I praktiken verkar vi inte ha någon kandidat

I motsats till allt annat, som enbart dårar skulle kunna tro på, visar insiderinformationen, att de båda påstådda presidentkandidaterna i nuläget inte gör mycket annat än att förlora valet. Väljarna är panikslagna av det ekonomiska läget, vilket de två inte har, eller sannolikt någonsin kommer att ha, den blekaste aning om.

Såvida inte vicepresident Cheney mycket snart startar ett tredje världskrig, i vars fall varken Obama eller McCain någonsin skulle kunna vara president, är situationen i nuläget den, att valet skulle kunna ställas in och, att landet, så länge den rådande anstormande ekonomiska sammanbrottskrisen varar, verkar under en icke-vald "undantagsregering".

Den enda huvudfrågan i väljarnas huvuden är den amerikanska och de europeiska ekonomiernas kraschande tillstånd, vilket betyder, att Obamas målgrupp, ju närmare november vi kommer, i grund och botten kommer att vara några buppies och boomers i täta led, såvida inte någon, som väntas, drar Obama ur leken någon gång under september-oktober.

Under tiden visar McCains uppenbara sammanbrott i att acceptera Alaskas guvernör som vikarie för senator Lieberman, som han egentligen ville ha, i kombination med effekterna från flertalet faktorer i Obama-kampanjen, att ingendera, som det ser ut nu, sannolikt kommer att stå kvar som kandidat när november är här. Gustav kom som en välkommen ursäkt för flera republikaner för att slippa delta på invigningen av nomineringskonventet i veckan. Ingenting är naturligtvis helt säkert, förutom kaos, såvida vi inte har turen att få det alternativ jag skulle föredra.

Britternas hänsynslösa förfarande drev ut Hillary och sumpade även demokratiska partiets chans att vinna valet.

Problemet är inte begränsat till de två presidentkandidaternas intelektuella inkompetens. Efter att ha låtit britterna (ex Rohatyn, Soros) driva den förvirrade Nancy Pelosi till att så gott som stänga ned amerikanska kongressen under de senaste två åren och eliminera de enda ledande presidentaspiranter som visat förmågan att kunna tänka som en riktig president har USA i praktiken ej längre några utsikter för en faktiskt fungerande, riktigt vald president som kan överta ämbetet i januari.

Det är det förhärskande federala politiska systemet, i verkställande myndigheten och i ledarskapet för båda federala lagstiftande myndigheterna, tillsammans med den ledande pressen, som bär ansvaret för kollapsen av det federala politiska systemet i nuläget.

Jag säger inte att det kommer att vara fallet när på valdagen i november. I en situation som den rådande globala finans- och strategiska krisen kommer de kandidater som nominerats när republikanska konventet är över kanske inte längre vara kandidater när valdagen väl är här. Efter Labor Day kommer kongressens rådande högsta ledarskaps, kandidaternas och den ledande pressens inkompetens vara ett faktum som börjar kännas av.

Man kan nominera en nolla, men ingen vid sina sinnens fulla bruk skulle tro särskilt länge, att denne faktiskt var presidenten. Så Gustav räddade många ledande republikaner från att förnedra sig själva genom att delta på republikanernas nomineringskonvent. Som saker och ting nu ser ut kan namnet på USA:s näste president komma att bli "ingen av ovan sagda".

Som vanligt när jag varit utomlands har ett visst emotionellt sammanbrott ägt rum i platser som Leesburg. Låt dig inte nedslås av det; det händer regelbundet och vi har alltid överlevt sådana anfall från de vanliga misstänkta tidigare. Under tiden ska vi fortsätta att göra vårt jobb och inte lägga mycket uppmärksamhet på det eviga kacklandet av enfaldigt skvaller.

Många saker håller på att förändras och det mer eller mindre i grunden, mycket, mycket snart.