Kung Midas och Guldet

Enligt en grekisk saga skulle kung Midas få en önskan uppfylld av guden Dionysos. Den girige kungen önskade att allt han rörde vid skulle förvandlas till guld. Kung Midas blev mycket glad över att bli världens rikaste man, för stenar och träd förvandlades till guld när han rörde vid dem. Men även hans mat blev till guld när han rörde vid den. När han skulle krama om sin kära dotter förvandlades hon till en guldstod. Det gick upp för honom att gåvan i själva verket var en förbannelse som njutningens gud hade skänkt honom.

Många kommer att säga "Men jag känner till den historien!" Min fråga är: Varför har du inte förstått dess visdom?

Liksom för kung Midas har för oss tryckpressens gåva förvandlats till sedelpresssens förbannelse. Regeringar trycker biljoner och åter biljoner dollar och andra valutor. På finansmarknaderna skapas finansvärden för tusentals biljoner. Men vi kan inte ge vård till dem som behöver och när de behöver, vi kan inte ge mat till alla miljoner svältande barn, och vi kan inte skapa produktiva meningsfulla jobb och bygga bostäder till kommande generationer. Samhällen och deras infrastruktur ruttnar och förfaller, arbetslösheten ökar i samma takt som hopplösheten.

Det brittiska imperiets monetaristiska filosofi har tagit över världens ekonomiska system: människans tillvaro grundas på att söka njutning och undvika lidande i de mest primitiva former, människoliv värderas i pengar och nytta. Och när detta konstlade värde faller blir människans existens onödig och meningslös. Nazisterna finslipade denna ideologi i sina "barmhärtighetsmord" på gamla, handikappade och kroniskt sjuka och i arbets-och dödslägren.

Efter kriget sade världen: "Aldrig mer!" Men det fanns ett litet problem. Ormen som födde nazismen, det brittiska imperiet, med sin filosofi och makt, fanns kvar. USA:s president Franklin Roosevelt, som såg det som nästa stora uppgift efter kriget att bli av med det brittiska imperiet, dog för tidigt 1945, och problemet stod kvar.

Den amerikanska republiken såsom Lyndon LaRouche förstår den är det bästa bekämpningsmedlet mot detta sataniska kreatur. Med hjälp av den amerikanska konstitutionen kan ett nytt kreditsystem skapas, i stället för det penningsystem vi har i dag där privata intressen har makt över nationer genom sin makt över pengar och finanser. I ett kreditsystem kan inte en enda dollar eller krona skapas utan att ha en koppling till en förbättring av hela samhällets fysiska produktionsförmåga. På detta sätt kan man globalt bygga ett internationellt valuta-och kreditsystem baserat på ett humanistiskt synsätt, så som vi förklarar i denna tidning. Därför är kampen i USA mot imperiepolitiken så viktig for oss. Det betyder inte att vi sitter och väntar på resultatet av kampen utan vi bidrar till det.

Kung Midas lyckades till slut bli kvitt den dionysiska förbannelsen genom att tvätta sig i floden Paktolos. Kan vårt sam¬hälle göra detsamma?! I så fall finns bara LaRouches rena källor att söka sig till!

Välkommen!

hussein@nysol.se