Monstret från Lissabon vill avskaffa demokrati och civilisation i Europa

Kräv folkomröstning om EU:s nya grundlag "Lissabonfördraget"!

"Vi är den enda organisationen som kan ge befolkningen hela bilden - vad Lissabonfördraget och Bloombergkampanjen innebär, i sammanhanget av den hyperinflationistiska världsfinanskollapsen."
Helga Zepp-LaRouche, ledare för LaRoucherörelsen i Europa och ordförande för det tyska partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet - BüSo, i en intern strategisk diskussion om hur vi ska stoppa EU:s nya grundlag

"Ärligt talat önskar jag mig inte enbart ett kontinentalt Europa, utan Englands oerhörda fädernearv, och utan de till England knutna skandinaviska ländernas. Inte heller skulle jag vilja förlora Spanien, som är skeptiskt mot förtrupperna. ... Att ha England med vore inte illa: På många sätt är London redan där vi skulle vilja vara. Det vore inte illa om England, med sin erfarenhet av ekonomiska reformer, fanns med i euro-staternas råd. ... Därför föredrar jag att gå långsamt fram, att smula sönder suveränitetssmulorna lite i sänder, och undvika plötsliga omsvängningar från nationell till federal makt. ... Jag tror inte på federalt envälde, eftersom vår globaliserade värld är post-hobbesiansk."
Giuliano Amato, nu inrikesminister i Italien och en av de viktigaste upphovsmännen bakom Lissabonfördraget1

I SVT:s "Ordförande Persson" erkände Sveriges före detta statsminister och välfärdsslaktare hur EU styrs. Förutom att se Göran Persson slicka folkmördaren och storlögnaren Tony "Saddam kan anfalla Europa inom 45 minuter" Blair i röven över telefon, kunde TV-tittarna höra Persson skrocka över hur Storbritannien och Frankrike i inofficiella möten före de officiella ministerrådsmötena hjälptes åt att tvinga på Tyskland olika förslag. "Helmut Kohl var vid ett tillfälle så arg att han åt hela tallrikar med smör", sa slaktaren från Katrineholm.

Vår internationella rörelse,2 som ekonomen Lyndon LaRouche startat och leder, befinner sig i krig med den internationella finansoligarkin över hur den rådande finanskrisen ska lösas. Skulderna i världsfinanssystemet kan inte betalas, i synnerhet inte utan att vi accepterar att levnadsstandarden för merparten av Europas och USA:s befolkning sänks till den så kallade tredje världens nuvarande nivå. Vi med LaRouche i spetsen förordar att Franklin D. Roosevelts metoder ska användas; våra motståndare menar att skulderna ska betalas - kosta vad det kosta vill.

EU-diktat eller ett Europa med fria länder som samarbetar?

EU:s nya grundlag, som sofistiskt kallas fördrag eftersom den överväldigande majoriteten av Europas befolkning inte vill att EU ska bli en stat, kommer om den godkänns av Europas nationella parlament att ge EU den lagstiftande, verkställande och dömande makten. EU blir en federal stat, i stället för en federation av suveräna länder.

Det senare var den nuvarande franska femte republikens grundare president Charles de Gaulles med fleras koncept för den Europeiska gemenskapen, EG. De Gaulle menade att Storbritannien inte skulle släppas in i Gemenskapen. I linje med dess karaktär och tradition skulle det i sådant fall styra Europa i en imperialistisk riktning, vilket vi nu ser ske.

Efter att de Gaulle var ur vägen släpptes Storbritannien in i EG.

Efter det kalla krigets slut, i och med Berlinmurens fall, utnyttjade Margaret Thatcher och hennes franske knähund Mitterrand den brittiska närvaron i EG till att tvinga Tyskland att ge upp sin suveränitet, i synnerhet sin D-mark, som ett pris för att man "tillät" Tyskland att återförenas. Denna process kallas i folk(rättslig)mun EU eller Maastrichtfördraget.

Om det nya EU-fördraget, som skrevs under av stats- och regeringscheferna i december förra året i Lissabon, Portugal, godkänns av parlamenten i alla EU:s medlemsländer och i den irländska folkomröstningen kommer EU från och med januari 2009 att bli vad Robert Cooper, Javier Solanas3 högra hand, kallade det största imperieprojektet sedan romarriket.4

Vi kan dräpa Lissabonmonstret!

EU:s föreslagna nya grundlag - Monstret från Lissabon - har ratificerats (godkänts) av flera länders parlament, exempelvis i nyckellandet Frankrike (vars folk sa nej till eländet i en folkomröstning 2005). Det andra nyckellandet i EU-samarbetet är Tyskland. Monstret planerar att rusa igenom tyska förbundsdagen i maj i år. Sverige väntar som vanligt på att se åt vilket håll vinden blåser innan man enligt planen ratificerar i november.

