Internationellt upprop till ungdomen: Förnuftets tidsålder ligger i stjärnorna!

Foto: NASA/Bill Ingalls

Tryck flygbladet som pdf här!

Med aktionsdagar den 10 och 12 september på sex kontinenter drar Schillerinstitutet i gång en internationell mobilisering för att uppmärksamma alla världens ungdomar på att det överdrivna fokuset på klimatet är helt oförenligt med människans sanna identitet som en rymdfarande varelse som med hjälp av rymdfartstekniken kan ge sig i kast med alla problem, inklusive de som hänger ihop med klimatförändringar. Inför aktionsdagarna skrev Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche detta flygblad, som delas ut på universitet och andra platser i Latinamerika, i Europa, i Afrika, i Asien, i Australien och i USA.

Detta är en riktigt bra nyhet: Människan är en förnuftsvarelse, som har en obegränsad förmåga till intellektuell och moralisk utveckling! Vi kan göra något som varken apor eller åsnor kan göra, vi kan utan begränsning upptäcka ständigt nya vetenskapliga principer för det universum vi bor i! Och med hjälp av dessa kvalitativa upptäckter kan vi – till skillnad från apor och åsnor – hela tiden omdefiniera vad som är resurser, vilket gör dem obegränsade, och vi kan därmed hela tiden förbättra människans levnadsvillkor!

Vi upplever just nu otroligt fascinerande vetenskapliga revolutioner: Kineserna utforskar månens baksida med sina Chang'e-expeditioner och har planer på att bryta helium-3 som drivmedel för den kommande fusionsekonomin på jorden, och nästa år ska man skicka en sond till Mars för att utforska förutsättningarna för "terraforming" på den röda planeten, alltså möjligheterna att göra den beboelig. Indierna ska med sin Chandrayaan-2-expedition undersöka isen i de djupa kratrarna nära månens sydpol, som är en av förutsättningarna för liv på månen. ESA håller på att dra upp mycket konkreta planer för ett internationellt samarbete om en permanent månby! I USA följer man med Artemisprogrammet upp Kennedys Apolloprogram och både Ryssland, USA och Kina ser atomdrivna farkoster som det riktiga valet för framtida färder till Mars och djupt in i rymden!

Det som är så fantastiskt med rymdfärder är att de bevisar att vi inte lever i ett slutet system, där råvarorna är begränsade och där Thomas Malthus, Julian Huxley, Bertrand Russell och prins Philip skulle ha rätt i sina mordiska åsikter, utan att vi tvärtom lever i ett anti-entropiskt universum. Rymdfärder är det obestridliga beviset för att universum är så beskaffat att det "lyder" adekvata hypoteser som ställs upp av det mänskliga intellektet, att det alltså finns en absolut överensstämmelse mellan de immateriella idéer som alstras av förnuftet och de fysikaliska lagarna i detta universum, och att dessa idéer är spjutspetsarna för universums anti-entropiska dynamik.

Vi har den senaste tiden fått banbrytande bevis för detta: Cirka hundra år efter det att Einstein formulerade sina teser om förekomsten av gravitationsvågor och svarta hål har förändringen i rumtiden nu kunnat bevisas, och kort därefter lyckades man med hjälp av åtta radioteleskop fördelade över hela jordytan framställa de första bilderna av området runt ett svart hål, med en 6,5 miljarder gånger större massa än solen och beläget i centrum av galaxen M87, 55 miljoner ljusår bort. Det finns så mycket kvar att upptäcka i vårt universum, som enligt Hubbleteleskopet rymmer minst två biljoner galaxer! Rymdforskningen öppnar ständigt djupare insikter i hur universums lagar fungerar, och vilken roll vi människor spelar i det!

Denna livsbejakande kulturella optimism, som hänger ihop med idén om mänskligheten som ett rymdfarande släkte, står i total motsatsställning till de konstlat underblåsta undergångsstämningar som sprids av budbärarna om en annalkande apokalyps – som prins Charles och hedgefondernas omslagsflicka Greta. Bakom Greta-hajpen döljer sig intressen med mindre ädla avsikter: Det transatlantiska finanssystemet hotas av en värre krasch än den 2008, och finanshajarna och riskkapitalbolagen i Londons City och på Wall Street siktar på att styra över så många investeringar som möjligt till "grön teknik", i ett sista försök att kamma hem storkovan innan systemkrisen slår till.

En närmare titt på bidragsgivarna till Gretas extremt ambitiösa och välorganiserade agenda, till Extinction Rebellion (XR) och till Fridays for Future (F4F) avslöjar att detta är en rörelse som finansieras av några av världens rikaste människor, bland andra Bill Gates, Warren Buffett, George Soros och Ted Turner. Faktum är att de som tjänar mest på klimathysterin och ett Grönt New Deal är banker och hedgefonder.

Måltavlan för denna enorma manipulationskampanj är DU och alla andra barn, ungdomar och unga vuxna i världen! Är det inte något att fundera över, att hela det etablerade medielandskapet och hela det liberala etablissemanget stöder er såkallade "rebellrörelse"? Den avskyvärda idén att man måste börja med att indoktrinera barnen om man ska manipulera fram ett paradigmskifte i ett helt samhälle är dessutom inte ny. Redan 1951 skrev Lord Bertrand Russell i boken The Impact of Science on Society (sv. Vetenskap och samhälle, 1952):

"Jag tror att det ämne som kommer att få störst politisk betydelse är masspsykologi. ... Dess betydelse har ökat enormt genom framväxten av moderna propagandametoder. ... Det finns förhoppningar om att i sinom tid vem som helst kommer att kunna övertyga vem som helst om vad som helst, om vederbörande bara kan infånga motparten tillräckligt ung och av staten förses med nödvändiga penningmedel och annan utrustning." Helst ska barnen fångas in före tio års ålder och övertygas om att snö är svart.

