Kjell Lundqvist om EAP:s historia


Föredrag i Stockholm den 30 oktober 2018