Istället för "hela havet stormar" i Berlin: Framtiden ligger i den nya Sidenvägen!

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 9 januari 2018.

Nästan fyra månader efter valet har Tyskland ännu ingen ny regering. Regeringsförhandlingarna, som har förts med flera olika deltagare, uppvisar en skriande brist på framtidsorientering, skriver Helga Zepp-LaRouche i årets första nummer av tidningen Neue Solidarität daterat 11 januari. Hon konstaterar att allt fler börjar inse att Angela Merkel med sin "marknadsanpassade" demokratiuppfattning inte har mycket att komma med när det gäller att leverera lösningar för det gemensamma bästa. Enligt den senaste Dimap-opinionsmätningen har hon halkat ner till en tredjeplats, med en popularitetssiffra på 52 procent, efter SPD-politikern och nuvarande utrikesministern Sigmar Gabriel, som fick 62 procent, och Cem Özdemir från de Gröna, med 53 procent. 67 procent av de tillfrågade ansåg att Merkel har sin bästa tid som förbundskansler bakom sig.

Men Zepp-LaRouche konstaterar att de som pekas ut som eventuella efterträdare till Merkel också saknar en positiv framtidsvision. Hon kontrasterar det mot det optimistiska perspektiv som president Xi Jinping målade upp i sitt nyårsbudskap, gällande fattigdomsbekämpningen, skapandet av nya jobb och förbättringar i sjukvårds- och pensionssystemen. Dessutom grips alla länder som samverkar med Kina i Bältet & Vägen-projekten av den optimistiska "nya sidenvägsandan", skriver hon.

Den politiska processen i Berlin däremot "segar sig fram i vad som liknar den syrefattiga atmosfären i en ostkupa – en ostkupa där de ingående ostarna redan är extremt 'mogna' och sprider en motsvarande odör. Man skulle också kunna uttrycka det mindre diplomatiskt."

Mot bakgrund av vad som händer i resten av världen föreslår Helga Zepp-LaRouche en helt annan agenda för de nu återupptagna samtalen om att bilda en ny "stor koalition" mellan kristdemokraterna i CDU-CSU och socialdemokraterna i SPD:

• "Framför allt måste den nya regeringen omgående förklara sig beredd att samarbeta med Kina i utbyggnaden av den nya Sidenvägen. Bara då kan vi lämna geopolitikens farliga terräng, som bl.a. kommer till uttryck i uppbygget av en EU-armé, och istället inträda i den mänskliga ödesgemenskapens nya era. Och bara genom en utbyggnad av den nya Sidenvägen i Mellanöstern och Afrika, d.v.s. med verklig ekonomisk utveckling, kan flyktingkrisen lösas på ett humant sätt."

• Givet det akuta hotet om en ny finanskrasch värre än den 2007-2008 måste regeringsförhandlarna rikta fokus på det brådskande behovet av en omorganisation av finanssystemet. Det innefattar bankdelning enligt Glass-Steagall-modellen och ett kreditsystem "i traditionen från den tyska Återuppbyggnadsbanken (KfW), så som den fungerade vid tiden för det tyska ekonomiska undret", i motsats till ECB:s nuvarande sedeltryckningspolitik.

• Detta kommer att göra det möjligt att finansiera ett landsomfattande infrastrukturprogram som "råder bot på de eftersatta investeringarna i vägar, broar, vattenförsörjning, skolor m.m. som uppstått genom [den förre finansministern Wolfgang] Schäubles målsättning att ha budgeten i balans". På det sättet skulle man också, enligt Helga Zepp-LaRouche, få fram resurser "att hyra in kompetenta projektledare och ingenjörer från Kina" som bygger klart den nya flygplatsen i Berlin – som varit under byggnad sedan 2006 (!) – samt "ett snabbtågssystem värt namnet i hela Tyskland".

• På samma sätt som Kina målmedvetet har återupplivat det bästa i sin 5000 år gamla kultur, som ett led i ett omfattande program för nationell förnyelse, måste också Tyskland vitalisera sin egen kultur. "Om vi i Tyskland vill uppnå något som ens kommer i närheten av en sådan vitalisering av vår kultur, måste vi befria oss från motkulturen som uppstod genom manipulationerna från Kongressen för kulturell frihet, Frankfurtskolan och 68-rörelsen, och som gett oss det nuvarande vänsterliberala 'politiskt korrekta' tankeschemat."

Det skulle vara en lätt sak, menar Helga Zepp-LaRouche, "eftersom vi tyskar har lyckan att ha ett stort antal universella skalder, tänkare, uppfinnare och kompositörer, från Nicolaus Cusanus, Johannes Kepler, Gottfried Wilhelm Leibniz, bröderna von Humboldt, Bernhard Riemann, Albert Einstein, Krafft Ehricke till Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Lessing och Schiller, för att bara nämna några. Deras verk behöver bara göras levande igen i människornas medvetande."

Men istället för det har regeringssamtalen i Berlin hitintills mera liknat ett "hela havet stormar", ett köpslående om stolar och befattningar, och Helga Zepp-LaRouches parti, Medborgarrättsrörelsen Solidaritet (BüSo), "är hittills det enda partiet som lägger fram dessa lösningar".

Följ Helga Zepp-LaRouche varje vecka genom hennes webcast på engelska varje torsdag. Den senaste finner du på: http://newparadigm.schillerinstitute.com/ eller https://larouchepac.com/

http://www.larouche.se/nyheter/2017/10/04/varje-torsdag-kl-18-webcast-med-helga-zepp-larouche

Läs fler tal av Helga Zepp-LaRouche och andra på Schillerinstitutets konferens i Bad Soden: http://newparadigm.schillerinstitute.com/fulfilling-dream-mankind/