Japans väg ur krisen

Hussein Askary rapporterar från sin föredragsturné i Japan på EAP-möte den 12 december 2013.