Hussein Askary tal vid Jemendemonstrationen i Stockholm

Bakom demonstranten syns Hussein Askary i talarstolen på Sergels Torg

Dåliga och goda nyheter i Saudiska kriget mot Jemen!

Tal av Hussein Askary, Ordförande, Europeiska Arbetarpartiet- EAP vid Jemendemonstrationen på Sergels Torg i Stockholm den 17 maj 2015

De dåliga nyheterna är:

1. Krig: Det saudi-brittiska-amerikanska kriget mot Jemen lägger detta land till listan av andra offer för detta sataniska imperium efter Irak, Libyen och Syrien. Dessa länder har i stora delar drivits till sammanbrott och till att oregerbara områden skapats där terroristgrupper som Al-Qaeda, ISIS och andra har fria händer att döda dessa nationers både människor och civilisationer. Miljontals har drivits på flykt internt, miljontals är flyktingar utomlands och hundratusentals riskerar sina liv på haven för att söka säkerhet i andra världsdelar. Om inte kriget mot Jemen stoppas genast, kommer miljoner människor att läggas till dessa tal.

2. Folkmord: Det barbariska saudiska luftbombardemanget har riktats mot nästan all slags civil infrastruktur som hus, läger för internflyktingar, spannmålsmagasin, dricksvattenanläggningar och pumpstationer, mejerier, fabriker, hamnar, flygplatser, kraftverk, kraftledningar, bensinstationer och cisterner, olje- och gasproduktion och raffinaderier. Detta skapar allt större brist på mat, rent vatten och medicin i de stora städerna. Stora delar av Jemen kommer snart bli isolerade dödsläger. Det mesta av detta är dokumenterat av internationella hjälporganisationer och t.o.m. av FN-organ. Vad som förvärrar denna enorma kris är den totala luft-, land- och sjöblockaden av Jemen genomförd av saudierna och deras allierade, vilken förstärktes under täckmanteln av ett "vapenembargo" i FN-resolutionen 2216 artikel 14/17. Precis som med de ekonomiska sanktionerna mot Irak 1991 till 2003, kommer miljoner människor att bli dödade inte med vapen utan genom brist på rent vatten, mat och medicin.

Målet med bombardemanget är inte något återinsättande av en förrädarregim i exil, utan att förstöra en hel nation och skydda terrorister i ISIS och Al-Qaeda för att kunna använda dem i ytterligare saudi-brittiska-amerikanska krig för destabilisering av geopolitiska skäl. Kanske Iran är nästa land på listan...

De goda nyheterna är:

1. Detta krig mot Jemen är tecknet på det saudi-brittiska-amerikanska imperiets sista dagar. Detta krig är ett självmordsuppdrag. Det finns inget sätt för Saudiarabien att starta en landoffensiv mot Jemen. Begravningsplatserna, för egyptiska soldater som dog i Jemen i strid med Zaiderna 1962, vittnar om omöjligheten att ta Jemen med våld. Det kallas Egyptens Vietnam. Saudierna har förlorat två krig mot Jemen de senaste tjugo åren.
Anledningen till att vi talar om det saudi-brittiska-amerikanska imperiet är att det är en enda politisk, militär och ekonomisk makt. Saudiarabien skulle inte existerat utan stödet, finansieringen och beväpningen från det brittiska imperiet sedan 1800-talet. Saudiarabien skulle inte existerat efter Andra världskriget utan beskyddet från den amerikanska militära och politiska makten. Saudiarabien skulle inte haft vapen och flygplan utan Al-Yamama-avtalet med den brittiska vapenkoncernen BAE-systems. Det är samma BAE som äger den största delen av den svenska vapenindustrin. De svarta pengarna i Al-Yamama-avtalet, som uppgår till tiotals miljarder dollar, har sedan 1985 använts för att finansiera saudisk terrorism runt om i världen, inklusive attacken på USA den 11 september 2001. Denna attack gjorde möjligt för George W. Bushs regering att göra USA till en komplett polisstat internt och till en extern militär angreppsmakt utan hänsyn till vare sig den amerikanska konstitutionen eller till internationell lag.

Men detta imperium faller samman både politiskt och ekonomiskt. Deras krig mot Syrien är inte framgångsrikt. Deras förtäckta krig mot Ryssland i Ukraina misslyckas, men riskerar dra in oss i ett nytt världskrig med kärnvapen. Finans- och banksystemet i Londons City, Wall Street och även EU är på randen till kollaps.

2. Den bästa nyheten är att det finns en chans för mänskligheten att göra slut på alla imperier och geopolitiska krig. Det är skapandet av BRIKS-organisationen av länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika till vilken många länder i Asien, Östeuropa, Afrika och Latinamerika anslutit sig, som utgör chansen till en ny politisk och ekonomisk världsordning. Den baseras på begrepp om nationernas gemensamma nytta genom ekonomisk utveckling och samarbete. Den respekterar nationalstaternas suveränitet och självständighet. Den respekterar skillnaden mellan kulturer och skapar tolerans och dialog. Den gör slut på omänskliga filosofier som geopolitik, terrorbalans och konkurrens baserad på vinningslystnad. Den definierar de gemensamma målen för alla nationer vilka alla kan tjäna på. Den Nya sidenvägen och Sidenvägens ekonomiska bälte, med Kina i spetsen, är en nyckelkomponent i denna nya ekonomiska världsordning. Den bygger broar av infrastruktur mellan nationer, regioner och även kontinenter. Den skapar ekonomisk utveckling och välstånd i världens isolerade och fattiga regioner. Den skapar marknader för utsvultna industrier i öst och väst. Den pekar t.o.m. mot stjärnorna för rymdsamarbete mellan nationerna.

Om vi stoppar detta krig mot Jemen och andra krig i Mellanöstern, kommer snart en dag, då ett tåg startar i Shanghai och färdas genom Asien och i Mellanöstern genom Iran, Oman och Jemen för att komma till Afrika. Jemen en naturlig bro till lands och till sjöss för att färdas från Asien till Europa och Afrika, Jemen är platsen för gamla kulturer som berikat många andra kulturer.

Kära vänner! Låt oss rädda Jemen nu, för att på så sätt rädda vår egen mänsklighet och värdighet!