Vår rörelse mobiliserar för fullt för att dräpa monstret innan det går igenom i alla parlamenten och får laga kraft. Helga Zepp-LaRouche leder striden, i samarbete med Tysklands andra ledande experter på EU, och vi massorganiserar med flygblad och offentliga möten i förbundsrepubliken. För att läsaren ska förstå hur detta fördrag kan stoppas i Sverige och andra länder rekommenderar vi ett flygblad skrivet av Helga Zepp-LaRouche, som delas ut i miljonupplaga i Tyskland. Den växande svenska oppositionen mot monstret, bland annat inom facket, som för övrigt kommer att i princip avskaffas som politisk faktor när den svenska grundlagen och statsskicket i övrigt sätts ur spel i januari 2009, ges här chansen att lära av en expert på politisk förändring hur slipstenen ska dras i en kamp för nationernas räddning.

Folkomröstning så fort som möjligt

Helgas hänvisning till den tyska grundlagen (se flygblad) är relevant för Sverige. Om makten att lagstifta flyttas från Sveriges riksdag till EU-rådet5 så försvinner inte bara den tyska grundlagen utan även den svenska. I nuläget utgör dessa urkunder ett visst skydd för Europas befolkning, ett skydd som en skuldindrivningskåt finansoligarki inte kan acceptera. Eftersom exempelvis Sveriges folk inte skulle acceptera att man helt sonika sa att "Wallenbergarnas överordnade i Londons City och Wall Street kräver att vi dödar av en del av Sveriges befolkning då vi inte har råd med välfärd längre, så handelshinder som pensionärer, arbetslösa och så vidare måste dö. Kan vi ta bort allt tal om det allmännas ansvar för befolkningen från regeringsformen?"6 så säger man i stället "europeisk integration", "samarbete", "fria marknader", "demokrati".

EU-versionen av demokrati är så indirekt att den faktiskt ligger närmare DDR:s7 än Sveriges gällande grundlag. Ju förr vi folkomröstar om den här grundlagsändringen, desto större effekt har det på att dräpa monstret.8 Då denna grundlagsändring innebär att grundlagen i princip avskaffas krävs endast några dussin riksdagsledamöter för att genomdriva en folkomröstning.

Ett abrupt slut på EU-fantasin om ett europeiskt imperium öppnar dörren för en seriös diskussion om hur vi ska återuppbygga världen efter årtionden av finansiell inkompetens. LaRouches nya finanssystem, det nya Bretton Woods, fysiskt uppbackat genom byggandet av en världsomspännande landbro, är det enda förslaget som finns på bordet i nuläget.

Låt oss bygga världens framtida fred med infrastruktur, finansierad av världens folk genom deras regeringar, precis som Franklin D. Roosevelt avsåg när han dog så olägligt i april 1945.

 1. Intervjuad av Barbara Spinelli i italienska La Stampa den 12 juli 2000
  ljög Amato om syftet med den europeiska unionen, men han förklarade sin
  vision för framtiden (se citatet ). Spinelli utmanade honom då: "Den
  värld du beskriver verkar snarare för-hobbesiansk. Den verkar föregå
  nationalstaten."

  "Och varför inte gå tillbaka till tiden före Hobbes?"
  svarade Amato. "Medeltiden uppvisade en mycket rikare mänsklighet och
  en mångfald i identitet som kan vara en förebild idag. Medeltiden är
  vacker: Den kan ha sina politiska centra, utan att helt förlita sig på
  något. Den är bortom nationalstatens gränser. Nu, liksom då, dyker
  nomader åter upp i våra samhällen. Även nu har vi makter utan
  territorier. ... Utan självständiga stater kommer vi inte att ha
  totalitarism. Demokrati behöver ingen överhöghet."

 2. I Sverige mest känd under namnet EAP.
 3. EU:s talesman i utrikesfrågor och före detta NATO-chef.
 4. Robert Cooper, artikeln "The Post- Modern State" i "Reordering the
  World: The Long-Term Implications of September 11", Foreign Policy
  Centre, London 2002.
 5. ... och de andra ministerråden, kommer i praktiken den i Rådet inkorporerade kommisionen att med dålig demokratisk legimitet tillsammans med en EU-president - kanske, ve och fasa, Irakkrigstony Blair - att styra EU:s provinser, regioner, som en kejserlig övermakt. (EU-kommisionen får som bekant inte den formella makten att lagstifta, i och med Lissabonfördraget, även om illasinnade redaktörer förmått tidigare publicerade versioner av den här artiklen att avge det intrycket. Jag har då aldrig skrivit något så dumt.)
 6. Se Regeringsformen 1 kapitel 2§. Den försvinner till exempel om monstret ratificeras.
 7. EU-anhängaren Angela Merkels gamla hemland "Deutsche Demokratische Republik".
 8. Vi mobiliserar över hela Europa för att ta död på rackarn. En omedelbar
  folkomröstning, där Sveriges folk säger nej till DDR-demokrati och
  "fria" människomarknader, skulle vara av världshistorisk relevans.