IMF erkänner sin inkompetens

Internationella valutafondens internrevision, Independent Evaluation Office, IEO, har just lämnat sin rapport om fondens agerande före finanskrisens utbrott 2007. I den 50-sidiga rapporten radar IEO upp en lång lista exempel på IMF:s exempellösa inkompetens: Man upptäckte inga risker i finanssystemet och utfärdade inga varningar, fondens arbete uppvisade analytiska svagheter och problem i organisationsstrukturen, grupptänk och förutfattade meningar, felaktiga grundantaganden och bristfälliga analysmetoder, brist på samarbete mellan olika avdelningar, oklar ansvarsfördelning och rädsla för att gå ut med kritik. Tillsynsorganen skötte inte sitt arbete och blundade för problem. Rapporten talar också om kognitiva fördomar, om organisatorisk blindhet, om information som bara accepterades om den passade in i det förväntade, om ett tankesystem oförmöget att förklara sambandet mellan makroekonomiska processer och finanssektorn, ett stereotypt sätt att tänka, ett indoktrinerat motstånd mot råd utifrån, en anpasslig mentalitet och värst av allt: inga påföljder för fel och misstag som begicks på grundval av det invanda sättet att tänka.

Rapporten är också kritisk till att IMF hyllade USA och Storbritannien för att de var så "lätta på handen" i sin regleringspolitik. "IMF rekommenderade andra utvecklade länder att följa USA:s och Storbritanniens exempel som ett sätt att hjälpa dem att uppmuntra finansiellt nytänkande. IMF gjorde ingen riktig analys av vad som drev på bostadsbubblan eller vilken betydelse penning- och finanspolitiken kan ha haft för den här utvecklingen."

Helga Zepp-LaRouche konstaterade i ett uttalande den 11 februari att varje normalt företag genast skulle avskeda medarbetare som visade upp en lika skandalös inkompetens, eller placera dem någonstans där de inte kunde göra mer skada.

För IMF:s ledning finns bara ett sätt att visa att man vill rätta till sina många och grova misstag, sa hon: Man måste omedelbart ställa sig bakom återinförandet av en global Glass-Steagall-lagstiftning. Om inte, måste man avgå.