Kraftsamling på Kinas Belt & Road Forum: "Vägrarfronten" i Europa luckras upp

40 statsledare och ledare för internationella organisationer på det andra Belt & Road Forumet.

Den 18 april 2019, inför det andra Belt & Road Forum i Peking, publicerade Beijing Review, Kinas ansedda, engelskspråkiga veckotidning, en artikel av Helga Zepp-LaRouche med rubriken "Vägar till väst – Geopolitiska glasögon gör det omöjligt att se lösningarna". Schillerinstitutets internationella ordförande skrev där:

"Etablerade medier och politiker i väst har i flera år valt att till största delen ignorera det Belt & Road Initiative som Kinas president Xi Jinping lanserade 2013. Initiativet, bestående av Sidenvägens ekonomiska bälte och 2000-talets maritima Sidenväg, tar effektivt itu med infrastrukturbehoven i utvecklingsländerna, som länderna i väst helt enkelt inte låtsades om.

Men plötsligt gick det upp för det västerländska etablissemanget att Kina inte bara var i gång med att bygga en enorm massa järnvägslinjer, hamnar, broar, kraftverk och industriparker i Asien, Afrika och till och med i delar av Europa, utan att den minskning av fattigdomen som Kina ställde i utsikt också väckte en aldrig tidigare skådad framtidsoptimism. (...)

Ur universalhistoriens synvinkel är denna ökande integration av infrastrukturen, som en grundförutsättning för industri- och jordbruksutveckling för alla, både självklar och organisk. Men det har retat upp det gamla, nyliberala paradigmets krafter i Europa, som hellre anklagar Kina för att försöka splittra Europa, än reflekterar över konsekvenserna av sin egen politik."

Att invigningen av det andra Belt & Road Forum den 25 april skedde i närvaro av 37 stats- och regeringschefer och företrädare för mer än 150 länder borde slutgiltigt ha tagit udden av alla svartmålningar av detta storslagna initiativ. Och mer än så, Belt & Road och detta Forum är de synliga tecknen på att en ny världshistorisk epok randas, den som Lyndon och Helga LaRouche förutsåg för flera decennier sedan och som de outtröttligt arbetat för.

Detta är något som, till det geopolitiskt sinnade västliga etablissemangets stora fasa, har gått upp för allt fler regeringar i Europa och övriga världen. Det visade sig också tydligt i samband med Belt & Road Forum. Några exempel:

"Ett fantastiskt infrastrukturprojekt"

Grekland skickade en delegation på hög nivå, ledd av premiärminister Alexis Tsipras och utrikesminister Giorgios Katrougalos. De tecknade en överenskommelse om bilateralt samarbete på områdena energi, samfärdsel, telekommunikationer och finanser. Detta var Tsipras tredje besök i Kina, och följde på Greklands officiella inträde i Kinas samarbetsmekanism med länder i Central- och Östeuropa, det såkallade 16+1-samarbetet, som därmed blev 17+1.

Inför avresan till Peking konstaterade utrikesminister Katrougalos i en intervju för Xinhua att de båda länderna har utmärkta bilaterala förbindelser. Katrougalos talade särskilt varmt om det kinesiska rederiet Coscos investeringsprojekt i hamnen i Pireus, som också omfattar planer på en utbyggnad av hamnens infrastruktur. Han sa också att de kinesiska investeringarna även har en social betydelse, i och med att de hjälper kommunerna i det omgivande området att överleva finanskrisen som de tampats med de senaste tio åren.

Vad gäller den vidare innebörden av Belt & Road-initiativet sa Katrougalos att Kinas planerade byggprojekt i drygt 60 länder från Guangzhou i östra Kina till Venedig visar hur länder kan samarbeta för att bygga en framtid som ger ekonomiskt välstånd till alla. Han sa att Greklands uppgift är att tjäna som en bro mellan Europa och Kina genom att lägga vikt vid de intressen som man delar – nämligen multilateralism, fredliga relationer och respekt för folkrätten.

Italien. Den italienska premiärministern Giuseppe Conti reste också till Belt & Road Forum i Peking. När mötesförhandlingarna var avslutade hade Conte ett bilateralt möte med Xi och den följande dagen med premiärminister Li Keqiang. I Italien arrangerade regeringen den 18 april ett möte i Rom med den asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken AIIB och italienska finansinstitut. Den följande dagen träffade finansminister Giovanni Tria AIIB:s vice styrelseordförande Danny Alexander.

"Vi tror fullt och fast på de möjligheter som AIIB kan skapa för italienska finansinstitut", förklarade Tria efter mötet. Italien "är inte bara en betydande andelsägare i ett initiativ som det följt med entusiasm från första början tillsammans med sina viktigaste europeiska partners, utan är också en pålitlig försvarare av bankens roll i att stötta den ekonomiska utvecklingen i det asiatiska området".

Österrike. Förbundskansler Sebastian Kurz deltog inte bara personligen i Belt & Road Forum, han vistades i Kina i sammanlagt fem dagar. Tillsammans med 26 tunga näringslivsföreträdare deltog han i ett österrikisk-kinesiskt ekonomiskt forum i Shanghai och besökte även Hangzhou, innan han begav sig till Peking för Belt & Road Forum.

