Kort och kärnfullt: Bush är ingen fallskärm!

Det följande sammanfattar det hela. Det finns inget sätt som den amerikanska ekonomin skulle kunna överleva hösten, såvida inte något nu görs för att upphäva allt som finansminister Paulson har gjort, och vad kongressen gjort, sedan senator Chris Dodd och Barney Frank fick igenom de blufflagar som bäddade för denna nationella tragedi.

I söndags hoppade finansminister Paulson från en mycket hög höjd, med George W. Bush, i stället för en fallskärm, på ryggen. Senator Chris Dodd håller armarna tätt omkring ett av Paulsons ben, medan den vilt pladdrande kongressmannen Barney Frank ursinnigt försöker klamra sig fast vid det andra. Alla fyra skulle hålla med om att detta är en sensationell upplevelse, men nu börjar var och en av dem att undra över vem av dem som faktiskt kommer att ta första stöten av detta politiska fall.

Ingen vet svaret på denna fråga, men en sannolik nedslagsplats kommer att vara platsen där senator Barack Obamas kampanjtält står.

När allt är sagt och gjort, kommer troligtvis resterna av den amerikanska ekonomin, totalförstörd av Paulsons initiativ, att ligga utspridda över landskapet, med senator McCain ståendes bland spillrorna av landet, från kust till kust, och från den kanadensiska till den mexikanska gränsen.

Det vill säga, såvida inte Du, som medborgare, nu skrider in för att få slut på de sinnesrubbade åtgärder som kommer från teamet Bush, Paulson, Dodd och den babblande Barney Frank. Gråt inte, visa lite optimism! Sparka dessa stackars fördömda dårar i baken, medan du själv ännu står upp.