Kärnvapenkrig görs möjligt med ”luftvärn” av Patriotrobotar

Patriotrobotar på Gotland är inte något defensivt försvarssystem. Den som hävdar motsatsen får leta efter nya axiom nu efter de senaste årens militärtekniska revolution. Två militärstrateger som klart formulerat detta och varnat för att kärnvapenkrig gjorts mycket mer möjliga idag, har skrivit en huvudartikel i vårnumret 2013 av den österrikiska tidskriften för strategiska studier [1]. De båda är verksamma i USA och heter Keir A. Lieber, biträdande professor i Georgetownuniversitetets Edmund A. Walsh utrikestjänstskola, och Daryl G. Press, biträdande professor i statskunskap vid Dartmouth College och Koordinator för krig och fredstudier vid John Sloan Dickey-centret.

De båda slår redan från början fast: "För det första har den teknologiska utvecklingen dramatiskt ökat förmågan för stater att genomföra 'counterforce'-attacker - dvs. militära anfall med syftet att avväpna en motståndare genom att förstöra dennes kärnvapen". "För det andra kommer det under de närmaste årtiondena att vara mycket svårare att avskräcka från användning av kärnvapen vid konventionella krig än vad de flesta analytiker tror".

Grunden för den första slutsatsen är enligt Lieber och Press att "mycket precisa vapenbärare, ny spaningsteknologi och minskningen av Kalla krigets kärnvapenarsenaler har gjort både konventionella och nukleära anfall mot kärnvapenarsenaler mycket mer genomförbara än någonsin förut." Under kalla kriget kunde varken USA eller Sovjetunionen klara av att göra ett avväpnande förstaslag mot den andra sidan. Båda sidor hade så många vapen och så många olika system av kärnvapenbärare att ett vedergällande andraslag inte kunde förhindras.

Minskningen sedan dess av antalet kärnvapenrobotar på båda sidor betyder att det nu finns färre mål som måste slås ut. Författarna skriver om ett krigsspel, som år 2006 genomfördes i USA om ett hypotetiskt förstaslag mot Ryssland: "Samma modeller som användes under Kalla kriget för att visa det oundvikliga krigsförloppet till ett oavgjort dödläge enligt den gamla kärnvapenavskräckningen kallad Ömsesidigt garanterad förintelse (MAD), pekade nu på att även den stora ryska arsenalen kunde förstöras i en avväpnande attack." Lieber och Press tillägger att detta enligt dem inte enbart handlar om kärnvapenställningen mellan USA och Ryssland, utan om att axiomen i den gamla kärnvapenavskräckningsdoktrinen (MAD) inte längre gäller.

Författarna fortsätter och pekar på att USA medvetet exploaterar denna "counterforce revolution" har en strategi för att skaffa sig en strategiskt övertag ("strategic primacy") mot potentiella motståndare. Det betyder "att Washington försöker skaffa sig förmågan att bekämpa fiendens kärnvapenstyrkor (liksom andra massförstörelsevapen). Men amerikanska kärnvapen är bara en dimension i denna satsning. I själva verket ... berörs nästan alla delar av krigföringen t.ex. robotförsvar, antiubåtskrigföring, spaningssystem, offensiv cyberkrigföring, konventionell precisionsbombning och precisionsbombning på långdistans, i tillägg till kärnvapenförmågorna."

Tidigare kunde statsledare som var på väg att förlora konventionella krig, genomföra en eskalering och med kärnvapenhot tvinga fram ett oavgjort dödläge. Författarna pekar på att det är det som kärnvapennationer mest är inriktade på att åstadkomma och att det också var så Nato hoppades blockera Warszawapaktens överlägsna konventionella styrkor under Kalla kriget. Författarna diskuterar de möjligheter USA har att bemöta dagens kärnvapenmakter, dels att undvika krig med dem, dels utarbeta konventionella krigföringsstrategier som inte utlöser en kärnvapeneskalation, men också det tredje alternativet att utveckla överlägsenhet att avväpna varje kärnvapenanvändning. Inför ett sådant hot kunde fiendens ledning, istället för eskalering "välja att anta erbjudanden om 'förmånliga fallskärmar'. Samtidigt skulle avväpningsförmågan ge bättre valmöjligheter om inte avskräckningen fungerade." Det sistnämnda således en oerhört äventyrlig strategi, eftersom enda alternativet till världskrig är Rysslands förtida kapitulation.

Det författarna beskriver är inte något nytt för den som haft ögon att se med. Det överensstämmer med hur Ryssland och Kina uppfattat utbyggnaden av robotskölden runt deras territorier. Det har klart uttalats av den s.k. Izborskgruppen i Moskva i ett sin rapport i januari [2]. Den oerhört destabiliserande globala finanskrisen och Blairdoktrinens "permanenta regimförändring" sätter ett oerhört tryck på Ryssland, Kina, Indien och i praktiken hela Tredje världen att kapitulera för Västvärlden och börja betala finanskrisen. Med den nya amerikanska strategin görs denna utpressning under kärnvapenhot.

Utplacering av Patriotrobotar på Gotland kommer att fylla ut en viktig lucka i den robotsköld som skall skapa den eftersträvade amerikanska avväpningsförmågan. Dessa robotar kommer att kunna samverka med Natos delar av robotskölden i hemlighet. I vilket fall måste ryssarna anta att ett sådant samarbete finns, hur mycket den svenska statsledningen än bedyrar motsatsen.

De svenska Patriotrobotarna på Gotland måste därmed anses vara en del av ett offensivt system och inte, som en del debattörer hävdar, något defensivt system. Patriotrobotarna kommer att bidra till att göra kärnvapenkrig möjligt och försvaga den gamla svenska doktrinen att undvika dras in i kärnvapenkrig genom att avstå från egna kärnvapen. Även om författarna menar att kärnvapen som används för precisionsbombning endast kommer att orsaka mindre utsläpp av kärnvapen, förblir användningen av kärnvapen ett massmord.

[1] http://www.au.af.mil/au/ssq/digital/pdf/spring_13/lieber.pdf

[2] EIR går på engelska mer utförligt igenom artikeln av Lieber & Press inklusive översatta utdrag ur de ryska Izborskgruppens rapport http://www.larouchepub.com/other/2013/4011nuke_first_strike.html

Läs också:

"Folkpartiets missiler!"

"Satsar Folkpartiet på världskrig?

På engelska:

LPACTV video: Strategic Defense of Humanity, December 2, 2013, (13:36 min)
http://larouchepac.com/node/20616

LPACTV video: SDE & War Avoidance, March 9, 2013, (13:21 min)
http://larouchepac.com/node/25786

Overview page for Strategic Defense of Earth
http://larouchepac.com/thesde

A Brief History of Lyndon LaRouche's Strategic Defense Initiative, October 17, 2008 (26 min)
http://larouchepac.com/node/9196

Russia's Offer to The U.S. On Missile Defense and Scientific Cooperation in Space: A Timeline
http://larouchepac.com/node/25892