Avsikten med den apokalyptiska skrämselpropagandan från personer som Alexandria Ocasio-Cortez ("Vi har bara tolv år på oss!") eller högsta chefen för det brittiska Commonwealth, prins Charles ("Vi har bara 18 månader på oss!") är att den ska få folk att radikalt ändra sin livsstil: Allt det som de senaste 250 åren har betraktats som framsteg ska vi sluta upp med, och vi ska gå tillbaka till den teknologiska nivå som rådde före den industriella revolutionen. Men det betyder också att antalet människor som kan försörjas med den nivån kommer att minska till omkring en miljard eller mindre.

Det betyder att utvecklingsländerna inte skulle ha något hopp om att någonsin kunna ta sig ur fattigdom, hunger, epidemier och alltför korta liv – det skulle betyda folkmord på ett ofattbart stort antal människor! När "klimatforskaren" Mojib Latif påstår att alla människor i världen inte kan lägga sig till med den västerländska livsstilen, och Barack Obama oroar sig för hur det ska gå om alla ungdomarna i Afrika vill ha bil, luftkonditionering och ett stort hus, då är det den människoföraktande arrogansen hos medlemmarna i det privilegierade allra högsta samhällsskiktet som talar. Det är denna kolonialherreattityd som är förklaringen till att Afrika och stora delar av Latinamerika fortfarande är underutvecklade och hundratals miljoner människor dör i förtid.

För utvecklingsländerna är pseudoreligionen om antropogena klimatförändringar detsamma som folkmord, men för världens ungdomar är kulturpessimismen som detta föder ett gift för själen, som förstör tron på människans kreativitet. När allt blir till ett problem och plötsligt väcker skuldkänslor – om man får äta kött, äta över huvud taget, om man får åka bil, flyga, värma upp bostaden, hur man klär sig, ja hela livet – då tar man ifrån människorna all upptäckarglädje, all förmåga att glädja sig åt skönhet och allt hopp inför framtiden. Och om varje människa i alla fall bara är ännu en parasit som förstör miljön, då finns det fler som drar samma slutsats som gärningsmännen i masskjutningarna i Christchurch och El Paso, som i sina "manifest" angav miljöskäl som motiv till sina dåd.

Stick i stäv mot detta ligger nyckeln till att övervinna alla skenbara begränsningar för vår nuvarande existens på jorden i de vetenskapliga och teknologiska framsteg som är kopplade till rymdfarten. "Terraforming" – skapandet av beboeliga förhållanden – blir då möjlig inte bara på Mars och på månen, utan också här på jorden, och i framtiden på många himlakroppar i vårt solsystem och eventuellt ännu längre bort.

I sin bok Astronautikens antropologi skriver den tysk-amerikanske rymdfartspionjären Krafft Ehricke:

"Begreppet rymdfart äger i sig en enorm kraft, eftersom det utmanar människan i så gott som varje aspekt av hennes fysiska och andliga existens. Tanken att färdas till andra himlakroppar är i högsta grad ett uttryck för det mänskliga intellektets oberoende och rörlighet. Det skänker den största värdighet åt människans tekniska och vetenskapliga ansträngningar. Och framför allt handlar det om hur människan ser på själva sin existens. Av detta följer att rymdfartstanken inte respekterar nationella gränser, den vägrar erkänna skillnader i historiskt eller etniskt ursprung, och den letar sig in i väven i alla sociologiska och politiska trosbekännelser, lika lätt av vilket slag de än må vara."

En sådan kulturoptimistisk människosyn, en sådan passionerad kärlek till mänskligheten som den hittills enda kända kreativa arten är precis vad vi behöver i dag! Det faktum att vi kan utbreda oss i rymden betyder att vi kan övervinna de snäva gränser som sätts av ett sätt att tänka som bara inskränker sig till jorden. "Där ute bland stjärnorna ligger människans länge emotsedda inträde i förnuftets tidsålder, då vårt släkte kastar av sig den sista kulturella resten av det djuriska inom oss", som Lyndon LaRouche formulerade det.

Det är ett otroligt privilegium att vara ung nu, att sträcka sig ut mot stjärnorna och vara med om att gestalta en epok för mänskligheten där vi för första gången i historien kan släppa lös vår arts obegränsade potential!

Helga Zepp-LaRouche

Sprid flygbladet på andra språk:
Engelska: https://larouchepac.com/20190904/international-call-youth-age-reason-stars
Arabiska: http://arabic.larouchepub.com/2019/09/06/883/
Danska: http://schillerinstitut.dk/si/2019/09/international-opfordring-til-ungdommen-fornuftens-tidsalder-er-ude-blandt-stjernerne/
Tyska: https://www.bueso.de/internationaler-aufruf-jugend-zeitalter-vernunft-liegt-sternen
Franska: https://solidariteetprogres.fr/actualites-001/appel-aux-jeunes-du-monde-entier.html
Italienska: http://movisol.org/appello-internazionale-ai-giovani-tra-le-stelle-si-apre-lera-della-ragione/
Spanska: https://larouchepub.com/spanish/hzl/2019/0905-age-of-reason-stars.html

ESA lär dig mer om att bygga en månbas.

https://www.esa.int/Education/Moon_Camp/Paxi_explores_the_Moon
https://www.esa.int/kids/en/learn/Life_in_Space/Living_in_space/How_to_b...
https://www.esa.int/Education/Moon_Camp/Living_on_the_Moon

http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2016/02/ESA_Euronews_Moon_Villag...

http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2019/01/Concept_for_a_Moon_base

3D-printing a lunar base: https://www.youtube.com/watch?v=pk9PWUGkz7o