Ingen panik: LaRouche hade rätt igen!

Gemensamt uttalande från Helga Zepp-LaRouche och Jacques Cheminade

Federal Reserves beslut att låta investmentbanken Lehman Brothers gå i konkurs för 613 miljarder dollar, och inte rädda den med statliga medel, vilket man gjort med Bear Stearns och bolåneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae, var uppenbarligen droppen som fick bägaren att rinna över.

Kursfallen på världens börser är uttrycket för en förtroendekris, som under härdsmältans förlopp endast kan öka i omfattning. Trots detta finns det ingen anledning att gripas av panik. Till och med för den mest insnöade personen synliggörs nu det som Lyndon LaRouche redan i sin internetkonferens den 25 juli 2007 fastställt, nämligen att systemet redan kollapsat och att man hädanefter endast kommer att få erfara hur de olika aspekterna av denna kollaps kommer upp till ytan.

Nu är det verkligen dags att på dagordningen sätta upp de tre åtgärder som LaRouche betecknat som oundgängliga för att övervinna krisen. Det viktigaste av de tre kraven är att omedelbart sammankalla en nödkonferens på regeringsnivå, där framför allt USA, Ryssland, Kina och Indien måste spela framträdande roller, för att ersätta det bankrutta globaliseringssystemet med ett statligt kreditsystem i Bretton Woods-systemets tradition, på samma sätt som Franklin D. Roosevelt gjorde på konferensen 1944 och som det står skrivet i den amerikanska konstitutionen.

Den s.k. fria marknadens monetaristiska ideologi har slutgiltigt krockat med verkligheten. Regeringarna står nu kallade att agera i enlighet med den ed de avlagt, för att förhindra att deras befolkningar far illa.