Kesha Rogers seger i Texas för upp Obamas avsättning på agendan

Om Scott Browns seger i senatsvalet i Massachusetts den 19 januari var en "tankeställare" för Obama-regeringen, som visade att det amerikanska folket har vänt sig emot dess fascistiska och konstitutionsstridiga politik, så bekräftade LaRouche-demokraten Kesha Rogers' tydliga seger i provvalet i Texas 22:a kongressvalkrets den 2 mars det som LaRouche förklarade i slutet av förra veckan: att Obama står inför sitt eget Idus Martii.

Med sin seger i det demokratiska provvalet skickade Rogers, en ledande person i LaRouches ungdomsrörelse, ett klart och tydligt budskap till Vita huset och dess kontrollanter i det brittiska imperiet: Ni kommer inte att sitta kvar länge till!

Rogers' kampanj hamrade obevekligt på ett enda ämne – att president Obama måste avgå, antingen självmant eller genom att han blir avsatt. Hans angrepp på nationen – hans avveckling av rymdprogrammet; hans försök att driva igenom en fascistisk, dödligt farlig "sjukvårdsreform"; hans ändlösa räddningspaket för bedragarna på Wall Street, tillsammans med budgetnedskärningar som kommer att öka dödstalen bland den ökande antalen fattiga och arbetslösa, de äldre, och de sjuka – kan inte tolereras.

Medan partiapparaten gav sitt stöd till Rogers' medtävlare, och vägrade tro på att någon demokrat skulle lyssna på hennes argument mot Obama, så fick hon höra från den vanliga kören av skeptiker och nejsägare att LaRouches krav på Obamas avgång "inte var genomförbart".

Uppenbarligen var väljarna redo för det "ogenomförbara", eftersom 53 procent röstade på Rogers. De har väntat på att någon skulle visa ledarskap, och "säga det osägbara", eftersom lidandet som uppkom under Bush-Cheneys styre har blivit värre under Obama, fler och fler förlorar sina jobb och vräks från sina hem, och hoppet om att det ska bli bättre är som bortblåst. Vädjandena från Obamas försvarare att "ge honom mer tid" avvisades, när väljarna lyssnade på Rogers som sa att problemet inte är brist på tid, utan att Obama styrs av samma finansintressen kopplade till Londons City och Wall Street som står bakom politiken som har orsakat allt elände och hopplöshet.

Rogers fick sin jordskredsseger (hennes motståndare som stöddes av partiapparaten fick bara 27 procent; en tredje kandidat fick 20 procent) av en befolkning som inte är helt säkert på vad den vill ha, men är säker på vad den inte vill ha – Obama i Vita huset!

"Rädda Nasa: Avsätt Obama!"

Rogers' kampanj tog fart när presidenten uttalade sin avsikt att skrota Nasa genom att skära ner anslagen till bemannade rymdfärder till månen och Mars. Rogers hade betonat att bemannade rymdfärder är den typ av "vetenskapsmotor" som är väsentliga för att ta sig ur den post-industriella kollaps som kännetecknat USA sedan mitten av 1960-talet, och Obamas besked gav en ytterligare skjuts åt hennes kampanj för att avsätta presidenten.

Texas 22:a kongressvalkrets omfattar Johnson Space Center (JSC), Nasas högkvarter för utbildning och operativ styrning av det amerikanska rymdprogrammet. Staden Houston och det omgivande området har gynnats enormt av arbetet på JSC, inklusive dess "spinoffs" inom medicin och datorteknik. Att presidenten var beredd att på eget bevåg, utan kongressens samtycke, avveckla det sista kvarvarande området av amerikanska vetenskapligt framsteg och innovationer, var det som rågade måttet för många som fortfarande inte hade gett upp hoppet om Vita huset.

Rogers och hennes kampanjteam var snabba att tillverka en enormt stor banderoll, och skyltar med illustrationer av rymdskytteln, och ett enkelt budskap: "RÄDDA NASA, AVSÄTT OBAMA, RÖSTA PÅ KESHA". Kampanjarbetarna syntes överallt, vid vägkorsningar och motorvägarsöverfarter där hundratusentals Houstonbor passerar varje dag; de gick från dörr till dörr inte bara i områdena runt Nasa-anläggningen, utan också i de förfallna f.d. medelklass- och fattiga områden i Fort Bend County där de "bortglömda männen och kvinnorna" kämpar för att överleva; och Rogers själv besökte ålderdomshem där de äldre har lämnats för att dö, utom synhåll, och delade med sig av sin smittande optimism, bland annat genom att sjunga för dem tillsammans med andra organisatörer och förklara för dem att hon inte kommer att tillåta att "Obama-care" mördar dem.

När Rogers deltog på de "vanliga" demokratiska klubbmötena var det uppenbart att de som ledde dem var helt omedvetna om den uppvällande vreden och t.o.m. hatet mot Obama-regeringen, från väljare som de hoppades kunna ha under kontroll. När Rogers presenterade sig som en "LaRouche-demokrat som ställer upp på programmet att avsätta Obama och genomföra LaRoucheplanen för amerikansk och global ekonomisk återhämtning", blev de förbluffade. Även de som höll med Rogers' program tog henne åt sidan och viskade, med röster som darrade av rädsla, "Det där får man inte säga offentligt".

Men Rogers brydde sig inte om klubbarnas stöd. Hennes medtävlare däremot följde henne i spåren och fjäskade för partiledningen genom att presentera sig som "kandidaten i det här valet som inte vill avsätta Obama". ...

Mod och fantasi

Rogers' seger visar att LaRouches ungdomsrörelse (LYM) börjar leva upp till sitt löfte om att erbjuda nationen en "ny generation ledare", återuppliva den amerikanska revolutionens världshistoriska tradition och ta tillbaka nationen från London Citys och den brittiska kungafamiljens folkmördare, som har ökat sina angrepp mot nationen och dess folk genom sin nickedocka, Obama.

Segern visar också att det amerikanska folket är berett att respndera på riktigt ledarskap. De som, i likhet med hennes förlorande medtävlare, hävdade att väljarna inte kan ha varit medvetna om vad de gjorde, visade upp en arrogans som bara retade upp väljarna ännu mer mot Obama-försvararna och partiledningen. Väljarna visste exakt vad de gjorde när de röstade på Rogers. De inspirerades av hennes mod, och många frågade, hoppfullt: "Kommer du verkligen att göra det du säger? Kommer du verkligen att arbeta för att avsätta presidenten?"

De aktiverades ytterligare av hennes kompromisslösa budskap. Rogers sa till dem: "Nu har du din chans att förändra historien, att ta tillbaka landet från dem som håller på att förstöra allt som vi håller kärt. När vi har avsatt Obama kommer vi att genomföra LaRoucheplanen, med globala Glass-Steagall-regler som sätter stopp för spekulationen, och tillräckliga anslag till månen-Mars-programmet som vetenskapsmotorn bakom löftet att bygga den moderna infrastruktur som nationen behöver".

Och väljarna responderade, vilket bevisade att Percy Bysshe Shelley hade rätt när han sa att i tider av stora kriser kommer mod och fantasi att besegra omoralisk skepticism och feg pragmatism.

Något som spär på Obamas huvudvärk: Två andra LaRouche-demokrater, som kampanjar för hans avsättning, ställer upp i val till kongressen: Summer Shields i Kaliforniens 8:e kongressvalkrets, mot representanthusets talman Nancy Pelosi (8 juni); och i Massachusetts 4:e kongressvalkrets utmanas "Bailout Barney" Frank av Rachel Brown (14 september).