Hussein Askary talade till diplomater om planen för kriget mot öknen

Hussein Askary talade i Köpenhamn på ett diplomatseminarium om        "Massiv ekonomisk utveckling i Mellanöstern i stället för startskottet för tredje världskriget"

Executive Intelligence Review - för EIR och danska Schillerinstitutet anordnade ett diplomatseminarium i Köpenhamn den 22 januari 2013. I seminariet deltog representanter för åtta ambassader och en dansk industriförening. På länken finns två videofilmer av talen på engelska och separat också powerpointbilderna. Enligt vår praxis spelades inte diskussionen in.

Tal 1:

Mellanöstern är det nya Balkan: Vi behöver ett paradigmskifte för att undgå ett tredje världskrig i atomvapenåldern

av Tom Gillesberg, ordförande för Schillerinstitutet i Danmark och chef för EIR:s Köpenhamnskontor.

Tal 2:

En revolutionerande utvecklingsplan för Sydvästasien

av Hussein Askary ordförande för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP,
arabspråksredaktör för EIR, Internationella Schillerinstitutets chef för
arabfrågor och projektledare för en arbetsgrupp för
infrastrukturutveckling för Sydvästasien.

Se båda talen på: http://schillerinstitut.dk/drupal/node/766

Seminarium nr 2:

Hussein Askary talade också på ett offentligt möte för Schillerinstitutet den 21 januari 2013 i Frederiksberg om samma ämne "En revolutionerande utvecklingsplan för Sydvästasien".

Se talet, diskussionen och powerpointbilderna på: http://schillerinstitut.dk/drupal/node/765