Hur ser den rättvisa lösningen ut?

Ryssland, Kina, Indien, Italien, Frankrike och en rad utvecklingsländer har på ett direkt eller indirekt sätt uttryckt sitt stöd för LaRouches NBW-förslag. Förslaget bygger på den ursprungliga idén bakom Bretton Woods-systemet, som skapades av USA:s president Franklin D. Roosevelt 1944, för en värld fri från fascism och kolonialism, i synnerhet den brittiska. Roosevelt ville återuppliva det "amerikanska ekonomiska systemet", som var frukten av den amerikanska revolutionen mot det brittiska imperiets frihandel och slaverisystem, som ledde till republiken USA:s grundande. Detta "amerikanska system" underminerades efter Roosevelts död, och USA har agerat som en kopia av sin gamla fiende, imperiet. Det var särskilt fallet under Vietnamkriget och därefter under Bush-familjens presidenter. Men den amerikanska konstitutionen - som fastställer att regeringens ansvar är att tjäna "the general welfare of the people" - finns fortfarande, och det är den som LaRouche vill att kongressen och presidenten följer för att lösa krisen.

Lösningen kan sammanfattas i de följande punkterna:

1. Först måste regeringar sätta stopp för all spekulation i olika finansderivat och andra fiktiva finansiella papper, och frysa eller avskriva dem. Det betyder att vi konkurssanerar hela finanssystemet i stället för att betala dess spelskulder.

2. Enligt den amerikanska konstitutionen är all kreditutgivning statens ansvar. Genom kongressens samtycke kan regeringen skapa krediter eller pengar som kanaliseras till privata banker, men de skall öronmärkas för produktiva ändamål som t.ex. storskaliga infrastrukturprojekt. Inga privata banker tillåts att skapa pengar eller "exotiska" finanspapper och medel utanför dessa ramar.

3. Fasta växelkurser skall råda mellan de olika nationella valutorna, för en stabil långsiktig handel.

4. USA, Ryssland, Kina och Indien går i spetsen för att få till stånd ett internationellt valutaavtal och långsiktiga samarbetsavtal mellan stater som fokuseras på utbyggnad av kapitalintensiva typer av väsentlig ekonomisk infrastruktur, såsom: a) höghastighetsjärnvägar för att knyta ihop hela Eurasian, Afrika och Amerika, b) kärnkraftverk med den fjärde generationens kärnreaktor, högtemperaturreaktorn, c) avsaltning av havsvatten med hjälp av kärnkraft i torra områden, och byggande av dammar och kanaler vid de stora floderna för jordbruksutveckling, d) framställning av nya bränsleformer i stället för fossila, t.ex. vätgas med hjälp av högtemperaturreaktorer.

Detta är ett uppdrag för femtio år framåt som kan samla alla nationer kring tanken att fred kan skapas genom ett ekonomiskt samarbete i den Westfaliska fredens anda.