Stephan Barisitz, senior ekonom vid den österrikiska nationalbanken, presenterar i en fem sidor lång intervju i senaste numret av Diplomacy & Commerce de möjligheter  öppnas för Europa och Österrike med den nya Sidenvägen. Europa skulle till exempel kunna vara med och utveckla de transeurasiska förbindelserna, genom investeringar i den planerade höghastighetstågbanan Moskva–Kazan som en delsträcka av den stora stambanan mellan Peking och tyska Duisburg.

Barisitz konstaterar att Österrike har stor ekonomisk-geografisk fördel av att vara beläget vid tre viktiga rutter för den transeurasiska tågtrafiken: för det första land-sjö-förbindelsen från Pireus till Wien, för det andra förbindelsen från den italienska hamnen i Trieste (vars utbyggnad Kina vill investera i) till österrikiska Kärnten och vidare till övriga Europa, för det tredje den planerade förlängningen av den ryska transsibiriska järnvägen med bredspår genom Ukraina och Slovakien till Wien. Där ska det, i ett nära samarbete mellan Wien och den slovakiska huvudstaden Bratislava, skapas en Twin City, som en central transitplats för godstrafiken på järnväg mellan Asien och Europa.

Schweiz. Rudolf Minsch, chefekonom på Economiesuisse, den största näringslivsorganisationen i Schweiz med 100.000 medlemsföretag med sammanlagt två miljoner anställda, säger att det finns problem som återstår att lösa med Kina men att han hoppas att de förr eller senare kommer att lösas genom samtal. För den schweiziska ekonomin är det viktigt med ett fördomsfritt samarbete med Kina, eftersom Belt & Road-initiativet stöttar länder i utbyggnaden av den infrastruktur som är förutsättningen för ekonomisk tillväxt och välståndsutveckling. Schweiz är med sina högteknologiska produkter beroende av att nya marknader utvecklas i välmående länder, och därför är Belt & Road ett steg in i en framtid som gynnar den schweiziska ekonomin, menar Minsch.

Han gav samtidigt en vink om att schweiziska och kinesiska finansinstitut kunde samarbeta i projekt inom ramarna för den nya Sidenvägen. Samma sak sa intressant nog en talesman för Schweiz förbundspresident Ueli Maurer, som tillika är finansminister och deltog på det andra Belt & Road Forum i Peking.

Tjeckien. Tjeckiens president Milos Zeman, som åtföljdes av en stor näringslivsdelegation på sin Kina-resa till Belt & Road Forum, sa till Xinhua att han räknar med att Tjeckien kommer att fortsätta delta i det av Kina föreslagna Belt & Road Initiative (BRI) och utvecklas till ett nav mellan Europa och Kina gällande bland annat flyglinjer och banktjänster.

Zeman kallade BRI ett "fantastiskt infrastrukturprojekt" och sa: "Jag uppmuntrar tjeckiska företag att delta i byggandet av den nya Sidenvägen, framför allt i järnvägsutbyggnaden, vi har en bra tradition på det området." Han sa att China Railway Express, en internationell handelskorridor som förbinder Kina och Europa, skulle sänka fraktkostnaderna betydligt och även stimulera uppkomsten av nya industrier och nya städer.

Ungern. Efter sitt möte med den kinesiske presidenten Xi Jinping sa den ungerske premiärministern Viktor Orban, som deltog i Peking på det andra Belt & Road Forum, att han redan för tio år sedan förstod att Ungerns framtid till stor del ligger i landets förbindelser med Kina. Belt & Road Initiative är inget hot, sa han, utan en chans. Ungern stöder uttryckligen detta initiativ och kommer att delta aktivt i det.

Innan dess hade Orban fört samtal med premiärminister Li Keqiang och slutit flera bilaterala överenskommelser, bland annat om att upprätta ett ungersk-kinesiskt samarbetsforum, om fortsatta samarbeten på det idrottsliga området, om den digitala Sidenvägen, om att tillsätta en arbetsgrupp för att främja frihandeln och om ungersk fjäderfäexport till Kina.

Vinn över Europa och Trumps USA till Sidenvägsperspektivet

Efter dessa entydiga ställningstaganden från allt fler europeiska länder står det klart att den hittillsvarande "vägrarfronten" med Merkel, Macron, May och Juncker i spetsen inte har lyckats hindra den nya Sidenvägen och det därmed förbundna nya paradigmet från att gå framåt.

Det enda som skulle kunna stoppa det är två saker: å ena sidan en militär konflikt mellan västvärlden och Kina och/eller Ryssland, å andra sidan den hotande kollapsen av västvärldens finanssystem. Bådadera kan avstyras, men det kräver att krigspartiet i väst fjärmas från maktens kontrollspakar och att det bankrutta västliga finanssystemet byts ut mot ett kreditsystem som finansierar världens ekonomiska utveckling.

Detta är möjligt om också USA ansluter sig till Belt & Road Initiative och tillsammans med Kina, Ryssland och Indien inför ett nytt Bretton Woods-system efter förebild av det världsvalutasystem som Franklin D. Roosevelt skapade, vilket är vad Lyndon LaRouche efterlyst sedan decennier tillbaka. Europa och USA:s president Donald Trump kan och måste vinnas över till detta perspektiv.

Alexander Hartmann

Läs mer om andra Belt & Road forum i Peking här: https://eng.yidaiyilu.gov.cn/brficpc.htm och BRI här https://eng.yidaiyilu.gov.cn/

Läs hela Helga Zepp-LaRouches artikel i Beijing Review: http://www.larouche.se/artikel/beijing-review-publicerar-viktig-artikel-av-helga-zepp-larouche