Kampanj för Nya sidenvägen i danska kommunalvalet

Valaffischen för Schiller Instituttets Venner 2017

Schiller Instituttets Venner ställer upp med många kandidater i det aktuella, danska kommunalvalet 2017 på kampanjtemat: »Innan en ny finanskrasch: Danmark skall med i Den nya sidenvägen« i Köpenhamn, Köpenhamns förstad Brøndby och på Jylland, i Aarhus och Randers. Med 2000 affischer uppsatta i dessa orter gör partiet ett stort jobb i valkampanjen att föra in möjligheten av en utväg ut den kommande finanskrisen genom att Danmark och Västvärlden ansluter sig till det nya paradigm som öppnar sig med Kinas initiativ för att lyfta hela världen ur fattigdomen.

Toppkandidat Tom Gillesberg startade själv valkampanjen från Kina där han var på en privat studieresa. Fråga är om Danmark helhjärtat skall bli en del av den nya, rättvisa ekonomiska världsordningen, som Schillerinstituet kämpat för i hela världen under ledning av Lyndon laRouche och Helga Zepp-LaRouche, en mångårig kampanj som nu håller på att förverkligas genom den av den kinesiske presidenten Xi Jinpings 2013 igångsatta politiken för "Ett Bälte, En Väg" som nu kallas "Bältes- och väginitiativet" (BRI).

I Danmark uttalade minister Karen Ellemann, statsministerns särskilda representant till Bältes- och Vägforumet i Beijing i maj, stöd för BRI och Danmark är det enda nordiska landet som har ingått ett "Omfattande strategiskt partnerskap" med Kina. Men Danmark är fortfarande bara involverat i några få infrastrukturprojekt i Bältes- och väginitiativet. Med Schillerinsitutets valkampanj finns möjlighet hatt lyfta in även Nordeuropa i samarbetet med Kina. Redan har Östeuropas 16 EU-länder börjat ett samarbete med Kina, tillsammans med Balkan, Italien, Spanien och Portugal. Österrike och Schweiz försöker mycket aktivt få igång samarbete med Kina kring Nya sidenvägen. Norra Europa har möjlighet att också bryta med EU-byråkratins och Storbritanniens fientliga hållning till Kina. Tyskland står i sin regeringskris inför ett vägval, liksom Frankrike med sin svage president. Med president Trumps resa till Kina finns möjligheter att USA också börjar närma sig Bältes- och väginitiativet.

Schillerinstituttet Venners valkampanj gör det möjligt för Danmark att komma med på tåget och vara med och svänga världen till en ny paradigm av samarbete till ömsesidig nytta. För att detta skall lyckas krävs att den avgörande ekonomiska politiken kommer på plats i form av Lyndon LaRouches fyra ekonomiska lagar. En folkutbildningskampanj för den ekonomiska politiken står i centrum för insatsen i valet:
1. Bankdelning enligt Glass/Steagall för att separarera bort de spekulativa finansbubblorna;
2. Upprättandet av en nationalbank med ett statligt kreditsystem;
3. Utgivning av statlig kredit till nyckelprojekt för infrastrukturutveckling, för att öka produktiviteten och den faktiskt använda energigenomstrømningstätheten i produktionen, och;
4. Ett forcerat vetenskapsprogram för att uppnå kärnfusionsenergi och rymdforskning.

Dessutom kräver Schiller Instituttets Venner en ny, kulturell renässans, som omfattar gratis undervisning i klassisk musik för alla barn, för att berika barnens kreativa förmågor, som är den viktigaste faktorn för hela mänsklighetens utveckling.

Läs och se bilder och videor från danska valkampanjen på http://sive.dk/

Läs mer om LaRouches fyra ekonomiska lagar på http://www.larouche.se/artikel/fyra-nya-lagar-for-att-radda-usa