Internationell internetkonferens med Helga och Jacques 8 juli

Det transatlantiska finanssystemet hotas av ett omedelbart sammanbrott. I hysteriska försök att rädda finanssystemet tar man till det ena räddningspaktet efter det andra. Detta skapar bara en ännu värre situation för befolkningen och hotar att eliminera både välstånd och demokrati - allt i namn av att ena Europa.

Innan detta innebär att kaos och barbari utbryter, måste Europas länder omedelbart förkasta de räddningspaket och åtstramningspaket som leder till hyperinflation och istället starta stora infrastrukturprojekt finansierade genom statliga krediter. Förutsättningen för att få igång detta är att avskriva bankernas skrotpapper med samma princip som föreskrevs i bankdelningslagen Glass-Steagall från 1933 i USA. Detta innebär att affärsbanker inte har rätt att bedriva spekulativ verksamhet och att de skyddas av staten. Banker som ägnar sig åt spekulation skall i fortsättningen inte räddas med skattepengar när de är konkursfärdiga.

I USA är kampen för att återinföra Glass-Stegall-lagen intensiv och nära ett genombrott. I Europa höjs rösterna för att samma princip också ska införas. Alla borde skriva på den globala appellen för bankdelning enligt Glass-Steagall, vilken Helga Zepp LaRouche tog initiativet till den 17 juni. Nästa steg är att införa ett kreditsystem som kontrolleras av suveräna nationer för att finansiera stora infrastrukturprojekt och förverkliga ett ekonomisk mirakel i Sydeuropa, Medelhavsområdet och på den afrikanska kontinenten. Det betyder samtidigt att den reella ekonomin byggs upp igen i resten av Europa. Medelhavsprogrammet, som Helga Zepp-LaRouche initierade, finns på engelska, tyska, grekiska, spanska, italienska och franska. Delar av förslaget finns även på den svenska hemsidan och på den danska hemsidan.

Deltag därför i en internationell internetkonferens med Helga Zepp-LaRouche och Jacques Cheminade den 8 juli kl 17.00 svensk tid.

Internetkonferensen kommer att handla om att skapa en europeisk allians för återuppbyggnad och utveckling för att genomföra detta Medelhavsprogrammet. Om du vill ha en framtid, ta del av denna dialog och mobilisera andra att vara med. Du kan ställa rågor eller skicka debattinlägg till webcast@bueso.de

Internetkonferensens språk är engelska och simultanöversättning erbjuds till tyska, franska och spanska. Välj ditt språk för att lyssna här