värdesätta och försvara det goda som individen bidrar med, till gagn för nu levande och kommande generationer. Vi uppnår det genom att sätta upp mål för nationen, målsättningar av typen Kennedys månprogram, som gör att ungdomar kan se fram emot ett 40-årigt yrkesliv där det yrkesval de gör idag är ett säkert val ...

Det finns tre målsättningar som kan väljas ut som utmärkta exempel på den politik som bör beslutas om nu.

1. Eftersom vi antingen redan förfogar över den teknik som behövs för att utrota fattigdomen på den här planeten, eller snart kommer att göra det, bör USA:s bidrag till den målsättningen, såväl inom det egna landet som i sin utrikespolitik, ha en hög prioritet för den kommande administrationen.

2. Vi får hoppas att vi om ca 40 år inte bara kommer att vara duktiga på att förhindra krig, utan att vi då också har utvecklat de kulturella förutsättningarna mellan nationerna för att säkerställa varaktig fred på hela den här planeten. Detta måste vara den långsiktiga målsättningen för USA:s utrikespolitik på alla områden.

3. Ny teknik som nu är under utveckling ger människan möjlighet att grunda en permanent koloni på Mars av en stads storlek redan om 40 år. Det är människans tydliga bestämmelse att utforska och kolonisera rymden. Utforskningen av rymden är inte bara till nytta för oss på mångahanda och oförutsägbara sätt, utan den mobilisering av den tekniska framstegstakten som måste till för att lyckas med denna uppgift säkerställer också högsta möjliga tillväxttakt för ekonomin per capita på Jorden.

Låt oss alltså besluta oss för att alla barn och ungdomar i vår nation, på frågan om hans eller hennes liv som vuxen kommer att betyda något för mänskligheten, ska kunna svara med tillförsikt att detta liv kommer att bidra till att dessa tre målsättningar ska kunna uppnås. Varje ung människa ska ha rätt att kunna säga med tillförsikt:

- Mitt liv kommer att vara viktigt för mänsklighetens nu levande och kommande generationer.

I ett välordnat sakernas tillstånd har varje individuellt liv en sådan potentiell betydelse, och varje individ kan vandra lycklig genom livet, i trygg förvissning om att det är så.